Nájdené rozsudky pre výraz: predbežné prejednanie obžaloby

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 7

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

63 dokumentov
102 dokumentov
26 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Soud druhého stupně nemůže při rozhodování o stížnosti proti usnesení podle § 188 odst. 1 písm. f) tr. ř. odstraňovat vady přípravného řízení, které byly důvodem k vrácení věci prokurátorovi k došetření

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané ministrem spravedlnosti ČSR Nejvyšší soud ČSR vyslovil, že usnesením krajského soudu v Ústí nad Labem z 19. 8. 1988 sp. zn. 2 To 364/88 a v řízení, které mu předcházelo, byl porušen zákon. Z odůvodnění: Okresní soud v Ústí nad Labem usnesením z 24. 3. 1988 sp. zn. 5 T 531/87 podle § 188 odst. 1 písm. f) tr. ř. vrátil trestní věc obviněného A. V. okresnímu prokurátorovi k došetření. Podle obžaloby okresního prokurátora se měl obviněný dopustit skutku prá
Právna veta: Ve výroku rozhodnutí, kterým se vrací věc prokurátorovi k došetření po předběžném projednání obžaloby (§ 188 odst. 1 písm. f/ tr. ř.), soud neuvádí, kterému prokurátorovi se věc vrací. V takovém případě je určení příslušného prokurátora vnitroresortní záležitostí prokuratury, v níž se postupuje podle interních předpisů.

Úryvok z textu:
K stížnosti okresního prokurátora v Pelhřimově krajský soud v Českých Budějovicích zrušil usnesení okresního soudu v Pelhřimově z 31. 1. 1988 sp. zn. 1 T 48/88 a podle § 149 odst. 1 písm. a) tr. ř. znovu rozhodl tak, že podle § 188 odst. 1 písm. f) tr. ř. se trestní věc obžalované V. J. vrací prokurátorovi k došetření. Z odůvodnění: Citovaným usnesením okresního soudu v Pelhřimově bylo v trestní věci obviněné V. J. rozhodnuto tak, že se tato trestní věc podle § 188 odst. 1 písm. f) tr. ř. v
Merito veci Obžalovacia zásada
Právna veta: Súd nemôže žiadnym spôsobom zasahovať do práva prokurátora ako verejného žalobcu* Nemôže postupom podľa § 188 ods* 1 písm. f) Tr. por. nútiť prokurátora, aby podal obžalobu na ďalšie osoby.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona podanej generálnym prokurátorom SSR Najvyšší súd SSR vyslovil, že právoplatným uznesením Okresného súdu v Žiline z 8. 6. 1988 sp. zn. 3 T 362/88 bol porušený zákon v ustanovení § 188 ods. 1 písm. f) Tr. por. v prospech obvinených. Napadnuté uznesenie zrušil a Okresnému súdu v Žiline prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia : Okresný prokurátor pre Prahu-západ podal 2. marca 1988 na Okresnom súde Praha-západ
Právna veta: Aplikácia § 172 ods. 1 písm. a) Tr. por. predpokladá, že je nepochybné, že sa nestal skutok, pre ktorý sa vedie trestné stíhanie, čo je prísnejšia podmienka v porovnaní s podmienkou použitia § 220 písm. a) Tr. por., kde stačí, že nie je dokázané, že sa skutok stal. Ak o existencii skutku jestvuje pochybnosť vyplývajúca z toho, že vo vykonaných dôkazoch sú rozpory, ktoré nemožno odstrániť vykonaním ďalších dôkazov a zistenie, ktoré z odporujúcich si dôkazov sú pravdivé, závisí len od ich zhodnotenia, nemôže súd pri predbežnom prejednaní obžaloby zastaviť trestné stíhanie podľa § 188 ods. 1 p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR v konaní o sťažnosti pre porušenie zákona zistil, že právoplatným uznesením Okresného súdu v Lučenci z 26. januára 1981 sp. zn. 2 T 19/81, ktorým bolo podľa § 188 ods. 1 písm. d) Tr. por. z dôvodov uvedených v ustanovení § 172 ods. 1 písm. a) Tr. por. zastavené trestné stíhanie proti obvinenému R. K. pre trestný čin rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. a) Tr. zák., bol porušený zákon v prospech obvineného. Toto uznesenie zrušil a Okresnému sú
R 5/1975
Právna veta: I. Zo znenia ustanovenia § 192 Tr. por. vyplýva, že ak je obvinený vo väzbe, súd je povinný rozhodnúť aj o ďalšom trvaní väzby vtedy, keď dôjde k predbežnému prejednaniu obžaloby. V dôsledku toho vo väzobných veciach, v ktorých predseda senátu na podklade štúdia spisov nezistí niektorý z dôvodov pre nariadenie predbežného prejednania obžaloby uvedený v § 186 Tr. por. a dôjde k názoru, že ďalšie trvanie väzby obvineného je zákonné, nie je potrebné, aby nariadil neverejné zasadnutie za účelom rozhodnutia senátu, že väzba obvineného trvá aj naďalej. II. V prípade, keď obvinený po podaní obžalo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Z podnetu gremiálnej porady sudcov Krajského súdu v Košiciach konanej 31. mája 1974 a gremiálnej porady sudcov Krajského súdu v Banskej Bystrici konanej 24. júna 1974 sa trestné kolégium Najvyššieho súdu SSR zaoberalo otázkou postupu súdu vo väzobných veciach, v ktorých predseda senátu na podklade štúdia spisov nezistí niektorý z dôvodov pre nariadenie predbežného prejednania obžaloby uvedený v novelizovanom znení § 186 Tr. por. a dospelo k týmto záverom: Zákon č. 48/1973 Zb., ktorým sa mení
R 45/1976
Právna veta: Dôvodom na vrátenie veci prokurátorovi na došetrenie podľa § 188 ods. 1 písm. f) Tr. por. je fakt, že obvinený nemal v prípravnom konaní obhajcu, hoci so zreteľom na sadzbu odňatia slobody ide o prípad nutnej obhajoby v zmysle § 36 ods. 3 Tr. por.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Okresného súdu v Leviciach z 12. 2. 1975 sp. zn. 2 T 347/74 bola obvinená T. M. uznaná za vinnú z trestného činu krádeže podľa § 247 ods. 1, 2 písm. d) Tr. zák. na tom skutkovom základe, že 1. 8. 1974 odcudzila z bytu F. B. v Mochovciach vkladnú knižku s vkladom 22 500 Kčs, z ktorej toho istého dňa v Slovenskej štátnej sporiteľni vybrala pre svoj prospech 21 500 Kčs. Za to jej bol uložený bezpodmienečný trest odňatia slobody v prvej nápravnovýchovnej skupine. Tento rozsudok stal sa
Merito veci Príslušnosť súdu
R 61/1972
Právna veta: Právnym posúdením skutku y obžalobe nie je súd viazaný ani pri predbežnom prejednaní obžaloby pri skúmaní otázky príslušnosti súdu (§ 186 ods. 1 písm. a) Tr. por.). Postúpiť vec pri predbežnom prejednaní obžaloby podľa § 188 ods. 1 písm. a) Tr. por. v dôsledku toho, že súd posudzuje zažal ovaný skutok podľa iného ustanovenia zákona ako obžaloba možno však len vtedy, keď dôkazy zhromaždené a vykonané v prípravnom konaní poskytujú dostatočný skutkový podklad pre právne posúdenie zažalovaného skutku; inak súd vec vráti prokurátorovi na došetrenie.

Úryvok z textu:
V spore o príslušnosť medzi Okresným súdom v Ostrave, Okresným súdom v Rožňave a Mestským súdom v Bratislave Najvyšší súd Československej socialistickej republiky rozhodol, že na prejednanie a rozhodnutie trestnej veci obvinenej B. B. je príslušný Okresný súd v Rožňave. Z odôvodnenia: Obžalobou mestského prokurátora v Ostrave je obvinená B. B. stíhaná pre tieto skutky: 1. v čase od 22. 9. 1971 do 23. 11. 1971 v Ostrave a inde nikde nepracovala, nadväzovala náhodné známosti s mužmi, od ktorý
MENU