Nájdené rozsudky pre výraz: príslušnosť súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 28

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3938 dokumentov
850 dokumentov
5545 dokumentov
44 dokumentov
53 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: vecná príslušnosť
R 38/1990
Právna veta: Pre riešenie otázky príslušnosti vyššieho vojenského súdu vykonávať v prvom stupni konanie o trestných činoch funkcionárov ČSĽA, pre ktorých bol určený (§ 17 ods. 2 Tr. por.), je podstatné, že musí ísť o veliteľa najmenej na úrovni veliteľa pluku, resp. náčelníka mu na roveň postaveného. Nie je rozhodujúca hodnosť, prípadne plánovaná hodnosť pre zastávanú funkciu.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia : Na pplk. v zál. Ing. J. Z. a mjr. Ing. M. Ch. podal vojenský obvodový prokurátor obžalobu pre trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 158 ods. 1 písm. a) Tr. zák. u obvineného ad 1) a trestný čin rozkrádania majetku y socialistickom vlastníctve podlá § 132 ods. 1 písm. c) Tr. zák. u obvineného ad 2). Vojenský obvodový súd túto obžalobu predbežne prejednal a uznesením 1T 64/89 podľa § 188 ods. 1 písm. a) Tr. por. vec postúpil vyššiemu vojenskému súdu ako s
Kľúčové slová: miestna príslušnosť
R 39/1990
Právna veta: Pro řešení otázky, který z více trestných činů je nejtěžší ve smyslu § 21 odst. 2 tr. ř. o místní příslušnosti soudu, je rozhodující trestní sazba zakotvená v příslušném ustanovení zvláštní části trestního zákona, a nikoli sazba modifikovaná podle § 42 tr* zák. o ukládání trestů zvlášť nebezpečným recidivistům.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSSR projednal spor o příslušnost mezi obvodním soudem Bratislava 5 a městským soudem Brno a podle § 24 tr. ř. rozhodl, že k projednání a rozhodnutí věci je příslušný obvodní soud Bratislava 5. Z odůvodnění : U obvodního soudu Bratislava 5 byla podána obžaloba na Š. C., ml. R. P. a E. B., kteří se měli dopustit různých navzájem spolu souvisejících trestných činů ve smyslu § 20 odst. 1 tr. ř., takže ve věci mělo být konáno společné řízení. Obvodní soud Bratislava 5 usnesením ze
Kľúčové slová: ochranné liečeniepríslušnosť súdu
R 1/1989
Právna veta: Predpokladom pre aplikáciu ustanovenia § 351a Tr. por. je skutočnosť, že sa ochranné liečenie vykonáva. Ak sa však rozhoduje o zmene spôsobu výkonu ochranného liečenia pred jeho začatím alebo u osoby, ktorá bola liečená počas výkonu trestu odňatia slobody, ale z výkonu tohto trestu bola už prepustená a na slobode nevykonáva ochranné liečenie, resp. nepokračuje vo výkone tohto liečenia v zdravotníckom zariadení, príslušnosť súdu na rozhodovanie o tejto zmene sa určuje ustanovením § 315 ods. 2 Tr. por. V takomto prípade je na rozhodovanie príslušný súd, ktorý rozhodol o uložení ochranného liečen ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd ČSSR rozhodol spor o príslušnosť medzi Okresným súdom v Trenčíne a Okresným súdom v Ostrave tak, že na prerokovanie a rozhodnutie veci je príslušný Okresný súd v Ostrave. Z odôvodnenia: Náčelník Nápravnovýchovného ústavu Ministerstva spravodlivosti SSR podal 3. 11. 1986 na Okresnom súde v Ostrave návrh na zmenu ústavného protialkoholického liečenia, ktoré bolo obvinenému J. R. uložené rozsudkom tohto súdu z 29. 9. 1984 sp. zn. 10 T 218/84, na liečenie ambulantné. Z návrhu a prip
Kľúčové slová: miestna príslušnosť
R 35/1989
Právna veta: Podle § 18 odst. 1 tr. ř. je možné místní příslušnost posuzovat jen tehdy, když lze místo činu zjistit. Y případě trestného činu spáchaného v jedoucím vlaku musí být alespoň známo, v obvodu kterého soudu na trase jízdy vlaku k činu došlo. Všechny soudy, jejichž obvody vlak projížděl, by byly místně příslušné podle § 18 odst. 1 tr. ř. pouze za předpokladu, že by byl čin páchán po celou dobu jízdy vlaku.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSSR rozhodl spor o příslušnost mezi okresním soudem Košice-venkov a obvodním soudem pro Prahu 9 tak, že k projednání a rozhodnutí je podle § 18 odst. 2 tr. ř. příslušný městský soud v Košicích. Z odůvodnění: Obvodní prokurátor pro Prahu 1 podal na obviněného I. F. obžalobu pro trestný čin krádeže, kterého se měl dopustit tím, že dne 29. 4. 1988 ve vlaku R 528 Vsacan mezi železničními stanicemi Žilina a Praha-Libeň odcizil J. B. částku 300 Kcs. Obvodní soud pro Prahu 1 v neveř
Kľúčové slová: postúpenie veci podľa § 341 Tr. por.príslušnosť súdu
R 42/1989
Právna veta: Ak okresný súd, ktorému bola podľa § 295 Tr. por. postúpená trestná vec niekoľkých mladistvých, uzná svoju príslušnosť a vec jedného z mladistvých potom vylúči podľa § 23 ods. 1 Tr. por. na samostatné prejednanie a rozhodnutie, nemôže už ohľadne tejto veci vysloviť svoju nepríslušnosť; podľa § 23 ods. 2 Tr. por. sa totiž príslušnosť okresného súdu, ktorý vec vylúčil, nemení. Ak ale súd po vylúčení veci zistí, že sú u mladistvého splnené podmienky uvedené v § 295 Tr. por., môže vec postúpiť podľa tohto ustanovenia.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd ČSSR prejednal spor o príslušnosť medzi Okresným súdom vo Vranove nad Topľou a Okresným súdom v Žďári nad Sázavou a rozhodol, že na prerokovanie a rozhodnutie veci je príslušný Okresný súd vo Vranove nad Topľou. Z odôvodnenia: Okresný prokurátor v Žďári nad Sázavou podal obžalobu na mladistvého K. T. pre trestný čin znásilnenia podľa § 241 ods. 1 Tr. zák. a trestný čin ohrozovania mravnej výchovy mládeže podľa § 217 písm. b) Tr. zák. a na mladistvých R. T. a I. B. pre pomoc k tr
Právna veta: Postup § 324 Tr. por. prichádza do úvahy len vtedy, keď príslušný súd pri rozhodovaní o určení spoločného spôsobu výkonu všetkých postupne uložených trestov odňatia slobody súčasne rozhoduje o zmene spôsobu výkonu trestu odňatia slobody, t. j. ak stanoví taký spoločný spôsob výkonu trestov, ktorý nebol uvedený v žiadnom z predchádzajúcich rozhodnutí. Ak však určuje ako spoločný taký spôsob výkonu trestov odňatia slobody, ktorý bol v niektorom z predchádzajúcich rozhodnutí uvedený, postupuje podľa § 320 ods. 3 Tr. por.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR podľa § 268 ods. 1 Tr. por. zamietol sťažnosť pre porušenie zákona. Z odôvodnenia: Okresný súd v Banskej Bystrici uznesením z 28. februára 1985 sp. zn. Nt 263/85 určil podľa § 320 ods. 3 Tr. por. odsúdenému J. M. spoločný spôsob výkonu trestov odňatia slobody v druhej nápravnovýchovnej skupine. Tresty mu boli uložené rozsudkom Okresného súdu v Martine z 1. augusta 1984 sp. zn. 2 T 145/84 v spojitosti s uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici z 11. októbra 1984 sp. zn. 3
Kľúčové slová: spoločné konaniemiestna príslušnosťvylúčenie a spojenie veci
R 2/1983
Právna veta: K otázce příslušnosti soudů, jestliže byly na téhož obviněného podány dvě nebo více obžalob u různých soudů.

Úryvok z textu:
Trestní kolegium Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky zaujalo dne 7. prosince 1982 podle § 28 odst. 2 zák. c. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců, ve znění vyhl. ě. 19/1970 Sb. a podle cl. 13 odst. 1 písm. c) jednacího řádu Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky č. Plsf 1/73 a cl. 8 odst. 2 směrnice pléna Nejvyššího soudu Československé socialistické republiky k výkonu soudního dozoru c. Plsf 2/78 ke správnému výkladu ustanovení trestního řádu o
R 47/1988
Právna veta: Miestom spáchania trestného činu zanedbania povinnej výživy podľa § 213 Tr. zák., ktorý je deliktom omisívnym, je tiež miesto, kde páchateľ nesplnil svoju povinnosť prispievať na výživu iného, to jest miesto, kde sa páchateľ v čase neplnenia vyživovacej povinnosti zdržiaval. Ak sa páchateľ tohto trestného činu zdržiaval postupne na viacerých miestach, miestom spáchania je každé toto miesto. Pritom je rozhodujúce, kde sa páchateľ skutočnie zdržiaval a nie kde bol k pobytu prihlásený.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd ČSSR prejednal spor o príslušnosť medzi Okresným súdom vo Vranove nad Toplou a Okresným súdom v Dé- číne a rozhodol, že na prerokovanie a rozhodnutie veci je príslušný Okresný súd v Déčíne. Z odôvodnenia: Okresný prokurátor v Déčíne podal na obvineného J. F. obžalobu pre trestný čin zanedbania povinnej výživy podľa § 213 ods. 1 Tr. zák., ktorého sa mal dopustiť od 1. 10. 1986 do súčasnej doby v okrese Déčín a inde tým, že neplnil vyživovaciu povinnosť voči svojmu maloletému syno
R 48/1988
Právna veta: Pri zisťovaní, či je príslušný na prerokovanie veci, musí sa súd zaoberať aj tými čiastkovými útokmi pokračovacieho trestného činu, ktoré nie sú uvedené v obžalobe, ale ktorými by sa musel zaoberať na hlavnom pojednávaní (§ 220 ods. 1 Tr. por.). Ak vzhľadom na výsledky dokazovania vykonaného v prípravnom konaní je otázka príslušnosti sporná, súd môže postúpiť vec podľa § 188 ods. 1 písm. a) Tr. por. až po vyriešení tejto spornej otázky, napr. postupom podľa § 185 ods. 2 Tr. por., prípadne podľa § 188 ods. 1 písm. f) Tr. por., t. j. len vtedy, keď je spoľahlivo zistené, že nie je príslušný.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd ČSSR prerokoval spor o príslušnosť medzi Okresným súdom v Žiline a Okresným súdom v Tábore a rozhodol, že na rokovanie a rozhodnutie veci je príslušný Okresný súd v Tábore. Z odôvodnenia: Okresná prokurátorka v Tábore podala na obvineného V. K. a ďalších tridsaťjeden obvinených obžalobu pre trestný čin rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. a) Tr. zák., ktorého sa mali dopustiť tým, že počas základnej vojenskej služby v rozličných obdobiach rok
R 44/1971
Právna veta: Miestom spáchania trestného činu zanedbania povinnej výživy podľa § 213 ods. 1 a 2 Tr. zák. je tak miesto, kde mal páchateľ pobyt v čase neplnenia vyživovacej povinnosti, ako i miesto, kde mala pobyt oprávnená osoba, u ktorej bola znížená alebo ohrozená úroveň výživy.

Úryvok z textu:
V spore o príslušnosť medzi Okresným súdom v Považskej Bystrici a Okresným súdom v Karvinej v trestnej veci proti O. M. pre trestný čin zanedbania povinnej výživy podľa § 213 ods. 1 Tr. zák. rozhodol Najvyšší súd ČSSR, že na prejednanie veci je príslušný Okresný súd v Považskej Bystrici. Okresný prokurátor v Považskej Bystrici podal 4. 12. 1970 obžalobu na Okresný súd v Považskej Bystrici proti obvinenému O. M. pre trestný čin zanedbania povinnej výživy podľa § 213 ods. 1 Tr. zák., ktorý mal
MENU