Nájdené rozsudky pre výraz: Azylový zákon

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 21

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
48 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum Azyl
Kľúčové slová: udelenie azylužiadosť o udelenie azylu
R 84/2004
Právna veta: Ak súd dospeje k záveru, že žiadosť o udelenie azylu je založená nielen na nepravdivých a falošných údajoch, ale čo je najdôležitejšie pre právne posúdenie jeho návrhu - opravného prostriedku, t.j. nespĺňa náležitosti a tie právne skutočnosti, ktoré zákonodarca predpokladá v ustanovení § 8 ods. 1 zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle, súd rozhodnutie o neudelení azylu potvrdí.

Úryvok z textu:
Rozhodnutím zo dňa 28. októbra 2002 nepriznal Migračný úrad - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 8 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 283/1995 Z. z. o utečencoch v znení zákona č. 309/2000 Z. z. postavenie utečenca na území Slovenskej republiky cudzincovi nar. 6. mája 1965, Juhoslávia, juhoslovanskej štátnej príslušnosti, albánskej národnosti, bez dokladov totožnosti, posledne trvalý pobyt v Košové, v súčasnej dobe bytom Bratislava. V dôvodoch písomne vypracov
Kľúčové slová: Azyl azylové konaniedokazovanie
Právna veta: Okruh dokazovania, na ktoré sa odporca v azylovom konaní zameria, totiž závisí od okruhu okolností, ktoré navrhovateľ v priebehu administratívneho konania na odôvodnenie svoje žiadosti o azyl uvedie. Povinnosť zistiť skutočný stav veci podľa § 32 zákona č. 71/1967 Zb. (správny poriadok) má odporca len v rozsahu dôvodov, ktoré navrhovateľ (žiadateľ o azyl) v priebehu správneho konania uviedol. Pričom zo žiadneho ustanovenia zákona nemožno vyvodiť, že by odporcovi vznikla povinnosť, aby sám domýšľal právne relevantné dôvody pre udelenie azylu žiadateľom neuplatnené, resp. aby verifikoval skutoč ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a z členiek JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a JUDr. Zdenky Reisenauerovej, v právnej veci navrhovateľa: B., nar. X., naposledy bytom R., t. č. na neznámom mieste, zast. advokátom Mgr. M., M., proti odporcovi: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Migračný úrad, Bratislava, Pivonková 6, o preskú
Meritum § 8 písm. a/, b/, § 13a zák. č. 480/2002 Z.z.
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišo vej a z členov JUDr. Igora Belka a JUDr. Petra Paludu v právnej veci navrhovateľa : A. S., narodeného X. , štátneho príslušníka Tureckej republiky (ďalej len „Turecko“), podľa vlastného udania v krajine pôvodu bytom naposledy ulica Y. , Turecko, aktuálne s miestom pobytu Pobytový tábor Rohovce
Meritum preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 10Sža/17/2012 1012200614 07.08.2012 JUDr. Jana Hatalová sudca ECLI:SK:NSSR:2012:1012200614.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a z členov JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Petra Paludu, v právnej veci navrhovateľa: I. U., narodeného X. D. XXXX, bez dokladov totožnosti, evidenčné číslo: I., štátneho
Meritum preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 10Sža/21/2012 1012200645 24.10.2012 JUDr. Jana Hatalová sudca ECLI:SK:NSSR:2012:1012200645.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a z členov JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Petra Paludu, v právnej veci navrhovateľa: B. H., narodeného XX. Z. XXXX, štátneho príslušníka Iránskej islamskej republiky (ďa
Meritum preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 10Sža/15/2012 1012200032 07.08.2012 JUDr. Jana Hatalová sudca ECLI:SK:NSSR:2012:1012200032.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a z členov JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Petra Paludu, v právnej veci navrhovateľa: A. P. P., narodeného X. P. XXXX, bez dokladov totožnosti, evidenčné číslo: P., štátn
Meritum neudelenie azylu - § 12 ods. 1 písm. a, ods. 3 zákon č. 480/2002 Z.z. o azyle
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Evy Babiakovej CSc. a členov senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a JUDr. Idy Hanzelovej, v právnej veci navrhovateľa: H. N. D., štátny príslušník Vietnamskej socialistickej republiky, proti odporcovi: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Migračný úrad, o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia odporcu ČAS: MU-438-24/PO-Ž-20
Meritum neposkytnutie doplnkovej ochrany - zákona č. 480/2002 Z.z.o azyle, neexistencia prekážky adm. vyhostenia - zákon č. 48/2002 Z.z. o pobyte cudzincov
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členov JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a JUDr. Idy Hanzelovej, v právnej veci navrhovateľa: B. C., Gruzínsko, zastúpený advokátom JUDr. B. B., proti odporcovi: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Migračný úrad, o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia odporcu ČAS: MU-695/PO-Ž/2005 zo dňa 14. augusta
Meritum preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 10Sža/26/2012 1012200741 12.12.2012 JUDr. Jana Hatalová sudca ECLI:SK:NSSR:2012:1012200741.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a z členov JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Petra Paludu, v právnej veci navrhovateľa: S. S. I., narodeného XX. Q. XXXX, štátneho príslušníka Konžskej demokratickej republ
Meritum preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Najvyšší súd 10Sža9/2011 Slovenskej republiky ROZSUDO K V ME NE SLOVENSKEJ REPUBL I KY Najvyšší súd Slovenskej republ iky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henčekovej , PhD. a z členov JUDr. Zuzany Ďurišovej a Ing. JUDr. M. Gavalca, PhD. v právnej veci navrhovateľa: V. M. , na rodeného X. , bez platného cestovného dokladu, evidenčné číslo: X. , štátneho príslušníka Arménska , podľa vlastného udania v zahraničí bytom naposledy J., aktuálne s miestom pobytu na základe
MENU