Nájdené rozsudky pre výraz: výrok o vine

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 202

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1372 dokumentov
464 dokumentov
7462 dokumentov
3 dokumenty
119 dokumentov
19 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum Obnova konania
Kľúčové slová: obnova konania návrh na obnovu konania
R 31/1989
Právna veta: Jestliže soud povolí obnovu řízení a zruší výrok o vine, musí vždy podle § 284 odst. 1 tr. ř. zrušit i výrok o trestu, který má ve výroku o vině svůj podklad, a to i tehdy, jde-li o trest, který byl jako souhrnný uložen v jiné trestní věci. Není přitom rozhodné, kterým soudem byl souhrnný trest uložen.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti ČSR, Nejvyšší soud ČSR zrušil usnesení okresního soudu v Děčíne z 27. srpna 1987 sp. zn. 3 Nt 203/87 a tomuto soudu přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Pravomocným trestním příkazem okresního soudu v Děčíně ze dne 23. října 1985 sp. zn. 3 T 1089/85 byl obviněný J. M. uznán vinným přečinem proti majetku v socialistickém a v osobním vlastnictví podle § 3 odst. 1 písm. a) zák. č. 150/1969 Sb. a byl mu ulo
Meritum Výrok rozsudku
R 11/1973
Právna veta: Výrok rozsudku o právním posouzení skutku (tzv. právní věta) není oddělitelný ve smyslu ustanovení § 258 odst. 2 tr. ř. od popisu skutku ve výroku o vině (od tzv. skutkové věty).

Úryvok z textu:
Rozsudkem okresního soudu Plzeň-město ze dne 4. srpna 1971 sp. zn. 3 T 78/71 byl obžalovaný J. B. uznán vinným dvěma trestnými činy neoprávněného užívání cizího motorového vozidla podle § 209a odst. 1, odst. 4 písm. b) tr. zák., jichž se dopustil tím, že v Plzni, ačkoliv byl v posledních letech třikrát soudně trestán pro neoprávněné užívání cizích motorových vozidel, opětovně: 1. dne 11. 11. 1970 odcizil ke škodě nezjištěného majitele před restaurací Bohemia osobní automobil tov. zn. Skoda 440,
R 66/1978
Právna veta: Vyhotovení trestního příkazu nelze opravit podle § 131 tr. ř. per analogiam. Výrok o vině a o ukládaném trestu v třešním příkazu musí obsahovat též údaje uvedené v § 120 odst. 3 a § 122 odst. 1 tr. ř.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR v řízení o podané stížnosti pro porušení zákona vyslovil, že trestním příkazem okresnímu soudu Praha - východ ze dne 17. 12. 1976 sp. zn. 3 T 529/76 byl porušen zákon v ustanoveních § 314e odst. 1 písm. b), odst. 2 tr. ř. v neprospěch obviněného. Dále tento trestní příkaz zrušil a přikázal okresnímu soudu Praha - východ, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Okresní prokurátor podal okresnímu soudu Praha - východ návrh na potrestání obviněného
R 8/1974
Právna veta: I. Osoba pachatele a okolnosti případu mohou zvýšit stupeň nebezpečnosti činu pro společnost do té míry, že i odcizení věci v hodnotě nižší než 100 Kčs může být trestným činem. II. Více trestných činů (přečinů) je v souběhu jen potud, pokud mezi spácháním časově prvního z nich a časově posledního z nich nebyl vyhlášen soudem prvního stupně odsuzující — byť nepravomocný — rozsudek za nějaký trestný čin (přečin). Činy spáchané po odsuzujícím rozsudku do doby jeho právní moci je nutno posoudit obdobně jako recidivu. III. I když poškozený neučinil návrh podle § 43 odst. 2 tr. ř., musí mu být ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Rozsudkem okresního soudu v Rakovníku ze dne 27. května 1971 sp. zn. 2 Ta 71/71 byl S. L. spolu s ml. S. L. a F. L. uznán vinným, že jednak spolu s ml. Š. L. dne 28. listopadu 1970 v kavárně Sport v Novém Strašecí odcizili J. Z. nákupní tašku se salámem, cigaretami, čabajkou a pivem a 325 Kčs na hotovosti, čímž způsobili škodu nejméně 400 Kčs, jednak sám dne 18. února 1971 v Novém Strašecí vyhrožoval nožem v ruce správci ubytovny a zaměstnancům koleje Vysoké školy zemědělské. Byl odsouzen pro př
R 18/1975
Právna veta: Podle § 12 odst. 9 tr. r. trestním stíhaním se rozumí úsek řízení od zahájení trestního stíhání až do právni moci rozsudku nebo usnesení o zastavení trestního stíhání. Podle § 122 odst. 1 tr. ř. odsuzující rozsudek musí obsahovat i výrok o trestu, přičemž výrokem o trestu se podle tohoto zákonného ustanovení míní i výrok o upuštění od potrestání. Řízení a rozhodnutí o trestu je proto součástí trestního stíhání, které nemůže při odsouzení pachatele skončit dříve, než bylo pravomocně rozhodnuto o vině a trestu (popř. o upuštění od potrestání). V důsledku toho, jestliže odvolací soud zruší v o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem ČSR Nejvyšší soud ČSR zrušil rozsudky okresního soudu v Děčíně ze dne 29. srpna 1973 sp. zn. 2 T 188/73 a ze dne 28. ledna 1974 sp. zn. 2 T 188/73 v odsuzující části ohledně obviněného J. P., jakož i usnesení krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 29. 11. 1973 sp. zn. 2 To 612/73 a ze dne 21. března 1974 sp. zn. 2 To 179/74 ohledně tohoto obviněného a zastavil z důvodů § 11 odst. 1 písm. b/ tr. ř. trestní stíhání proti obviněnému J.
Meritum Odvolání
R 40/1970
Právna veta: Z podnetu odvolání prokurátora proti výroku o náhrade škody je odvolací soud povinen podle § 254 odst. 1 tr. ř. přezkoumat zákonnost a odůvodněnost všech výroků rozsudku, proti nimž může prokurátor podat odvolání, tedy i výroku o vině a trestu. Odvolání podané prokurátorem proto, že soud prvního stupně neuložil obviněnému povinnost nahradit škodu, ačkoliv potřebné podklady pro takové rozhodnutí byly splněny, je odvoláním podaným v neprospěch obviněného. Takovým odvoláním se totiž odvolatel domáhá změny napadeného rozsudku, která by znamenala zhoršení postavení obviněného.

Úryvok z textu:
Usnesením sp. zn. To 22/69 ze dne 20. února 1969 vyšší vojenský soud, jako soud odvolací, zrušil na podkladě odvolání vojenského obvodového prokurátora z důvodu § 258 odst. 1 písm. a), f) odst. 2 tr. ř. v celém rozsahu rozsudek vojenského obvodového soudu, jímž byl obžalovaný uznán vinným trestným činem ublížení na zdraví podle § 221 odst. 1, 3 tr. zák. a odsouzen podle § 221 odst. 3 tr. zák. k podmíněnému trestu odnětí svobody v trváni 14 měsíců. Vyšší vojenský soud zároveň rozhodl, že věc se p
R 47/1976
Právna veta: Ustanovení § 264 odst. 2 tr. ř. o tom, že v důsledku odvoláni podaného jen ve prospěch obviněného, nemůže být obviněnému v novém řízení uložen přísnější trest, než jaký mu byl uložen zrušeným rozsudkem, váže soud prvního stupně i tehdy, jestliže po částečném zrušení rozsudku soudu prvního stupně řízení o některém z trestných činů nebo přečinů bylo vyloučeno ze společného řízení a odvolací soud za trestný čin, resp. přečin, ohledně něhož zůstal výrok o vině beze změny, uložil samostatný trest a soud prvního stupně rozhodující o vyloučeném trestném činu, resp. přečinu ukládá souhrnný trest ve vz ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud ČSR rozsudkem ze dne 19. 6. 1975 sp. zn. 4 Tz 27/75 vyslovil, že usnesením krajského soudu v Ostí nad Labem ze dne 17. 10. 1974 sp. zn. 2 To 719/74, jímž bylo zamítnuto odvolání obviněného Š. S. proti rozsudku okresního soudu v Děčíně ze dne 28. 8. 1974 sp. zn. 2 T 299/74, byl porušen zákon v neprospěch obviněného. Dále toto usnesení zrušil, zrušil též rozsudek okresního soudu v Děčíně ze dne 28. 8. 1974 sp. zn. 2 T 299/74 ve výroku o trestu a sám rozhodl ve věci rozsudkem tak, že
R 38/1970
Právna veta: I. K hodnocení nepřímých důkazů. Soud může opřít výrok o vině i o nepřímé důkazy, ovšem jen za předpokladu, že tvoří ve svém souhrnu logickou, ničím nenarušenou a uzavřenou soustavu nepřímých důkazů (nestačí proto jen jeden nepřímý důkaz) vzájemně se doplňujících a na sebe navazujících, které v celku shodně a spolehlivě dokazují skutečnost nebo skutečnosti, které jsou v takovém příčinném vztahu k dokazované skutečnosti, že z nich možno dovodit jen jediný závěr a současně vyloučit možnost jiného závěru. Nepřímé důkazy vedoucí sice k důvodnému podezření vůči obviněnému, nevylučující však reá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud k stížnosti pro porušení zákona podané předsedou Nejvyššího soudu zrušil usnesení krajského soudu v O. ze dne 14. září 1964 sp. zn. 4 To 362/64, jímž bylo zamítnuto odvolání obviněného L. M. proti rozsudku okresního soudu v K. ze dne 22. července 1964 sp. zn. 7 T 31/64, zrušil dále tento rozsudek okresního soudu v K. a přikázal věc k novému projednání a rozhodnutí. Z odůvodnění: Rozdsudkem okresního soudu v K. ze dne 22. 7. 1964 sp. zn. 7 T 31/64 byl obviněný L. M. uznán vinn
R 1/1982
Právna veta: Na zabezpečenie jednotného výkladu zákona vo veci rozsahu odvolacieho práva poškodeného a postup odvolacieho súdu pri jeho prekročení.

Úryvok z textu:
Päťčlenný senát Najvyššieho súdu Československej socialistickej republiky zaujal na neverejnom zasadnutí konanom 18. júna 1981 podľa § 27 ods. 1 písm. c) zák. č. 36/1964 Zb. o organizácii súdov a o voľbách sudcov v znení vyhl. č. 19/1970 Zb. k otázke postupu odvolacieho súdu pri rozhodovaní o odvolaní poškodeného, ktorý uplatnil nárok na náhradu škody podľa § 43 ods. 2 Tr. por., keď toto odvolanie smeruje proti takým výrokom rozsudku súdu prvého stupňa, ktoré podľa zákona nemôže napadnúť, toto s
R 34/1980
Právna veta: Podľa § 55 ods. 1 písm e) Tr. por. zápisnica o každom úkone trestného konania má okrem iných náležitostí obsahovať návrhy strán, poskytnutie poučenia, prípadne vyjadrenie poučených osôb. V dôsledku toho v prípade vypočutia svedka, ktorý má podľa § 100 ods. 1 Tr. por. právo odoprieť výpoveď, zápisnica o jeho vypočutí musí obsahovať nielen obsah poučenia, ale aj obsah vyjadrenia svedka, či toto právo používa alebo nie. Ak takéto vyjadrenie svedka, vypočutého v prípravnom konaní, zápisnica neobsahuje, nemôže ju súd prečítať ako dôkaz na hlavnom pojednávaní podľa § 211 ods. 2 písm. a) Tr. por.

Úryvok z textu:
Rozsudkom Krajského súdu v Banskej Bystrici z 30. júna 1978 sp. zn. 1 T 15/78 bol obžalovaný J. M. uznaný za vinného z trestného činu porušovania domovej slobody podľa § 238 ods. 1 alinea 3 Tr. zák. a z trestného činu vraždy podľa § 219 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že 19. marca 1978 vo Veľkom Krtíši potom, keď jeho manželka M. M. aj s maloletým synom zo strachu pred ním ušla z ich spoločného bytu do bytu O. P., vošiel do tohto bytu a napadol tam svoju manželku tak, že ju zvalil na zem, kde
MENU