Nájdené rozsudky pre výraz: administratívne vyhostenie cudzinca

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 17

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
5 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Najvyšší súd 10Sža/47/2011 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Milana Moravu v právnej veci žalobcu: K. L. M., nar. X., štátny príslušník Spojených štátov amerických, zastúpený Mgr. Richardom Karkóm, advokátom, D. Dlabača č. 35, Žilina, proti žalovanému: Riaditeľstvo cudzineckej polície Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Najvyšší súd Slovenskej republiky R OZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a z členov Ing. JUDr. Miroslava Gavalca a JUDr. Eleny Berthotyovej PhD. , v právnej veci navrhovateľa: V. , nar. X. , právne zastúpeného A. , proti odporcovi : Oddelenie cudzineckej polície Policajného zboru Dunajská Streda, Ádorská č. 34, Dunajská Streda, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporcu č. p. MV -UHCP -RHCP -BA -DS
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1Sža/ 81 /2010 R OZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a z členov Ing. JUDr. Miroslava Gavalca a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. v právnej veci navrhovateľ a: H. , nar. X. , štátny príslušník Čínskej ľudovej republiky, naposledy v zahraničí bytom okres Q. , t. č. Pobytový tábor Migračného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky R. , na základe dlhodobej priepust
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1Sža/ 80 /2010 R OZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a z členov Ing. JUDr. Miroslava Gavalca a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. v právnej veci navrhovateľ a: T. , nar. X. , štátny príslušník Čínskej ľudovej republiky, naposledy v zahraničí bytom R. , t. č. Pobytový tábor Migračného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky R. , na základe dlhodobej priepustky Ľ.
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1Sža/ 96 /2010 R OZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a z členov Ing. JUDr. Miroslava Gavalca a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. v právnej veci navrhovateľ a: D. , nar. X. , štátny príslušník Čínskej ľudovej republiky, naposledy v zahraničí bytom W. , t. č. Pobytový tábor O. , na základe dlhodobej priepustky u Z. , Š., adresa na doručovanie: JUDr. J., O. , proti odporc
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a z členov JUDr. Ing. Miroslava Gavalca , PhD . a JUDr. Eleny Berthotyovej , PhD., v právnej veci navrhovateľa: S. alias U. , nar. X. , štátny príslušn ík Pakistanu, t. č. miesto pobytu Útvar policajného zaistenia pre cudzincov M. , zastúpený Mgr. J., AK S., proti odporcovi : Oddelenie cudzineckej polí
Meritum administratívne vyhostenie
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1Sža/ 30 /201 1 R OZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a z členov Ing. JUDr. Miroslava Gavalca , PhD. a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. v právnej veci žalobcu : H. , nar. X. , štátny príslušník Číny , zastúpený JUDr. B. , H. proti žalovanému : Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Bratislava , Úradu hraničnej a cudzineckej polície Ministerstva vnútra Slovenskej
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1Sža/ 54 /201 1 R OZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a z členov JUDr. Eleny Berthotyovej PhD. a JUDr. Jany Henčekovej PhD. v právnej veci žalobcu : D. , nar. X. , štátny príslušník Srbska , zastúpený Mgr. R. , advokátom, so sídlom D. proti žalovanému: Riaditeľstvo cudzineckej polície B anská Bystrica , Štefánikovo nábrežie č. 7, Banská Bystrica , o preskúmanie zák
Meritum azyl - administratívne vyhostenie cudzincov
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 7016200822 Dátum vydania rozhodnutia: 25. októbra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Berthotyová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:7016200822.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: K. E. O., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom K., I., číslo pasu R., štátne občianstvo: Sýrska arabská repu blika, právne zastúpený: JUDr. Michal Krnáč, advokát so sídlom Vojtecha Tvrdého 793/21, Žilina, proti sť
Meritum azyl - administratívne vyhostenie cudzincov
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 7016200681 Dátum vydania rozhodnutia: 8. novembra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Berthotyová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:7016200681.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky ako kasačný súd v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Jany Hatalovej, PhD., v právnej veci sťažovateľa (pôvodne žalobcu) G. C., bytom V., právne zastúpe
MENU