Nájdené rozsudky pre výraz: administratívne vyhostenie cudzinca

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 17

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
5 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum azyl - administratívne vyhostenie cudzincov
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 10Sžak/7/2020 7019200556 26. mája 2021 JUDr. Elena Berthotyová sudca ECLI:SK:NSSR:2021:7019200556.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky ako kasačný súd v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a členov senátu JUDr. Jany Hatalovej, PhD. a JUDr. Zuzany Mališovej, v právnej veci sťažovateľky (pôvodne žalobkyne): M. O., nar. XX.XX.XXXX, t
Meritum azyl - administratívne vyhostenie cudzincov
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 10Sžak/8/2020 7019200553 26. mája 2021 JUDr. Elena Berthotyová sudca ECLI:SK:NSSR:2021:7019200553.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky ako kasačný súd v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a členov senátu JUDr. Jany Hatalovej, PhD. a JUDr. Zuzany Mališovej, v právnej veci sťažovateľa (pôvodne žalobcu): M. C., nar. XX.XX.XXXX, trva
Právna veta: Disponovanie platným vízom alebo povolením na pobyt je len jednou z podmienok vstupu a pobytu na území členských štátov Európskej únie, teda aj Slovenskej republiky. Čl. 6 ods. 1 písm. b) Kódexu schengenských hraníc súčasne reflektuje skutočnosť, že štátni príslušníci niektorých tretích krajín vízovej povinnosti nepodliehajú. Táto eventualita je vyjadrená odkazom na nariadenie Rady (ES) č. 539/2001, ktorým sa ustanovuje zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať pri prekračovaní vonkajších hraníc víza, ako aj zoznam krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tej ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 10Sžak/21/2019 1018200257 26. februára 2020 JUDr. Jana Hatalová ECLI:SK:NSSR:2020:1018200257.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky ako kasačný súd v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a členov senátu JUDr. Jany Hatalovej, PhD. a JUDr. Igora Belka a, v právnej veci žalobcu: K. B., nar. XX.XX.XXXX, štátny príslušník Ukrajiny, trvale
Meritum azyl - administratívne vyhostenie cudzincov
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Sžak/4/2019 7018200606 17.12.2019 JUDr. Igor Belko sudca ECLI:SK:NSSR:2019:7018200606.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky ako kasačný súd v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a členov senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca, PhD. a JUDr. Mariána Trenčana, v právnej veci sťažovateľa (pôv. žalobca): S. N., narodený XX.XX.XXXX, štátna príslušnosť: Ukr
Meritum azyl - administratívne vyhostenie cudzincov
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Sžak/18/2019 1019200817 19.11.2019 JUDr. Igor Belko sudca ECLI:SK:NSSR:2019:1019200817.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky, v právnej veci sťažovateľa (pôv. žalobca): W. X. W. Q., nar. XX.XX.XXXX, bytom: X I. Y., W., Egyptská arabská republika, štátny príslušník Egyptskej arabskej republiky, cestovný doklad: H., právne zastúpený Mgr. Jakub Malý, advokát, Advok
Meritum azyl - administratívne vyhostenie cudzincov
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Sžak/11/2019 7017200753 22.10.2019 JUDr. Igor Belko sudca ECLI:SK:NSSR:2019:7017200753.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a členov senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca, PhD. a JUDr. Mariána Trenčana v právnej veci sťažovateľa (pôv. žalobca): S. B., nar. XX.XX.XXXX, bytom P. XB, XXXXX, P., Š. K.Á., právne zas
Meritum azyl - administratívne vyhostenie cudzincov
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Sžak/12/2018 7018200215 20.08.2019 JUDr. Igor Belko sudca ECLI:SK:NSSR:2019:7018200215.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky ako kasačný súd v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a členov senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca, PhD. a JUDr. Mariána Trenčana, v právnej veci žalobcu: O. R., nar. XX.XX.XXXX, bytom ul. D. G. XX, R., Z., štátna príslušnos
Meritum azyl - administratívne vyhostenie cudzincov
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 7016200681 Dátum vydania rozhodnutia: 8. novembra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Berthotyová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:7016200681.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky ako kasačný súd v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Jany Hatalovej, PhD., v právnej veci sťažovateľa (pôvodne žalobcu) G. C., bytom V., právne zastúpe
Meritum azyl - administratívne vyhostenie cudzincov
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 7016200822 Dátum vydania rozhodnutia: 25. októbra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Berthotyová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:7016200822.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: K. E. O., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom K., I., číslo pasu R., štátne občianstvo: Sýrska arabská repu blika, právne zastúpený: JUDr. Michal Krnáč, advokát so sídlom Vojtecha Tvrdého 793/21, Žilina, proti sť
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1Sža/ 54 /201 1 R OZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a z členov JUDr. Eleny Berthotyovej PhD. a JUDr. Jany Henčekovej PhD. v právnej veci žalobcu : D. , nar. X. , štátny príslušník Srbska , zastúpený Mgr. R. , advokátom, so sídlom D. proti žalovanému: Riaditeľstvo cudzineckej polície B anská Bystrica , Štefánikovo nábrežie č. 7, Banská Bystrica , o preskúmanie zák
MENU