Nájdené rozsudky pre výraz: väzba

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1040

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1365 dokumentov
1912 dokumentov
189 dokumentov
14 dokumentov
38 dokumentov
69 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum Vazba
R 10/1998
Právna veta: Za závažné důvody, pro které nemohlo být trestní stíhání skončeno ve lhůtě dvou roků trvání vazby podle § 71 odst. 3 tr. ř., nelze považovat takové okolnosti, které spadají do sféry organizace výkonu soudnictví a spočívají výlučně na straně státu. Těmito okolnostmi proto není možné odůvodnit prodloužení vazby nad dobu dvou roků.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud zrušil ke stížnosti obviněného usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 13. 8. 1997 sp. zn. 10 Ntv 14/97 a zamítl návrh na prodloužení vazby obviněného v trestní věci vedené u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 4 T 97/96. Z odůvodnění: Napadeným usnesením Vrchní soud v Praze podle § 71 odst. 3 tr. ř. prodloužil vazbu obviněného S. Č. v trestní věci vedené u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 4 T 97/96 do 15. 12. 1997. Proti usnesení podal obviněný v zákonné lhůtě stí
Meritum Vazba
R 26/1998
Právna veta: Má-li být vazba obviněného prodloužena nad dobu dvou roků, musí být splněny podmínky uvedené v § 71 odst. 3 tr. ř. Nedostatek těchto podmínek nelze nahradit ani úvahami o závažnosti trestného činu, pro který je obviněný stíhán.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud k stížnosti obžalované zrušil usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 4. 8. 1997 sp. zn. 3 Ntv 39/97 a návrh předsedy senátu Krajského soudu v Ostravě na prodloužení vazby obžalované v trestní věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 34 T 14/95 zamítl. Z odůvodnění: Napadeným usnesením Vrchní soud v Olomouci podle § 71 odst. 3 tr. ř. prodloužil vazbu obžalované J. A. v trestní věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 34 T 14/95 do 30. 11. 1997. Proti
Meritum Vazba
R 47/1998
Právna veta: V řízení o stížnosti obviněného proti usnesení o prodloužení vazby je rozsah přezkumné povinnosti nadřízeného soudu vymezen ustanovením § 147 tr. ř. Proto soud v tomto řízení přezkoumá pouze správnost výroku uvedeného usnesení a řízení, které tomuto usnesení předcházelo. Není oprávněn přezkoumávat zákonnost a odůvodněnost dřívějších pravomocných rozhodnutí ve věci, jimiž byla u tohoto obviněného prodloužena doba trvání vazby.

Úryvok z textu:
Z odůvodnění: Napadeným usnesením rozhodl Vrchní soud v Praze podle § 71 odst. 3 tr. ř. o prodloužení vazby obviněného K. F. do 25. 5. 1997. Proti usnesení podal obviněný K. F. včas stížnost, kterou se domáhal zrušení napadeného usnesení a propuštění z vazby na svobodu. Podle tvrzení stěžovatele nebyly splněny zákonné podmínky pro prodloužení vazby stanovené v § 71 odst. 3 tr. ř., neboť vazba v samotném přípravném řízení nesmí přesáhnout délku dvou let. Dále pak obviněný namítl, že návrh n
Meritum Vazba
R 55/1998
Právna veta: Za skončení příslušné lhůty trvání vazby ve smyslu § 71 odst. 6 tr. ř. je nutno považovat uplynutí dvacáté čtvrté hodiny posledního dne šestiměsíční lhůty uvedené v § 71 odst. 2 tr. ř., případně posledního dne, do kdy byla lhůta trvání vazby prodloužena podle ustanovení § 71 odst. 2 tr. ř., popř. podle ustanovení § 71 odst. 3 tr. ř.

Úryvok z textu:
Krajský soud v Plzni zamítl stížnost obviněného Ing. R. M. proti usnesení Okresního soudu Pl- zeň-město ze dne 21.7. 1997 sp. zn. 2 Nt 1062/97. Z odůvodnění: Napadeným usnesením ze dne 21. 7. 1997 sp. zn. 2 Nt 1062/97 Okresní soud Plzeň-město podle § 71 odst. 2 tr. ř. prodloužil lhůtu trvání vazby u obviněného Ing. R. M. do 30. 9. 1997. Toto rozhodnutí odůvodnil tím, že obviněný je stíhán pro trestný čin podvodu podle § 250 odst. 1, 4 tr. zák. a v jeho případě i nadále trvá důvod vazby podle
Meritum Vazba
R 58/1999
Právna veta: V řízení před soudem je oprávněným subjektem podle § 71 odst. 5 tr. ř. k podání návrhu na prodloužení vazby podle § 71 odst. 3 tr. ř. předseda senátu, jemuž věc byla podle rozvrhu práce přidělena k vyřízení (projednání a rozhodnutí), a pokud je takový předseda senátu dlouhodobě nepřítomen, může tak učinit předseda senátu, jemuž věc byla přidělena v rámci přesunu agendy opatřením předsedy soudu podle § 2 odst. 2, 4 vyhl. č. 37/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Postavení předsedy a místopředsedy soudu jako orgánů státní správy soudu nezakládá jejich oprávnění k podání takového návrhu.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud České republiky zrušil k stížnosti obžalovaného usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 27. 5. 1998 sp. zn. 2 Ntv 15/98 a sám znovu rozhodl tak, že návrh na prodloužení vazby obžalovaného podle § 71 odst. 3 tr. ř. a contr. zamítl. Z odůvodnění: Napadeným usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 27. 5. 1998 sp. zn. 2 Ntv 15/98 byla podle § 71 odst. 3 tr. ř. prodloužena vazba obžalovaného J. M. do 9. 10. 1998. V zákonné Ihůtě podal proti tomuto usnesení stížnost obžalovaný, a to j
Kľúčové slová: väzbavzatie do väzby
Právna veta: Rozhodnutie o väzbe ako rozhodovanie o závažnom zásahu do osobnej slobody obvineného nie je rozhodovaním o vine či nevine. Väzba je len zabezpečovací inštitút, nemá mať sankčnú povahu, nemá ani výchovné poslanie, a preto, ak je možné účel väzby dosiahnuť iným zákonným inštitútom procesného práva, je potrebné ho aplikovať. Inak povedané, väzobné stíhanie vo veci je v podstate výnimkou a možno k nemu pristúpiť len v odôvodnených prípadoch.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 2 Tost 1 8/2015 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Libora Duľu a JUDr. Petra Paludu na verejnom zasadnutí dňa 11. júna 2015 v Bratislave v trestnej veci proti obvinenej D. K. pre prečin nepriamej korupcie podľa § 336 ods. 1 Trestného zákona o sťažnosti prokurátora Úradu špeciá lnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky proti uzneseniu s
Právna veta: Najvyšší súd opakovane zdôrazňuje, že pri rozhodovaní o väzbe obvineného nie je možné vyhodnocovať jednotlivé dôkazy z hľadiska otázky viny, ale v tomto štádiu konania len z hľadiska existencie istého stupňa dôvodného podozrenia zo spáchania trestného činu a z tohto pohľadu hodnotí aj v prípravnom konaní doposiaľ vykonané dôkazy.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí konanom dňa 12. novembra 2014 v Bratislave , v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Gabriely Šimonovej a sudcov JUDr. Pavla Farkaša a JUDr. Pavla Polku v trestnej veci proti obvinenému J. H. , pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a teroristickej skupiny podľa § 296 Tr. zák. a iné , o sťažno sti obvineného J. H. proti uzneseniu su
Meritum väzba obvineneho
R 3/2010
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci proti obvinenému M. M. a spol., pre pokus zločinu ublíženia na zdraví podľa § 14 ods. 1, § 155 ods. 1 Tr. zák. a iné, vedenej na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 2 T 120/06, prerokoval na verejnom zasadnutí 08. apríla 2008 v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Juraja Majchráka a JUDr. Ing. Antona Jakubíka do
Právna veta: Na rozdiel od dôvodov väzby, uvedených v § 67 ods. 1 písm. a/ až d Trestného poriadku, dôvody väzby uvedené v § 67 ods. 3 písm. a/ až c/ Trestného poriadku predpokladajú existenciu konkrétnych skutočnosti, ktoré preukazujú dokonané konanie obvineného uvedené v jednotlivých dôvodoch tejto väzby. Dôvodom tzv. útekovej väzby v zmysle § 67 ods. 3 písm. a/ Trestného poriadku preto bude aj pokus obvineného vycestovať do cudziny v úmysle vyhnúť sa trestnému stíhaniu, pri ktorom bol zadržaný. Dôvodom tzv. kolúznej väzby v zmysle § 67 ods. 3 písm. b/ Trestného poriadku bude list odoslaný obvinený ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky na základe sťažnosti obžalovaného K. Ž. proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline z 18. novembra 2003, sp. zn. 3 T 9/00, sťažnosť obžalovaného podľa § 148 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku zamietol. Z odôvodnenia: Napadnutým uznesením Krajský súd v Žiline v trestnej veci obžalovaného M. K. a spol., pre trestné činy lúpeže podľa § 234 ods. 1, 2 písm. a), b), ods. 3 Trestného zákona, spácháné formou spolupáchateľstva podľa § 9 ods. 2 Trestného zákona v rokoch 1
Kľúčové slová: vzatie obvineného do väzbypríkaz na zatknutie väzba
R 3/1993
Právna veta: V prípadoch, v ktorých došlo k zatknutiu obvineného na základe príkazu vydaného podľa § 69 ods. 1 Tr. por., musí súd, resp. sudca skúmať, či mu bol obvinený dodaný v lehote najneskôr 24 hodín od zatknutia tak, ako to predpokladá ustanovenie § 69 ods. 4 Tr. por. Bez splnenia tejto podmienky nemôže byť obvinený vzatý do väzby, ale musí byť prepustený na slobodu.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SR na základe sťažnosti obvineného P. H. zrušil uznesenie sudcu Krajského súdu v Košiciach z 21. januára 1992, sp. zn. Tp 5/92. Z odôvodnenia: Vyhľadávací orgán Obvodného oddelenia PZ SR v Trebišove uznesením z 13. novembra 1991, sp. zn. PZ 605/91 podľa § 160 ods. 1 Tr. por. začal trestné stíhanie a zároveň podľa § 169 písm. a/ Tr. por. oznámil P. H. obvinenie pre trestný čin poškodzovania cudzej veci podľa § 257 ods. 1 Tr. zák. na tom skutkovom základe, že 19. októbra 1991 asi
MENU