Nájdené rozsudky pre výraz: minimálna hodinová mzda

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 29

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
36 dokumentov
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Všeobecne treba uviesť, že Trestný zákon vychádza zo zásady, že základným účelom a cieľom je ochrana spoločnosti pred trestnými činmi a ich páchateľmi. Zmysel existencie a prípadnej aplikácie noriem trestného práva je predovšetkým v tom, aby sa trestné činy buď vôbec nepáchali, alebo páchali v čo najmenšej miere. Ochrana spoločnosti pred páchateľmi trestných činov vrátane ochrany práv a slobôd jednotlivých občanov robí tak z trestu prostriedok sebaobrany spoločnosti pred trestnými činmi. Trest má však okrem toho pôsobiť výchovne, a to nielen na páchateľa, ale aj na ostatných členov spoločnosti ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Gabriely Šimonovej a sudcov JUDr. Pavla Farkaša a JUDr. Pavla Polku na verejnom zasadnutí konanom dňa 8. októbra 2014 prejednal odvolanie podané obžalovaným E. N. proti rozsudku Špecializovaného trestného súdu Pezinok, sp. zn. PK -2T 17/2013, zo 4. novembra 2013 a takto r o z h o d o l : Podľa § 321 ods. 1 písm. e/, ods.
Právna veta: Podľa ustálenej judikatúry sú pre rozhodovanie o priznaní oslobodenia o súdnych poplatkov rozhodujúce aktuálne majetkové pomery účastníka súdneho konania a jeho reálna možnosť prístupu k súdu pri uplatňovaní a bránení práva zaplatením súdneho poplatku. Zároveň je potrebné brať do úvahy, že ustanovenie § 138 OSP nepripúšťa podmieňovanie poskytnutia individuálneho oslobodenia od platenia súdnych poplatkov skúmaním dôvodov, pre ktoré sa účastníkove majetkové pomery stali tak ťaživými, že nie je spravodlivé zvyškom spoločnosti od neho požadovať niesť zákonom stanovenú poplatkovú povinnosť. Avšak j ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Sžf/ 7/201 5 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : J. S., bytom Č. , právne zastúpený JUDr. Máriou Konrádovou, advokátkou, Farská 9, Nitra, proti žalovanému : Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky , Lazovná 63, Banská Bystrica , v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 1100304/1/ 63418/ 2014 zo dňa 31.01.2014 , konajúc o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre č. k. 15S /1
Právna veta: Základ pre určenie odmeny správcu tvorí suma, ktorá bola v konkurze získaná speňažením konkurznej podstaty (prvá zložka odmeny) a suma určená na uspokojenie veriteľov, ktorá bola získaná pri výkone funkcie správcu (druhá zložka odmeny). Základ pre určenie odmeny správcu teda tvorí suma, ktorá bola dosiahnutá speňažením konkurznej podstaty a suma, ktorú správca získal inou činnosťou ako speňažovaním majetku patriaceho do konkurznej podstaty, ako napríklad vymožením nájomného, uplatnením nárokov na súde, z pripísaných bankových úrokov a podobne, ktorá je určená na uspokojenie veriteľov, p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Obo/13/2018 1093896516 28. marca 2019 JUDr. Jana Hullová ECLI:SK:NSSR:2019:1093896516.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Hullovej a členiek senátu JUDr. Miroslavy Janečkovej a JUDr. Ivany Izakovičovej, v konkurznej veci úpadcu TESON, a.s., so sídlom Staničná 502, 952 17 Vráble, IČO: 31 412 874, o schválení K
Meritum 1 445,60 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Cdo/165/2018 1112229902 29.04.2019 JUDr. Milan Ľalík sudca ECLI:SK:NSSR:2019:1112229902.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu U. Ž.H., bývajúceho v I., L. V. XX, zastúpeného advokátskou kanceláriou SODOMA VULGAN, spol. s r. o., so sídlom v Bratislave, Kominárska 2, 4, IČO: 47 254 084, proti žalovanému Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, v
Meritum 2 693,91 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Cdo/112/2018 1113201432 01.08.2019 JUDr. Daniela Sučanská sudca ECLI:SK:NSSR:2019:1113201432.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu B. W., bývajúceho vo G., zastúpeného spoločnosťou SODOMA VULGAN, spol. s.r.o., so sídlom v Bratislave, Kominárska č. 2, 4, IČO: 47254084, proti žalovanému Železniciam Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Klem
Meritum § 333/1, 2b Tr.zák.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1To/2/2014 9513100075 08.10.2014 JUDr. Gabriela Šimonová sudca ECLI:SK:NSSR:2014:9513100075.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Gabriely Šimonovej a sudcov JUDr. Pavla Farkaša a JUDr. Pavla Polku na verejnom zasadnutí konanom dňa 8. októbra 2014 prejednal odvolanie podané obžalovaným U. X. proti rozsudku Špecializova
Meritum § 138 Občianskeho súdneho poriadku
Najvyšší súd 3 Sžf/ 2/201 5 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : J. S., bytom Č. , právne zastúpený JUDr. Máriou Konrádovou, advokátkou, Farská 9, Nitra, proti žalovanému : Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky , Lazovná 63, Banská Bystrica , v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 1100304/1/6 3666/ 2014 zo dňa 31.01.2014 , konajúc o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre č. k. 15S /1
Meritum § 138 Občianskeho súdneho poriadku
Najvyšší súd 3Sžf/ 42 /201 5 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : J. S., bytom Č. , právne zastúpený JUDr. Máriou Konrádovou, advokátkou, Farská 9, Nitra, proti žalovanému : Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky , Lazovná 63, Banská Bystrica , v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 1100304/1/ 66263/ 2014 zo dňa 03.02.2014 , konajúc o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre č. k. 26S /
Meritum § 138 Občianskeho súdneho poriadku
Najvyšší súd 3 Sžf/ 17/201 5 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : J. S., bytom Č. , právne zastúpený JUDr. Máriou Konrádovou, advokátkou, Farská 9, Nitra, proti žalovanému : Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky , Lazovná 63, Banská Bystrica , v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 1100304/1/ 63 518 /2014 zo dňa 03 .02.2014 , konajúc o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre č. k. 15S
Meritum § 138 Občianskeho súdneho poriadku
Najvyšší súd 3 Sžf/1 41 /201 4 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : J. S., bytom Č. , právne zastúpený JUDr. Máriou Konrádovou, advokátkou, Farská 9, Nitra, proti žalovanému : Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky , Lazovná 63, Banská Bystrica , v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 1100304/1/6 6270 /2014 zo dňa 04.02.2014 , konajúc o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre č. k. 11S
MENU