Nájdené rozsudky pre výraz: absolútna neplatnosť zmluvy o úvere

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 11

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3 dokumenty
425 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: dohoda o zrážkach zo mzdy
Právna veta: ...Podobne vo vzťahu k dohode o zrážkach zo mzdy dospel k záveru, že žalobkyňa túto uzatvorila dobrovoľne a v písomnej forme (§ 551 ods. 1 O.z.). Keďže obe dohody, prevzatie ručiteľského záväzku a dohodu o zrážkach zo mzdy, urobila slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a úkony majú zákonom predpísané náležitosti, nie je daný zákonný dôvod pre vyslovenie ich neplatnosti.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne M. H., bývajúcej v L., proti žalovaným 1/ R. F., bývajúcemu v Ž., 2/ R. F., bývajúcej v Ž., 3/ E. K. S., s.r.o., so sídlom v B., zast. Mgr. R. K., advokátom v B., o vyslovenie neplatnosti zmluvy o mimoriadnom medziúvere a stavebnom úvere a o neplatnosti dohody o zrážkach zo mzdy, vedenej na Okresnom súde Žiar nad Hronom pod sp. zn. 4 C 285/2006, o mimoriadnom dovolaní generáln
Právna veta: ...Podobne vo vzťahu k dohode o zrážkach zo mzdy dospel k záveru, že žalobkyňa túto uzatvorila dobrovoľne a v písomnej forme (§ 551 ods. 1 O.z.). Keďže obe dohody, prevzatie ručiteľského záväzku a dohodu o zrážkach zo mzdy, urobila slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a úkony majú zákonom predpísané náležitosti, nie je daný zákonný dôvod pre vyslovenie ich neplatnosti.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne M. H. , bývajúcej v L. , zastúpenej JUDr. V. Š., advokátom v Ž. , proti žalovaným 1/ R. F. , bývajúcemu v Ž. , toho času v Ú. , so sídlom v D. , 2/ R. F. , bývajúcej v Ž. , 3/ E. , so sídlom v B. , o vyslovenie neplatnosti zmluvy o mimoriadnom medziúvere a stavebnom úvere a dohody o zráž kach zo mzdy , vedenej na Okresnom súde Žiar nad Hronom pod sp. zn. 4 C 285/2006, o mimori
Meritum 35 138,56 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Obdo/25/2020 6116201195 25. februára 2021 JUDr. Alena Priecelová sudca ECLI:SK:NSSR:2021:6116201195.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu Spoločenstvo vlastníkov bytov - Sokolská 1901, so sídlom vo Zvolene, Pražská 1456/8, IČO: 37 889 729, zastúpeného JUDr. Oskarom Chnápkom, advokátom so sídlom v Banskej Bystrici, Komenského 3, proti žalovanému P
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 8113207598 Dátum vydania rozhodnutia: 26. júna 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Janka Cisárová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:8113207598.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne T., bývajúcej v M., zastúpenej Mgr. Marcelom Kandrikom, advokátom so sídlom v Prešove, Grešova 7, proti žalovan ej BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, so sídlom Boulevard Haussmann 1, 75009 Paríž, Francúzsko, zapísaná v pa
Meritum 900,88 eur s prísl. a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Cdo/195/2013 8111229726 10.12.2015 JUDr. Martin Vladik sudca ECLI:SK:NSSR:2015:8111229726.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Home Credit Slovakia, a.s., so sídlom v Piešťanoch, Teplická č. 7434/147, IČO: 36 234 176, proti žalovanej B., bývajúcej v E., za účasti vedľajšieho účastníka na strane žalovanej Združenie na ochranu finančného sp
Meritum 50 138,58 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Cdo/14/2018 7615215546 18.10.2018 JUDr. Ján Šikuta sudca ECLI:SK:NSSR:2018:7615215546.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne Všeobecnej úverovej banky, a.s., so sídlom v Bratislave, Mlynské nivy 1, IČO: 31 320 155, proti žalovanému M. bývajúcemu v K., zastúpenému advokátskou kanceláriou JUDr. Ján Buroci, s.r.o., so sídlom v Spišskej Novej Vsi, Z
Meritum o určenie neplatnosti zmluvy a zaplatenie 415,58 eur
Najvyšší súd Slovenskej republiky 5 Cdo 237/2013 U Z N E S E NI E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu J. B., bývajúceho v H., zastúpeného Mgr. Mariánom Miškolcim, advokátom, so sídlom v Bratislave, Tajovského 37, proti žalovanej POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Pribinova 25, IČO: 35 807 598, o určenie neplatnosti zmluvy a zaplatenie 415,58 €, vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp.zn. 9 C 150/2010, o dovolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Brati
Meritum určenie neplatnosti zmluvy o úvere
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Cdo/88/2020 8316202386 31. mája 2021 JUDr. Mária Trubanová sudca ECLI:SK:NSSR:2021:8316202386.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov 1/ Q. O., 2/ U. O., obaja bývajúci v D., proti žalovanému EURO CASH s.r.o., so sídlom v Banskej Bystrici, ČSA 24, IČO: 36 637 301, zastúpenému JUDr. Ondrejom Sochorom, advokátom, so sídlom v Banskej Bystrici, prof.
Meritum 32 361,75 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Obo/5/2018 6095899830 30.04.2019 Mgr. Soňa Pekarčíková sudca ECLI:SK:NSSR:2019:6095899830.2 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Ivany Izakovičovej a členiek JUDr. Beaty Miničovej a Mgr. Soni Pekarčíkovej v spore žalobcu: Majetkový Holding a. s., Prievozská 2/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 823 364, právne zast. Mgr. Martin Bab
Meritum vydanie bezdôvodného obohatenia
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 9Cdo/21/2020 7717209632 10. novembra 2020 JUDr. Soňa Mesiarkinová sudca ECLI:SK:NSSR:2020:7717209632.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Sone Mesiarkinovej a sudcov JUDr. Mariána Sluka, PhD. a JUDr. Ing. Jána Gandžalu, PhD., v spore žalobcu Y.. B. Š., bytom v B., D. XXXX/XXX, zastúpeného advokátom JUDr. Stanislavom
MENU