Nájdené rozsudky pre výraz: totožnosť skutku

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 20

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

551 dokumentov
113 dokumentov
642 dokumentov
13 dokumentov
10 dokumentov
23 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci Totožnosť skutku
R 31/1980
Právna veta: Byla-li obviněná trestním příkazem uznána vinnou přečinem příživnictví podle § 10 zák. č. 150/1969 Sb., o přečinech a po vydání trestního příkazu pokračovala nekalým způsobem v opatřování si prostředků k obživě a současně se soustavně vyhýbala poctivé práci, může být stíhána za trestný čin přiživnictví podle § 203 tr. zák. jen za část skutku spáchanou po doručení trestního příkazu, nikoli již po jeho vydání.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR shledal, že rozsudkem okresního soudu Praha - západ ze dne 11. srpna 1978 sp. zn. T 348/78, jímž byla obviněná I. J. uznána vinnou trestným činem příživnictví podle § 203 tr. zák. a podle téhož zákonného ustanovení odsouzena k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání šesti měsíců a k samostatnému trestu odnětí svobody v trvání jednoho měsíce, jejichž výkon byl podmíněně odložen na zkušební dobu dvou roků, za současného zrušení výroku o trestu v trestním příkazu obvodního soudu
Merito veci Totožnosť skutku
R 23/1972
Právna veta: O totožný skutek jde i tehdy, když se při různosti následků shoduje jednání alespoň s částí jednání, pro které byl již pachatel odsouzen. Trestní stíhání pro takový skutek je proto nepřípustné (§ 11 odst. 1 písm. f) tr. r.).

Úryvok z textu:
Pravomocným rozsudkem okresního soudu v Šumperku ze dne 8. října 1970 sp. zn. 2 T 345/70 byl obviněný J. P. uznán vinným mimo jiné trestným činem příživnictví podle § 203 tr. zák., který spáchal podle rozsudku tím, že od 17. 3. 1970 do svého zadržení dne 16. 7. 1970 přestal docházet do zaměstnání u n. p. Pozemní stavby v Brně a nechal se vydržovat R. J. v Sudkově. Dále byl tímto rozsudkem uznán vinným trestnými činy krádeže podle § 247 odst. 1 tr. zák. a zanedbání povinné výživy podle § 213 odst
Merito veci Totožnosť skutku
R 33/1974
Právna veta: K rozlišovaniu pojmov „skutok“ a „trestný čin“. K problematike totožnosti skutku.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR v prospech obvineného Š. S., zrušil uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici z 20. decembra 1972 sp. zn. 4 To 719/72, ako aj rozsudok Okresného súdu v Banskej Bystrici z 8. novembra 1972 sp. zn. 1 T 55/72 a trestné stíhanie obvineného Š. S. pre skutok posudzovaný ako trestný čin ublíženia na zdraví podlá § 224 ods. 1, 2 Tr. zák. zastavil podľa § 11 ods. 1 písm. f) Tr. por. Z odôvodnenia: Roz
Merito veci Totožnosť skutku
R 52/1979
Právna veta: K zachování totožnosti skutku postačí totožnost jednání nebo totožnost následku. Je-li obviněný stíhán proto, že se zmocnil cizí věci krádeží, popř. loupeží, je zachována totožnost následku, jestliže se zjistí, že se věci sám nezmocnil, ale že tuto věc, odcizenou, popř. uloupenou jinou osobou nebo to, co bylo za tuto věc získáno, na sebe převedl, tedy že se nedopustil trestného činu krádeže, popř. loupeže, ale trestného činu podílnictví. Naopak, je-li obviněný stíhán proto, že převedl na sebe věc, kterou odcizila jiná osoba, je zachována totožnost následku a tím i totožnost skutku, jestliže se ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSR Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudek okresního soudu v Trutnově ze dne 9. října 1978 sp. zn. 2 T 430/78 a okresnímu soudu v Trutnově přikázal, aby věc obviněných P. K. a B. K. znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Rozsudkem okresního soudu v Trutnově ze dne 9. října 1978 sp. zn. 2 T 430/78 byli obvinění P. K. a B. K. zproštěni obžaloby podle § 226 písm. c) tr. ř., a to obviněný P. K. pro trestný čin krádeže podle § 247 odst
Právna veta: K otázce jednoty skutku. Momentem, který dělí pachatelovo jednání na různé skutky, je následek závažný z hlediska trestního práva, který pachatel způsobil nebo chtěl způsobit. Za jeden skutek lze považovat jen ty projevy vůle pachatele navenek, které jsou pro tento následek kauzální, pokud jsou zahrnuty jeho zaviněním. K otázce totožnosti skutku.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal generální prokurátor ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil pravomocný rozsudek krajského soudu v Plzni ze dne 28. listopadu 1983 sp. zn. 3 To 392/83 a tomuto soudu přikázal, aby věc obviněného J. K. znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Usnesením vyšetřovatele Okresní správy SNB v Sokolově ze dne 1. 2. 1983 sp. zn. ČVS — VV 57/83 bylo podle § 160 odst. 1 tr. ř. zahájeno trestní stíhání a usnesením vyšetřovatele odboru vyšetřování VB Krajské správy SNB
R 5/1976
Právna veta: Při pokračování v trestné činnosti, při trestných činech a přečinech hromadných, trvajících a takových, jejichž znakem je soustavnost páchání, se nic nemění na totožnosti skutku,jestliže na rozdíl od jejich časového vymezení v obžalobě (návrhu na potrestání) se stíhané protiprávní jednání zkrátí, prodlouží nebo posune. Trvání trestných činů a přečinů tohoto druhu končí vyhlášením odsuzujícího rozsudku a u trestního příkazu dnem doručení trestního příkazu, pokud trestná činnost neskončila dříve. Tak je tomu i v případech, že odsuzující rozsudek byl cestou řádného nebo mimořádného opravného p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Trestním příkazem okresního soudu v Ostravě ze dne 27. 6. 1974 sp. zn. 6 T 182/74 byl obviněný uznán vinným přečinem proti pracovní kázni podle § 8 písm. c) zák. č. 150/1969 Sb. proto, že od 1. 4. 1974 do 31. 5. 1974 v Ostravě II jako směnový předák Dolu Ostrava, závod Zárubek, bez závažného důvodu bez omluvy neodpracoval 43 pracovních směn a ohrozil tak plynulost provozu této hospodářské organizace. Za to mu byl uložen trest odnětí svobody v trvání jednoho měsíce, přičemž výkon tohoto trest
Merito veci Verejný činiteľ
Právna veta: I. Prednosta oddelenia fakultnej nemocnice nevykonáva právomoc verejného činiteľa, ak používa podriadených pracovníkov v pracovnom čase na súkromné práce pri výstavbe rodinného domu. II. K otázke totožnosti skutku. Ak je páchateľ stíhaný obžalobou preto, že používal podriadených pracovníkov v pracovnom čase pri stavbe rodinného domu, totožnosť skutku sa nemení, ak sa zistí, že používal takýchto pracovníkov pre svoj prospech aj pri iných prácach.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil uznesenie Mestského súdu v Košiciach z 19. novembra 1979 sp. zn. 7 T 586/79 v spojení s uznesením Krajského súdu v Košiciach z 31. januára 1980 sp. zn. 9 To 29/80 a Mestskému súdu v Košiciach prikázal, aby vec znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Mestský prokurátor v Košiciach podal na Mestskom súde v Košiciach obžalobu na MUDr. T. H. pre trestný čin rozkrádania majetku v socialisti
Merito veci Podstata skutku
R 64/1973
Právna veta: Obžalovacia zásada uvedená v ustanovení § 220 ods.l Tr. por., podľa ktorého súd môže rozhodnúť len o skutku, ktorý je uvedený v obžalobnom návrhu, neznamená, že medzi skutkom, ktorý je uvedený v obžalobnom návrhu a skutkom, uvedeným vo výroku rozsudku, musí byť úplná zhoda. Niektoré skutočnosti môžu odpadnúť a iné naopak pribudnúť, nesmie sa zmeniť len podstata skutku. Podstata skutku je určovaná účasťou obžalovaného na určitej udalosti popísanej v obžalobnom návrhu, z ktorej vzišiel následok porušujúci alebo ohrozujúci spoločenské záujmy chránené trestným zákonom. Totožnosť skutku bude zachov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Obžalobou krajského prokurátora v Bratislave bol obž. J. F. stíhaný pre spolupáchateľstvo na trestnom čine rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 9 ods. 2, § 132 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. b), ods. 4 Tr. zák. preto, že ako pracovník oddelenia štátnych financií ONV v N. poverený kontrolou liehovarov spolu s J. M., vedúcim liehovaru n. p. Slovlik v T., neuvádzali do mesačných výrobných výkazov všetok vypálený lieh a poplatky ako aj obratovú daň v sume 442 712,41 Kčs za nezúčto
Merito veci Predbežná otázka
Právna veta: I. Ak z vykonaných dôkazov vyplýva, že dvaja obvinení stíhaní pre trestný čin porušovania domovej slobody podlá § 238 ods. 1 Tr. zák. sa dopustili stíhaného skutku ešte s ďalšou osobou, teda za okolnosti, ktorá podmieňuje použitie vyššej trestnej sadzby podľa § 238 ods. 2 písm. b) Tr. zák., je súd povinný zistiť účasť tejto ďalšej osoby na trestnej činnosti obvinených ako predbežnú otázku podľa § 9 ods. 1 Tr. por. Pritom nie je viazaný právoplatným rozhodnutím súdu o účasti tejto ďalšej osoby. II. Tým, že súd uzná obvineného za vinného, že sa obžalobou stíhaného skutku dopustil za okolností ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SSR v konaní o sťažnosti pre porušenie zákona zrušil uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici zo 14. októbra 1980 sp. zn. 7 To 386/80 a rozsudok Okresného súdu v Čadci z 26. augusta 1980 sp. zn. 1 T 299/80 a Okresnému súdu v Čadci prikázal, aby vec znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Uvedeným rozsudkom okresného súdu boli obvinení M. L. a J. L. uznaní za vinných ako spolupáchatelia podľa § 9 ods. 2 Tr. zák. z trestného činu porušovania domovej slobody podľa § 238 ods.
Merito veci Opilstvo
R 50/1981
Právna veta: Ak vedie páchateľ motorové vozidlo pod vplyvom alkoholu v čase, keď mu bolo vedenie motorových vozidiel zakázané právoplatným rozsudkom, naplňuje znaky trestného činu opilstva podľa § 201 Tr. zák. v jednočinnom súbehu s prečinom marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 7 písm. b) zák. č. 150/1969 Zb.ň Aj keď je takýto skutok kvalifikovaný v obžalobe len ako trestný čin opilstva podľa § 201 Tr. zák., nebráni to súdu uznať obžalovaného za vinného aj z uvedeného prečinu, pretože súd nie je viazaný právnym posúdením skutku v obžalobe (§ 220, ods. 4 Tr. por.). Totožnosť skutku zostáva v takom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal minister spravodlivosti SSR, Najvyšší súd SSR zrušil rozsudok Okresného súdu v Michalovciach z 9. augusta 1979 sp. zn. 3 T 487/79 a tomuto súdu prikázal, aby vec znova prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu v Michalovciach z 9. augusta 1979 sp. zn. 3 T 487/79 bol obvinený V. M. uznaný za vinného z trestného činu opilstva podľa § 201 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že 11. apríla 1979 o 17.00 hod. v Michalovciach,
MENU