Nájdené rozsudky pre výraz: Držiteľ vodičského preukazu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 12

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

6 dokumentov
106 dokumentov
16 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Z uvedeného ustanovenia § 40 zák. č. 8/2009 Z.z. vyplýva zákonnom predpokladaný spôsob správania (objektívna stránka porušenej povinnosti) vodiča v prípade, ak sa dostane do kontaktu s vozidlami s právom prednostnej jazdy. Povinnosťou žalobcu bolo v danej situácii na križovatke umožniť bezpečný a plynulý prejazd, a ak si to situácia v danom okamihu vyžadovala, aj zastaviť vozidlo na takom mieste, aby im neprekážalo. Iné správanie žalobcu by viedlo k porušeniu tejto povinnosti, čo aj žalovaný vyslovil. Pokiaľ žalovaný dospel k tomuto záveru, potom nevenoval dostatočne, ako konštatoval kr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsed u senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalobcu : P. , nar. X. , bytom K. , zast.: JUDr. K. , advokát kou so sídlom advokátskej kancelárie K. , proti žalovanému: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline , Krajský dopr
Právna veta: Správna úvaha, resp. voľná úvaha správneho orgánu vyjadruje určitý stupeň voľnosti rozhodovania správneho orgánu, ktoré mu umožňuje v medziach zákona prijať také rozhodnutie, aké uzná za najvhodnejšie, a to s prihliadnutím na konkrétne okolnosti veci. Zákonodarca v hmotnoprávnej úprave príslušného právneho predpisu v danom prípade v zákone č. 8/2009 Z. z. stanovil zákonné podmienky podmieňujúcich rozhodovanie správneho orgánu v medziach správneho uváženiach. Ide teda o právomoc (na účely Odporúčania R (80) 2 Výboru ministrov o vykonávaní právomoci voľnej úvahy správnymi orgánmi prijatého Výbor ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zlože nom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členiek senátu JUDr. Violy Takáčovej, PhD. a JUDr. Ľubici Filovej v právnej veci žalobcu: I., nar. X. , bytom v T. , právne zastúpený: JUDr . Jurajom Füzerom, advokátom so sídlom v Trebišove, M. R. Štefánika č. 1256/22 , proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, so s
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Revúca 4Er/305/2011 6811202265 27. 01. 2016 Mgr. Milan Gunár ECLI:SK:OSRA:2016:6811202265.2 Uznesenie Okresný súd Revúca v exekučnej veci oprávneného: Slovenská kancelária poisťovateľov, IČO: 36062235, sídlom Bratislava, Trnavská cesta č. 82, zast. JUDr. Jánom Šoltésom, advokátom so sídlom Advokátskej kancelárie v Bratislave, Karadžičova č. 8, proti povinnému: E. P
Meritum Potvrdené
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1Sžd/30/2012 1010200821 09.04.2013 JUDr. Igor Belko ECLI:SK:NSSR:2013:1010200821.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Igora Belka a z členov Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a JUDr. Eleny Berthotyovej PhD., v právnej veci žalobcu: R., bytom M., adresa pre doručovanie: E., proti žalovanému: Min
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Lučenec 3T/204/2015 6615010675 16. 02. 2016 JUDr. Ladislav Lóška ECLI:SK:OSLC:2016:6615010675.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Lučenec na hlavnom pojednávaní konanom dňa 16. februára 2016 v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ladislava Lóšku a prísediacich Marty Halajovej a Dušana Zelenku takto rozhodol: obžalovaný M. G., nar. XX.XX.XXXX v L.,
Meritum § 76 ods. 2 písm. a/ zákona č. 315/1996 Z.z.
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Violy Takáčovej a JUDr. Jany Zemkovej PhD. v právnej veci žalobcu: J. O. , bytom B. , proti žalovanému: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove , krajský dopravný inšpektorát , so sídlom Pionierska č. 33, 080 05 Prešov, o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č. KRP -26/DI
Meritum Potvrdzujúce
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 10Sžd/14/2012 7011201114 14.11.2012 JUDr. Zuzana Ďurišová ECLI:SK:NSSR:2012:7011201114.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a členov senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a JUDr. Petra Paludu, v právnej veci žalobcu JUDr. X. X., I., proti žalovanému Krajskému riaditeľst
Meritum Potvrdené
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1Sžd/8/2012 2010200216 11.12.2012 JUDr. Elena Berthotyová ECLI:SK:NSSR:2012:2010200216.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a z členov Ing. JUDr. Miroslava Gavalca, PhD. a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalobcu: F. H., nar. XX.XX.XXXX, Z., I., proti žalovanému
Meritum Potvrdzujúce
Najvyšší súd S l o v e n s k e j r e p u b l i k y R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed u senátu JUDr. Igora Belka a členov senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a JUDr. Eleny Berthotyovej, v právnej veci žalobcu: JUDr. J. D. , bytom P. , B. , proti žalovanému: Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, Bratislava , (pôvodne: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach, Krajsk
Najvyšší súd 4Sžo/113 /2015 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zlože nom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a zo sudkýň JUDr. Nory Halmovej a JUDr. Petry Príbelskej PhD. v právnej veci žalobcu: I., bytom B. , právne zastúpený: JUDr. Milan Štúrik, advokát so sídlom Holubyho 51, Martin, proti žalovanému: Generálny štáb ozbrojených síl Slovenskej republiky, so sídlom Kutuzovova 8, Bratislava, v konaní o preskú
MENU