Nájdené rozsudky pre výraz: ústavný súd slovenskej republiky

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 26079

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

42943 dokumentov
51984 dokumentov
5 dokumentov
437 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Do právomoci Ústavného súdu Slovenskej republiky nepatrí oprávnenie a povinnosť skúmať zákonnosť konania a rozhodovania všeobecných súdov. Uplatnenie takej právomoci by viedlo k odňatiu právomoci všeobecným súdom a taký postup Ústavného súdu Slovenskej republiky by bol v rozpore s čl. 142 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. 2. Ústavný súd Slovenskej republiky v rozsahu svojej právomoci poskytuje ochranu len v prípadoch, ak súdnym konaním alebo rozhodnutím došlo k porušeniu ústavných práv.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu konanom 18. marca 1997 predbežne prerokoval podnet Roľníckeho družstva v Tekovských Nemciach, zastúpeného JUDr. E. Ľ., komerčnou právničkou, na začatie konania vo veci porušenia základných práv upravených v čl. 20, čl. 46 a čl. 48 Ústavy Slovenskej republiky postupom a rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 2 Cdo 71/96 z 19. septembra 1996 a takto r o z h o d o l : Podnet Roľníckeho družstva Tekovské Nemce o d
Právna veta: 1. Záverečný akt Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe je politickým dokumentom, ktorý nie je prameňom práva Slovenskej republiky podľa čl. 11 Ústavy Slovenskej republiky. 2. Záverečný dokument Viedenskej následnej schôdzky Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe je politickým dokumentom, ktorý nie je prameňom práva Slovenskej republiky podľa čl. 11 Ústavy Slovenskej republiky. 3. Ústavný súd Slovenskej republiky nie je štátnym orgánom s právomocou zaručiť ochranu právam a slobodám ustanoveným v medzinárodných politických dokumentoch.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 21. apríla 1999 predbežne prerokoval podnet T. N., bytom B., vo veci porušenia práv priznaných čl. 46 ods. 1, čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd, čl. 14 ods. 1 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, čl. VII Záverečného aktu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe a čl. 11, 12 a 13.9 Záv
Právna veta: 1. Účelom konania o výklad Ústavy Slovenskej republiky podľa čl. 128 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky je odstrániť možnosť opakovania sporu o právne záväzný spôsob vysvetlenia ústavnej normy v budúcnosti (po tom, ako spor naozaj nastal). Ústavný súd Slovenskej republiky v konaní podľa čl. 128 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky nerozhoduje o tom, či štátny orgán porušil ústavu tým, že ju nesprávne vysvetlil. 2. Ústava Slovenskej republiky ani nijaký iný právny predpis neumožňuje, aby výklad Ústavy Slovenskej republiky podaný Ústavným súdom Slovenskej republiky podľa čl. 128 ods. 1 Ústavy S ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte dňa 15. júla 1999 predbežne prejednal podnet Ing. I. L., trvale bytom B., t. č. v Ústave na výkon väzby v N., zastúpeného advokátom JUDr. Ľ. H., B., na začatie konania pre porušenie základného práva a slobody zaručených čl. 12 ods. 1, čl. 16 ods. 1, čl. 17 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky zo strany predsedu vlády Slovenskej republiky v zastúpení prezidenta republiky, vlády Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, sekcie vyšet
Právna veta: V konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky možno namietať predpojatosť len sudcu, ktorý sa podieľa na rozhodovaní v danej veci.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 29. januára 2003 v senáte zloženom z predsedu Ľubomíra Dobríka a zo sudcov Eduarda Báránya a Juraja Babjaka prerokoval návrh Súdnej rady Slovenskej republiky, zastúpenej JUDr. J. D., DrSc., a JUDr. P. B.; a JUDr. Š. H., vedľajšieho účastníka, zastúpeného advokátom JUDr. T. Š., K., na vyhlásenie predpojatosti sudcov Alexandra Brostla, Ľudmily Gajdošíkovej, Jána Klučku a Jána Mazáka vo veci vedenej na Ústavnom súde Slovenskej republiky pod s
Právna veta: Primerané použitie ustanovení Občianskeho súdneho poriadku v konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky (tak ako to umožňuje § 31a ods. 2 zákona č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov) vrátane rozhodnutia o predbežných opatreniach prichádza do úvahy len vo veciach, o ktorých je Ústavný súd Slovenskej republiky oprávnený konať, t. j. o tých, ktoré pri svojom predbežnom prerokovaní neboli odmietnuté pre niektorý z dôvodov uvedených v § 25 ods. 2 zákona o konaní pred Ústavným súdom Slovenske ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí 22. septembra 1999 predbežne prerokoval návrh Ing. M. H. a I. H., bytom B., vo veci posúdenia súladu všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 2/1997 s Ústavou Slovenskej republiky a označenými zákonmi, ako aj vo veci vydania predbežného opatrenia v konaní o tomto návrhu a takto r o z h o d o l : 1. V časti požadujúcej vyslovenie nesúladu všeobecne záväzného nariadenia obce s Ústavou Slovens
Právna veta: 1. Podnetom podaným Ústavnému súdu Slovenskej republiky na ochranu základných práv nemožno nahrádzať opravné prostriedky, ktorými sa účastník konania mohol účinne domôcť týchto práv, v danom prípade základného práva nebyť odňatý svojmu zákonnému sudcovi. Podnet nemožno zamieňať za procesný prostriedok, ktorým by malo byť ex post zmarené už právoplatné rozhodnutie všeobecného súdu. 2. Ústavný súd Slovenskej republiky nie je oprávnený poskytovať ústavnú ochranu základnému právu, ak sa tejto ochrany mohol domôcť účastník konania sám v konaní pred všeobecnými súdmi. 3. Aj keby Ústavný súd Sl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu 10. júna 1999 prerokoval podnet Istrochemu, a. s., v Bratislave, Nobelova 34, zastúpeného advokátom JUDr. P. A., v B., vo veci porušenia jeho základného práva na rozhodovanie veci zákonným sudcom upraveného v ustanovení čl. 48 ods. 1 prvej vety Ústavy Slovenskej republiky a v čl. 38 ods. 1 prvej vete ústavného zákona č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd, rozhodnutím Mestského súdu v Bratislav
Právna veta: 1. Podnetom podaným Ústavnému súdu Slovenskej republiky na ochranu základných práv nemožno nahrádzať opravné prostriedky, ktorými sa účastník konania mohol účinne domôcť týchto práv, v danom prípade základného práva nebyť odňatý svojmu zákonnému sudcovi. Podnet nemožno zamieňať za procesný prostriedok, ktorým by malo byť ex post zmarené už právoplatné rozhodnutie všeobecného súdu. 2. Ústavný súd Slovenskej republiky nie je oprávnený poskytovať ústavnú ochranu základnému právu, ak sa tejto ochrany mohol domôcť účastník konania sám v konaní pred všeobecnými súdmi. 3. Aj keby Ústavný súd Sl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu 20. mája 1999 prerokoval podnet Istrochemu, a. s., v Bratislave, Nobelova 34, zastúpeného advokátom JUDr. P. A., v B., vo veci porušenia jeho základného práva na rozhodovanie veci zákonným sudcom upraveného v ustanovení čl. 48 ods. 1 prvej vety Ústavy Slovenskej republiky a v čl. 38 ods. 1 prvej vete ústavného zákona č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd, rozhodnutím Mestského súdu v Bratislav
Právna veta: 1. Podnetom podaným Ústavnému súdu Slovenskej republiky na ochranu základných práv nemožno nahrádzať opravné prostriedky, ktorými sa účastník konania mohol účinne domôcť týchto práv, v danom prípade základného práva nebyť odňatý svojmu zákonnému sudcovi. Podnet nemožno zamieňať za procesný prostriedok, ktorým by malo byť ex post zmarené už právoplatné rozhodnutie všeobecného súdu. 2. Ústavný súd Slovenskej republiky nie je oprávnený poskytovať ústavnú ochranu základnému právu, ak sa tejto ochrany mohol domôcť účastník konania sám v konaní pred všeobecnými súdmi. 3. Aj keby Ústavný súd Sl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu 22. apríla 1999 prerokoval prijatý podnet Istrochemu, a. s., v Bratislave, Nobelova 34, zastúpeného advokátom JUDr. P. A., B., vo veci porušenia jeho základného práva na rozhodovanie o jeho veci zákonným sudcom upraveným v ustanovení čl. 48 ods. 1 prvej vety Ústavy Slovenskej republiky a v čl. 38 ods. 1 prvej vete ústavného zákona č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd, postupom Obvodného súdu
Právna veta: 1. Vzhľadom na to, že súčasťou ústavnej úpravy postavenia ústavných činiteľov Slovenskej republiky nie je aj dočasné pozbavenie ich funkcií, oporu v Ústave Slovenskej republiky nemôže mať zákon, ktorý dočasné pozbavenie výkonu funkcií ústavných činiteľov dovoľuje. 2. Ustanoveniami § 13 ods. 4 a 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z. z. (t. j. zavedením zákonnej úpravy dočasného pozbavenia výkonu funkcie sudcu ús ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne na neverejnom zasadnutí 17. novembra 1998 prerokoval návrh skupiny 33 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky vo veci súladu § 13 ods. 4 a 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov s čl. 2 ods. 2, čl. 50 ods. 2, čl. 135 a čl. 138 Ústavy Slovenskej republiky, ako aj s prvým oddielom siedmej hlavy Ústavy Slovenskej republiky a takto r o
Právna veta: Prijatie podnetu na ďalšie konanie predpokladá splnenie viacerých zákonom stanovených podmienok, pričom nesplnenie niektorej z nich môže mať za následok jeho odmietnutie Ústavným súdom Slovenskej republiky. Jednou z podmienok, ktorej nesplnenie je dôvodom odmietnutia podnetu, je právomoc Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorej nedostatok nie je možné odstrániť ani výzvou Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 8. apríla 1999 predbežne prerokoval podnet Mgr. M. P., vedúceho právneho odboru Istrochemu, a. s., Bratislava, bytom B., na začatie konania vo veci porušenia jeho základných práv upravených v čl. 46 a nasl. Ústavy Slovenskej republiky uznesením Mestského súdu v Bratislave sp. zn. 19 Cob 431/95 z 19. marca 1996 a uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 2 Obo 192/96 z 29. októbra 1996 a takto r o z h o d o l : Po
MENU