Nájdené rozsudky pre výraz: upustenie od výkonu trestu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

28 dokumentov
21 dokumentov
15 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: zahladenie odsúdeniatresty uložené popri sebe
R 35/1983
Právna veta: Zahladiť možno len celé odsúdenie, nie iba jeho časť, vzťahujúcu sa na niektorý z viacerých trestov, uložených popri sebe (§ 70 ods. 2, 3 Tr. zák.). Ustanovenia § 70 ods. 2, 3 Tr. zák. sa použijú primerane aj v prípade, keď bolo páchateľovi uložených viac trestov popri sebe, z ktorých niektoré za zahládzajú výrokom súdu, iné zo zákona.

Úryvok z textu:
Na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor SSR, Najvyšší súd SSR zrušil právoplatné uznesenie Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi z 15. apríla 1982 sp. zn. Nt 9/82 a tomuto okresnému súdu prikázal, aby vec znovu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Okresný súd v Spišskej Novej Vsi rozhodol na verejnom zasadnutí 15. apríla 1982 o žiadosti Ľ. T. o zahladenie odsúdenia tak, že podľa § 69 ods. 1 písm. d] Tr. zák. zahladil odsúdenie na peňažný trest vo výmere 2000
R 38/1981
Právna veta: Odklad výkonu trestu odňatia slobody neprevyšujúceho šesť mesiacov podľa § 328 ods. 1 Tr. por. prichádza do úvahy nie" len u odsúdeného, ktorý ešte nenastúpil výkon základnej vojenskej služby, na ktorý bol povolaný, ale aj u odsúdeného, ktorý v čase právoplatného uloženia tohto trestu za trestný čin alebo prečin spáchaný pred nástupom výkonu základnej vojenskej služby túto službu už vykonáva.

Úryvok z textu:
Predseda trestného kolégia Najvyšieho súdu SSR vzhľadom na potrebu zjednotenia praxe súdov v SSR navrhol podlá § 21c ods. 2 zákona č. 36/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, aby trestné kolégium Najvyššieho súdu SSR zaujalo stanovisko k správnemu výkladu ustanovenia § 328 ods. 1 Tr. por. v otázke, či toto ustanovenie treba uplatňovať iba v prípadoch, v ktorých odsúdený bol povolaný na výkon základnej vojenskej služby a v čase rozhodovania o odklade výkonu trestu odňatia slobody neprevyšujúceho
R 53/1972
Právna veta: Důvodem k odkladu nebo přerušení výkonu trestu odnětí svobody nepřevyšujícího šest měsíců (§ 328 odst. 1 tr. ř.) a trestu nápravného opatření (§ 338 odst.3 tr. ř.) a upuštění od výkonu těchto trestu je jen výkon základní vojenské služby a nikoli i náhradní vojenské služby.

Úryvok z textu:
Rozsudkem okresního soudu ve Znojmě ze dne 18. března 1971 sp. zn. 1 Ta 76/71 byl obviněný F. K. odsouzen za přečin proti majetku v socialistickém a osobním vlastnictví podle § 3 odst. 1 písm. d) zák. ě. 150/1969 Sb. k trestu nápravného opatření v trvání 4 měsíců se srážkou 15 % z odměny za práci. Výkon tohoto trestu měl započít v JZD Rozkoš, okr. Znojmo, v dubnu 1971. Na oznámení, že obviněný je v „základní vojenské službě" zjistil soud dotazem na okresní vojenskou správu, že obviněný je ve „vo
MENU