Nájdené rozsudky pre výraz: aplikovať retroaktívne

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 7

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
58 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum § 31 ods. 1 písm. e/ zákona č. 523/2004 Z.z.
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Jany Zemkovej, PhD. a JUDr. Gabriely Gerdovej v právnej veci žalobkyne: Obec M., so sídlom H. M., IČO: X., právne zastúpenej JUDr. I. R., advokátkou Advokátskej kancelárie so sídlom Š., proti žalovanému: Ministerstvo financií Slovenskej republiky, so sídlom Štefanovičova č. 5, 817 82 Bratislava, o presk
Meritum o určenie členstva v družstve
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4 Obdo 2 0/200 9 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: Ing. V. S., S., P., proti odporcovi: P. D. P. V. U. , IČO: X. , zast. JUDr. I. J., advokátom, K. , P., o určenie členstva v družstve , o dovolaní navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Trenčíne zo dňa 26. novembra 2008 č. k. 8 Cob 76/2008 -138 , takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky dovolanie o d m i e t a . Navrhovateľovi
Právna veta: Povinnosti prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy umožniť výrobcovi elektriny pripojenie a prístup do distribučnej sústavy na základe zmluvy o prístupe a o pripojení k sústave predpokladanej zákonom č. 656/2004 Z. z. (k tomu viď ustanovenie § 21 ods. 2 písm. a/, ako aj § 24 ods. 2 písm. h/ zákona č. 656/2004 Z. z.) zodpovedá právo prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy požadovať od výrobcu elektriny odplatu za túto poskytnutú (zákonom predpokladanú a zároveň vyžadovanú) službu, vrátane platby za prístup. 58. Na tejto skutočnosti nemení nič ani zmena právnej úpravy obs ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Obdo/15/2019 5116225668 30. apríla 2020 JUDr. Ivana Izakovičová ECLI:SK:NSSR:2020:5116225668.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: GROUND I, s.r.o., so sídlom Budyšínska 38, 831 02 Bratislava, IČO: 44 907 796, zastúpeného zástupcom POLÁČEK & PARTNERS s.r.o., so sídlom Hurbanovo nám. 1, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré mesto, IČO: 50 568 12
Právna veta: Pohľadávka na zaplatenie vopred uhradeného a nespotrebovaného nájomného vyplývajúca zo zmluvy o dlhodobom podnájme (rovnako i v prípade zmluvy o dlhodobom nájme) nie je podmienenou pohľadávkou podľa § 20 ods. 1 v spojení s § 20 ods. 2 veta druhá zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní, ale je pohľadávkou proti podstate v zmysle § 31 ods. 3 písm. a/ tohto zákona, vyplývajúcou z nároku na vydanie bezdôvodného obohatenia, ktorá vznikla po vyhlásení konkurzu a je splatná v priebehu konkurzu.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2ObdoV/9/2018 7005201546 11. decembra 2019 JUDr. Viera Pepelová ECLI:SK:NSSR:2019:7005201546.1 ROZSUDOK D. súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Pepelovej a členiek senátu JUDr. Aleny Priecelovej, JUDr. Kataríny Pramukovej, Mgr. Ľubomíry Kúdelovej a JUDr. Gabriely Mederovej, v právnej veci žalobcu: Nákupné centrum, s. r. o., so sídl
Meritum § 31 ods. 1 písm. e/ zákona č. 523/2004 Z.z.
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Sžf 86/2009 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Jany Zemkovej, PhD. a JUDr. Gabriely Gerdovej v právnej veci žalobkyne: Obec M., so sídlom H. M., IČO: X., právne zastúpenej JUDr. I. R., advokátkou Advokátskej kancelárie so sídlom Š., proti žalovanému: Ministerstvo financií Slovenskej republiky, so sídlom Štefanovičova č. 5, 817 82 Bratislava, o p
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší správny súd SR 31D/1/2021 9621200053 29. 03. 2022 JUDr. Zdenka Reisenauerová ECLI:SK:NSSSR:2022:9621200053.1 Uznesenie Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v disciplinárnom senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Zdenky Reisenauerovej, sudcov Mgr. Michala Novotného a prof. JUDr. Juraja Vačoka, PhD. a prísediacich sudcov JUDr. Stanislava Gaňu, PhD., a doc. JUDr. Mart
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší správny súd SR 31D/7/2021 9621200072 29. 03. 2022 JUDr. Zdenka Reisenauerová ECLI:SK:NSSSR:2022:9621200072.1 Uznesenie Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v disciplinárnom senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Zdenky Reisenauerovej, sudcov Mgr. Michala Novotného a prof. JUDr. Juraja Vačoka, PhD. a prísediacich sudcov doc. JUDr. Kamila Baraníka, PhD., a doc. JUDr.
MENU