Nájdené rozsudky pre výraz: rozkrádanie majetku v socialistickom vlastníctve

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 106

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3 dokumenty
3 dokumenty
7 dokumentov
9 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Machinace s účetními doklady, kterými pachatel trestného činu rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. b) tr. zák. průběžně zakrývá opakované přivlastňování svěřených finančních prostředků, jsou součástí jednání naplňujícího znaky tohoto trestného činu a nelze je posoudit jako trestný čin poškozování majetku v socialistickém vlastnictví podle § 136 odst. 1 písm. b) tr. zák.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek okresního soudu v Děčíně z 12. 7. 1988 sp. zn. 6 T 173/88 a okresnímu prokurátorovi v Děčíně přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Děčíně z 12. července 1988 sp. zn. 6 T 173/88 byla obviněná Z. H. uznána vinnou trestným činem rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. b) tr. zák. Za to byla podle § 132 odst.
Kľúčové slová: rozkrádanie majetku v socialistickom vlastníctve
R 4/1989
Právna veta: Pri určovaní výšky skutočnej škody spôsobenej na majetku v socialistickom vlastníctve nedovoleným odstrelom chovnej zveriny treba vychádzať z chovnej hodnoty usmrteného jedinca a nie z nákupnej ceny diviny podľa Cenníka nákupných cien poľnohospodárskych výrobkov č. NC/18/84, platného od 1. 1. 1984.

Úryvok z textu:
Uvedeným právoplatným rozsudkom Okresného súdu v Bardejove boli obvinení M. D. a V. J. uznaní za vinných z trestného činu rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. a) Tr. zák. Trestného činu sa dopustili ako spolupáchatelia podľa § 9 ods. 2 Tr. zák. tým, že 5. októbra 1987 asi o 17.30 hod. v katastri obce Stebník v hone zv. „Tri slivky“ po vzájomnej dohode bez povolenia odstrelili štvorročnú chovnú jelenicu vážiacu 95 kg a prisvojili si ju, čím spôsobili Vsi. štát
Kľúčové slová: škodamaoobchodná cena
R 16/1987
Právna veta: Jestliže je třeba určit cenu věcí, jež nemají maloobchodní cenu a ani nejsou srovnatelné s jinými výrobky na vnitřním trhu, je třeba vycházet z ceny, za kterou vlastník věc získal.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR zamítl odvolání krajského prokurátora v Praze proti rozsudku krajského soudu v Praze ze dne 19. prosince 1985 sp. zn. 1 T 23/85. Z odůvodnění: Rozsudkem krajského soudu v Praze ze dne 19. prosince 1985 sp. zn. 1 T 23/85 byl obžalovaný M. V. uznán vinným trestným činem rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. c) tr. zák. proto, že v přesně nezjištěné době od 2. listopadu 1982 do května 1983 ze skladu n. p. Aero Vodochody, ok
Právna veta: K otázce rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví neoprávněným pobíráním starobního důchodu pracujícím důchodcem.

Úryvok z textu:
K odvolání obžalovaného E. S. Nejvyšší soud ČSR zrušil podle § 258 odst. 1 písm. b), c) tr. ř. a ohledně obžalovaného ing. A. K. též podle § 261 tr. ř. rozsudek krajského soudu v Praze ze dne 23. března 1984 sp. zn. 1 T 7/84 v celém rozsahu a uvedenému krajskému soudu přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Napadeným rozsudkem byl obžalovaný E. S. uznán vinným trestným činem rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. c), odst. 2 písm. b), c)
Právna veta: K otázke vlastníctva náhrobných kameňov odcudzených z cintorína.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil uznesenie vyšetrovateľa Okresnej prokuratúry v Lučenci z 28. septembra 1984 sp. zn. Vp 63/84 a vyšetrovateľovi Okresne] prokuratúry v Lučenci prikázal, aby vec znovu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Vyšetrovateľ Okresnej prokuratúry v Lučenci uvedeným uznesením postúpil trestnú vec obvinených J. S. a L. K. ako priestupok proti socialistickému spolužitiu podľa § 19 zákona č. 60/1961 Zb
Právna veta: Konanie vedúcej pošty, ktorá zúčtovala na dve poštové poukážky sumy 11 000 Kčs a 24 700 Kčs pre Slovenskú štátnu sporiteľňu ako splátky na pôžičku svojho manžela, tieto sumy však do pokladne nevložila, naplňuje znaky dokonaného trestného činu rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. c), ods. 2 písm. c) Tr. zák., a nie pokusu trestného činu poškodzovania majetku v socialistikom vlastníctve podľa § 8 ods. 1, § 136 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. a) Tr. zák.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil právoplatný rozsudok Okresného súdu v Žiari nad Hronom z 20. júna 1983 sp. zn. 3 T 250/83 a tomuto okresnému súdu prikázal, aby vec znovu prerokoval a rozhodol. Z odôvodnenia: Právoplatným rozsudkom Okresného súdu v Žiari nad Hronom z 20. júna 1983 sp. zn. 3 T 250/83 bola obvinená M. B. uznaná za vinnú z pokusu trestného činu poškodzovania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 8 od
Právna veta: Jestliže pachatel prodá televizor v hodnotě 3100 Kčs, který užívá na základě smlouvy o užívání s organizací Tesla-Multi- servis, dopouští se trestného činu rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. b) tr. zák. K hodnocení materiální podmínky trestného činu v takovém případě.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek okresního soudu v Tachově ze dne 23. června 1983 sp. zn. 2 T 112/83 i usnesení krajského soudu v Plzni ze dne 9. září 1983 sp. zn. 5 To 349/83 a okresnímu soudu v Tachově přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Tachově z 23. června 1983 sp. zn. 2 T 112/83 byl obviněný V. S. podle § 226 písm. b] ,tr. ř. zproštěn obžaloby pro trestný čin rozk
Právna veta: K posudzovaniu machinácií v súvislosti s preceňovaním tovaru. Ak si pracovník socialistickej obchodnej organizácie privlastní tovar pred úpravou cien s úmyslom použiť ho pre vlastnú potrebu, dopúšťa sa rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. b) Tr. zák. do výšky pôvodnej ceny tovaru. Ak takýto pracovník zatají pri preceňovaní časť tovaru či už tým, že ho odvezie z predajne na iné miesto, alebo tým, že ho zatají v priestoroch predajne s úmyslom po precenení predať tovar na účet predajne za zvýšené ceny a ponechať si cenový rozdiel, dopúšťa sa trestného či ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil rozsudok Okresného súdu v Komárne z 10. júna 1982 sp. zn. 1 T 143/82, ako aj rozsudok Krajského súdu v Bratislave z 11. augusta 1982 sp. zn. 2 To 442/82 a Okresnému súdu v Komárne prikázal, aby vec obvineného I. M. znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu v Komárne z 10. júna 1982 sp. zn. 1 T 143/82 bol obvinený I. M. uznaný za vinného z trestného činu rozkrádania
Kľúčové slová: rozkrádanie majetku v socialistickom vlastníctveskutočná škoda
R 12/1981
Právna veta: I. K rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví odcizením odběrních poukázek na pohonné hmoty. II. Trestnost přípravy k trestnému činu nezaniká, jestliže pachatel od dokonání činu upustil jen proto, že věděl, že čin nemůže dokonat, aniž by při tom nebyl odhalen.

Úryvok z textu:
Rozsudkem krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 31. 3. 1979 sp. zn. 1 T 16/78 byli obžalovaní mimo jiné uznáni vinnými, že se vloupali do budovy blokové pokladny Chemopetrolu, k. p. Benzina Praha, zásobovacího závodu V. Roudnice nad Labem, v Ústí nad Labem-Střekově, odkud odcizili odběrní poukázky na benzín Super v hodnotě 62 500 Kčs a na benzín Speciál v hodnotě 64 500 Kčs v úmyslu uvést je do oběhu a poškodit tak Chemopetrol, koncernový podnik Benzina Praha, o částku 127 000 Kčs. Jejich čin
Právna veta: Keď páchateľ konal v úmysle, aby jeho súkromné telefonické rozhovory boli účtované útvaru v snahe vyhnúť sa povinnosti platiť za ne náhradu, a spôsobil tým značnú škodu, treba jeho konanie kvalifikovať ako trestný čin rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. c), ods. 2 písm. c) Tr. zák., a nie ako pokus trestného činu poškodzovania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § S ods, 1, § 138 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. a) Tr. zák.

Úryvok z textu:
V konaní o sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal minister národnej obrany ČSSR, Najvyšší súd ČSSR zrušil rozsudok vyššieho vojenského súdu a odvolanie obžalovaného proti rozsudku vojenského obvodového súdu zamietol. Z odôvodnenia: Obžalovaný voj. v zál. Ľ. B. bol rozsudkom vojenského obvodového súdu uznaný za vinného z trestného činu rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. c), ods. 2 písm. c) Tr. zák., pretože v období od 28. 10. 1978 do 18. 2. 1979 v
MENU