SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Kategória:
Merito veci:
Dátum:
od:
do:
Spisová značka:
R značka:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1158978
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64390
USSR: 35554
NSČR: 123883
NSSČR: 66880
USČR: 79814
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424452
Krajské súdy (ČR): 43641
Posledná aktualizácia
02.06.2020 01:07

Nájdené rozsudky pre výraz: prihliadanie na okolnosť, ktorá podmieňuje použitie vyššej trestnej sadzby


Približný počet výsledkov: 6 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: prihliadanie na okolnosť, ktorá podmieňuje použitie vyššej trestnej sadzby
  • prihliadanie nájdené 6 krát v 6 dokumentoch
  • na nájdené 25337 krát v 1561 dokumentoch
  • okolnost nájdené 1550 krát v 637 dokumentoch
  • ktory nájdené 6219 krát v 535 dokumentoch
  • podmienovat nájdené 27 krát v 19 dokumentoch
  • pouzitie nájdené 859 krát v 406 dokumentoch
  • vyssi nájdené 2121 krát v 803 dokumentoch
  • trestny nájdené 9928 krát v 869 dokumentoch
  • sadzba nájdené 103 krát v 43 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 3 dokumenty


Kľúčové slová: prihliadanie na okolnosť, ktorá podmieňuje použitie vyššej trestnej sadzby, sexuálne zneužívanie

Zbierka NSS 7-8/1985
R 29/1985
Uznesenie
Právna veta: Žiačky ZDŠ, členky pionierskeho oddielu, ktoré rodičia alebo iné oprávnené osoby zverili do starostlivosti a opatery vedúceho pionierskeho oddielu počas školského výletu, možno považovať za osoby od neho závislé a zverené jeho dozoru v zmysle § 242 ods. 2 Tr. zák.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Okresného súdu v Čadci z 20. januára 1983 sp. zn. 3 T 6/83 bol obvinený M. V. uznaný za vinného z trestného činu pohlavného zneužívania podľa § 242 ods. 1, 2 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že 29. októbra 1982 v neskorých nočných hodinách v obci Oščadnica v rekreačnej chate ZDŠ Ostrava 3 ako vedúci pionierskeho oddielu ZDŠ v Ostrave 3 na Krestovej ulici prišiel do izby, kde spala maloletá žiačka M. S., nar. 20. 3. 1969, ľahol si k nej do postele o ohmatával ju na prsiach a prirodzení za účelom .
Merito Krádež
Kľúčové slová: krádež, prihliadanie na okolnosť, ktorá podmieňuje použitie vyššej trestnej sadzby, majetková škoda

Zbierka NSS 4-5/1986
R 26/1986
Rozsudok
Právna veta: K zisťovaniu majetkovej škody pri krádeži odberných poukazov PZO Tuzex. Výšku majetkovej škody pri krádeži odberných poukazov PZO Tuzex je treba určiť prepočtom odberných poukazov PZO Tuzex na československú menu s prihliadnutím na reláciu cien v tuzexových korunách k maloobchodným cenám jednotlivých druhov tovaru na vnútornom a zahraničnom trhu. Určiť týmto spôsobom cenu tovaru prislúcha orgánom zahraničného obchodu. Pre zistenie výšky škody bude preto spravidla potrebné vyžiadať si odborné vyjadrenie Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, prípadne iného orgánu alebo organizácie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR v konaní o sťažnosti pre porušenie zákona zistil, že uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici z 5. júna 1984 sp. zn. 8 To 220/84 bol porušený zákon v ustanovení § 256 Tr. por. a v konaní, ktoré tomuto uzneseniu predchádzalo, v ustanovení § 2 ods. 5 Tr. por. Toto uznesenie a rozsudok Okresného sudu v Prievidzi z 2. mája 1984 sp. zn. 3 T 212/84 zrušil a Okresnému súdu v Prievidzi prikázal, aby vec znovu v potrebnom rozsahu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu v .
Právna veta: Předpokladem pro naplnění znaků okolnosti podmiňující použití vyšší trestní sazby uvedené v § 234 odst. 2 písm. a] tr. zák. je, aby šlo nejméně o tříčlenné sdružení trestně odpovědných osob, jejichž vzájemná součinnost na realizování trestné činnosti vykazuje takovou míru plánovitosti jejího průběhu a tomu odpovídající rozdělení a koordinaci úloh jednotlivých účastníků, že tyto okolnosti zvyšují pravděpodobnost úspěšného provedení trestného činu loupeže a tím i jeho nebezpečnost pro společnost.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR k odvolání obviněné H. P. podle § 258 odst. 1 písm. b), d) tr. ř. a ohledně obviněného M. H. podle § 261 tr. ř. zrušil napadený rozsudek městského soudu v Praze ze dne 27. února 1985 sp. zn. 3 T 27/84 též ve výroku o vině obviněných trestným činem loupeže podle § 234 odst. 1, 2 písm. a) tr. zák. dílem dokonaným, dílem nedokonaným a podle § 259 odst. 3 tr. ř. sám rozsudkem ve věci rozhodl. Z odůvodnění: Napadeným rozsudkem městského soudu v Praze byla obviněná H. P. mimo jiné uznána .
Právna veta: I. K rozlišování přípravy a pokusu u trestného činu rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. c) tr. zák. Jestliže obviněný učiní vše pro to, aby uvedl socialistickou organizaci v omyl (předloží nepravdivý znalecký posudek o ocenění nemovitosti v úmyslu obohatit osobu, která nemovitost prodává socialistické organizaci), začal jíž uskutečňovat jednání, které je znakem trestného činu rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. c) tr. zák., tj. jednání, které bezprostředně směřuje k dokonání trestného činu ve smyslu § 8 odst. 1 tr. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSSR, Nejvyšší soud ČSSR zrušil usnesení Nejvyššího soudu SSR ze dne 20. září 1983 sp. zn. 3 To 62/83 ve výroku, jímž byla trestní věc obviněného S. M. vrácena k došetření prokurátorovi podle § 260 tr.ř. a přikázal krajskému soudu v Košicích, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem krajského soudu v Košicích ze dne 1. června 1983 sp. zn. 2 T 9/83 byl obviněný Š. M. uznán vinným přípravou k trestnému činu rozkrádání .
Právna veta: I. Ak z vykonaných dôkazov vyplýva, že dvaja obvinení stíhaní pre trestný čin porušovania domovej slobody podlá § 238 ods. 1 Tr. zák. sa dopustili stíhaného skutku ešte s ďalšou osobou, teda za okolnosti, ktorá podmieňuje použitie vyššej trestnej sadzby podľa § 238 ods. 2 písm. b) Tr. zák., je súd povinný zistiť účasť tejto ďalšej osoby na trestnej činnosti obvinených ako predbežnú otázku podľa § 9 ods. 1 Tr. por. Pritom nie je viazaný právoplatným rozhodnutím súdu o účasti tejto ďalšej osoby. II. Tým, že súd uzná obvineného za vinného, že sa obžalobou stíhaného skutku dopustil za okolností ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR v konaní o sťažnosti pre porušenie zákona zrušil uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici zo 14. októbra 1980 sp. zn. 7 To 386/80 a rozsudok Okresného súdu v Čadci z 26. augusta 1980 sp. zn. 1 T 299/80 a Okresnému súdu v Čadci prikázal, aby vec znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Uvedeným rozsudkom okresného súdu boli obvinení M. L. a J. L. uznaní za vinných ako spolupáchatelia podľa § 9 ods. 2 Tr. zák. z trestného činu porušovania domovej slobody podľa § 238 ods. 1 Tr. zák. .
Právna veta: K aplikaci ustanovení § 88 tr. zák. Malá pravděpodobnost úspěchu při pokusu vylákat podvodným způsobem výhru ve Sportce snižuje stupeň nebezpečnost činu pro společnost a v souvislosti s hodnocením i ostatních okolností určujících stupeň nebezpečnosti činu pro společnost může být důvodem, že se neužije přísnější kvalifikace se zřetelem na ustanovení § 88 tr. zák.

Úryvok z textu:
K odvolání městského prokurátora v Praze Nejvyšší soud ČSR jako soud odvolací zrušil rozsudek městského soudu v Praze ze dne 18. srpna 1982 sp. zn. 1 T 13/82 a ve věci sám rozhodl tak, že obviněného L. O. uznal vinným pokusem trestného činu rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 8 odst. 1, § 132 odst. 1 písm. c), odst. 2 písni, c) tr. zák. na tom skutkovém základu, že dne 18. března 1982 na poště v Praze 9, Mimoňská 113, v úmyslu získat v 11. sázkovém týdnu neoprávněně výhru ve výši 200 000 .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.