Nájdené rozsudky pre výraz: úhrnná pokuta

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 54

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

9 dokumentov
237 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci uložení pokuty 1 000 000 eur zák. o potravinách
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 6Nds/2/2020 Identifikačné číslo spisu: 1018201830 Dátum vydania rozhodnutia: 03.02.2021 Meno a priezvisko: JUDr. Erika Čanádyová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2021:1018201830.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: BILLA, s. r. o., so sídlom Bajkalská 19/A, Bratislava, I
Merito veci uložení pokuty 3 800 eur regulácia v sieť. odvetviach
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 10Asan/1/2019 Identifikačné číslo spisu: 4016200239 Dátum vydania rozhodnutia: 24.11.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Hatalová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:4016200239.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Hatalovej, PhD. a členov senátu JUDr.
Merito veci uložení pokuty 1 440 eur daňové veci
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5Asan/8/2019 Identifikačné číslo spisu: 8017200282 Dátum vydania rozhodnutia: 19.11.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Petra Príbelská Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:8017200282.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Petry Príbelskej, PhD. a členov senátu JUD
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Asan/32/2018 Identifikačné číslo spisu: 5017200088 Dátum vydania rozhodnutia: 30.06.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Igor Belko Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:5017200088.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a členov senátu Ing. JUDr. Mi
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Asan/22/2018 Identifikačné číslo spisu: 8016200818 Dátum vydania rozhodnutia: 26.05.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Igor Belko Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:8016200818.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a členov senátu Ing. JUDr. Mi
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Nds/1/2020 Identifikačné číslo spisu: 8019200535 Dátum vydania rozhodnutia: 26.02.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Jozef Hargaš Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:8019200535.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: BILLA, s.r.o., so sídlom Bajkalská 19/A, Bratislava, IČO: 31 347 0
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Orgán úradnej kontroly potravín je ex offo povinný pri určovaní výšky pokuty aplikovať precedenčnú zásadu a zohľadňovať skutočnosti týkajúce sa ukladania pokút v skutkovo a právne obdobných prípadoch voči subjektom podnikajúcim s rovnakým druhom potraviny (§ 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v spojení s § 28 ods. 9 zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov).

Úryvok z textu:
1. Krajský súd v Košiciach (ďalej len „krajský súd“, „správny súd“) rozsudkom č.k. 6S/24/2017-369 zo dňa 14.06.2018 zamietol žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal preskúmania a zrušenia rozhodnutia žalovaného č. 3994/2016 zo dňa 20.12.2016 a súčasne rozhodol, že účastníkom právo na náhradu trov konania nepriznáva. 2. Predmetom preskúmania pred správnym súdom bolo rozhodnutie žalovaného č. 3994/2016 zo dňa 20.12.2016 (ďalej len „preskúmavané rozhodnutie žalovaného“, „rozhodnutie žalovaného“),
Merito veci Zrušujúce
Súd: Najvyšší súd Spisová značka: 6Asan/21/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7017200155 Dátum vydania rozhodnutia: 05. 12. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Erika Čanádyová ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:7017200155.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eri
Merito veci uložení pokuty 30 000 eur kontrola potravín
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 6Nds/5/2019 Identifikačné číslo spisu: 8019200297 Dátum vydania rozhodnutia: 14.11.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Erika Čanádyová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:8019200297.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: BILLA, s.r.o., so sídlom Bajkalská 19/A, Bratislava, IČ
Merito veci uložení pokuty 200 000 eur zák. o potravinách
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 6Nds/4/2019 Identifikačné číslo spisu: 3019200290 Dátum vydania rozhodnutia: 16.10.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Erika Čanádyová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:3019200290.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne: BILLA, s.r.o., so sídlom Bajkalská 19/A, Bratislava, IČ
MENU