Nájdené rozsudky pre výraz: administratívne vyhostenie cudzinca

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 17

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
5 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Disponovanie platným vízom alebo povolením na pobyt je len jednou z podmienok vstupu a pobytu na území členských štátov Európskej únie, teda aj Slovenskej republiky. Čl. 6 ods. 1 písm. b) Kódexu schengenských hraníc súčasne reflektuje skutočnosť, že štátni príslušníci niektorých tretích krajín vízovej povinnosti nepodliehajú. Táto eventualita je vyjadrená odkazom na nariadenie Rady (ES) č. 539/2001, ktorým sa ustanovuje zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať pri prekračovaní vonkajších hraníc víza, ako aj zoznam krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tej ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 10Sžak/21/2019 1018200257 26. februára 2020 JUDr. Jana Hatalová ECLI:SK:NSSR:2020:1018200257.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky ako kasačný súd v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a členov senátu JUDr. Jany Hatalovej, PhD. a JUDr. Igora Belka a, v právnej veci žalobcu: K. B., nar. XX.XX.XXXX, štátny príslušník Ukrajiny, trvale
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Najvyšší súd 10Sža/47/2011 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Milana Moravu v právnej veci žalobcu: K. L. M., nar. X., štátny príslušník Spojených štátov amerických, zastúpený Mgr. Richardom Karkóm, advokátom, D. Dlabača č. 35, Žilina, proti žalovanému: Riaditeľstvo cudzineckej polície Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1Sža/ 81 /2010 R OZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a z členov Ing. JUDr. Miroslava Gavalca a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. v právnej veci navrhovateľ a: H. , nar. X. , štátny príslušník Čínskej ľudovej republiky, naposledy v zahraničí bytom okres Q. , t. č. Pobytový tábor Migračného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky R. , na základe dlhodobej priepust
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1Sža/ 80 /2010 R OZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a z členov Ing. JUDr. Miroslava Gavalca a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. v právnej veci navrhovateľ a: T. , nar. X. , štátny príslušník Čínskej ľudovej republiky, naposledy v zahraničí bytom R. , t. č. Pobytový tábor Migračného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky R. , na základe dlhodobej priepustky Ľ.
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1Sža/ 54 /201 1 R OZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a z členov JUDr. Eleny Berthotyovej PhD. a JUDr. Jany Henčekovej PhD. v právnej veci žalobcu : D. , nar. X. , štátny príslušník Srbska , zastúpený Mgr. R. , advokátom, so sídlom D. proti žalovanému: Riaditeľstvo cudzineckej polície B anská Bystrica , Štefánikovo nábrežie č. 7, Banská Bystrica , o preskúmanie zák
Meritum azyl - administratívne vyhostenie cudzincov
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 7016200822 Dátum vydania rozhodnutia: 25. októbra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Berthotyová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:7016200822.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: K. E. O., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom K., I., číslo pasu R., štátne občianstvo: Sýrska arabská repu blika, právne zastúpený: JUDr. Michal Krnáč, advokát so sídlom Vojtecha Tvrdého 793/21, Žilina, proti sť
Meritum azyl - administratívne vyhostenie cudzincov
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 7016200681 Dátum vydania rozhodnutia: 8. novembra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Berthotyová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:7016200681.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky ako kasačný súd v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Jany Hatalovej, PhD., v právnej veci sťažovateľa (pôvodne žalobcu) G. C., bytom V., právne zastúpe
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1Sža/ 96 /2010 R OZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a z členov Ing. JUDr. Miroslava Gavalca a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. v právnej veci navrhovateľ a: D. , nar. X. , štátny príslušník Čínskej ľudovej republiky, naposledy v zahraničí bytom W. , t. č. Pobytový tábor O. , na základe dlhodobej priepustky u Z. , Š., adresa na doručovanie: JUDr. J., O. , proti odporc
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a z členov JUDr. Ing. Miroslava Gavalca , PhD . a JUDr. Eleny Berthotyovej , PhD., v právnej veci navrhovateľa: S. alias U. , nar. X. , štátny príslušn ík Pakistanu, t. č. miesto pobytu Útvar policajného zaistenia pre cudzincov M. , zastúpený Mgr. J., AK S., proti odporcovi : Oddelenie cudzineckej polí
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Najvyšší súd Slovenskej republiky R OZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a z členov Ing. JUDr. Miroslava Gavalca a JUDr. Eleny Berthotyovej PhD. , v právnej veci navrhovateľa: V. , nar. X. , právne zastúpeného A. , proti odporcovi : Oddelenie cudzineckej polície Policajného zboru Dunajská Streda, Ádorská č. 34, Dunajská Streda, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporcu č. p. MV -UHCP -RHCP -BA -DS
MENU