SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1267525
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 66567
USSR: 38674
NSČR: 128297
NSSČR: 69750
USČR: 81929
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 429777
Krajské súdy (ČR): 48785
Posledná aktualizácia
25.01.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: audiovizualne dielo


Približný počet výsledkov: 19 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: audiovizualne dielo
  • audiovizualny nájdené 1771 krát v 318 dokumentoch
  • dielo nájdené 6886 krát v 1212 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 7 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 6 dokumentov
Krajské súdy SR 41 dokumentov
Odborné články 4 dokumenty


Kľúčové slová: negatívne vplyvy televízneho vysielania, jednotný systém označovania, ochrana maloletých

Zbierka NS 7/2013
R 108/2013
Rozsudok
Právna veta: Účelom právnej úpravy označovania programov jednotným systémom označovania prostredníctvom poskytnutia informácie rodičom maloletých za účelom ich rozhodovania o umožnení sledovania programov maloletými, je zabezpečenie maximálnej možnej ochrany maloletých pred možnými negatívnymi vplyvmi televízneho vysielania na ich vývoj.

Úryvok z textu:
... prostriedkom navrhovateľa v tomto konaní napadnutý. Rada svoje rozhodnutie odôvodnila tým, že posudzovaný program Dumbo je animované audiovizuálne dielo, ktoré bolo sfilmované v roku 1941 na námet rovnomennej knihy pre deti napísanej autorkou Helen Aberson a ... rokov, ale zákonite muselo byť určené pre generálne publikum, pričom však svoje tvrdenie nepodporila žiadnym relevantným dôkazom. Audiovizuálne dielo Dumbo bolo sfilmované na námet rovnomennej knihy pre deti. To znamená, že už samotná predloha pre toto .
Právna veta: Zákonodarca v zákone o vysielaní a retransmisie definuje reklamu v právnej norme ustanovenej v 32 ods. 1 tak, že reklama na účely tohto zákona je akékoľvek verejné oznámenie vysielané za odplatu alebo inú podobnú protihodnotu vrátane vlastnej propagácie, ktorého zámerom je podporiť predaj, nákup alebo nájom tovaru alebo služieb vrátane nehnuteľností, práv a záväzkov alebo dosiahnuť iný účinok sledovaný objednávateľom reklamy alebo vysielateľom...S poukazom na právnu úpravu ustanovenú v právnej norme § 32 ods.1 zákona č. 308/2000 Z. z. pojmovým znakom reklamy je „za odplatu alebo inú podobnú pr ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Rady, nakoľko táto v otázke odplatnosti rozhodla rovnako aj v rozhodnutí č. RP/028/2012 zo dňa 29. 5. 2012. Audiovizuálne dielo, ktoré je šírené aj iným spôsobom ako televíznym vysielaním, pričom z tohto šírenia profituje iný subjekt (napr. prevádzkovateľ kina alebo .
Merito o ochranu autorských práv
... ako výrobca „ K. – 3 Cdo 236 /2010 2 K. X. “ a ako kameraman A. H. . Navrhovatelia tvrdili, že ide o audiovizuálne dielo v zmysle autorského zákona a odporca s ním nakladal neoprávnene , A. H. nevyplatil autorskú odmenu a dielo zverejnil bez súhlasu .
Merito sankcia podľa § 64 ods. 1 písm. d/ a § 67 ods. 5 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z., za porušenie povinnosti podľa § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.
... úsek. Podľa navrhovateľky pripúšťa prerušenie audiovizuálneho diela ak aj presahuje 30 minút. Z uvedeného mala za to, že ak predmetné audiovizuálne dielo prerušila štyri krát, t. j. zaradila štyri reklamné bloky neporušila ustanovenie § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z .
Merito § 34 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení účinnom v čase vydania rozhodnutia odporcu - reklamný blok
... budúcnosti navrhovateľ plánuje investovať do sofistikovanejšieho audioprocesora ORBAN, ktorý dokáže pres nejšie prispôsobiť plynulosť regulácie. Poukázal na to, že každé audiovizuálne dielo je dielom autorským, do ktorého nie je možné zasahovať bez súhlasu jeho autora. Navrhovateľ odovzdáva svoj signál pre distribúciu rôznym .
Merito § 16 ods. 3 zák.č. 308/200 Z.z.
... relácií, j) podujatia v priamom prenose so simultánnym tlmočením do štátneho jazyka v rámci inojazyčnej relácie. Podľa ods. 2 inojazyčné audiovizuálne dielo určené maloletým do 12 rokov šírené vysielaním musí byť dabovan é do štátneho jazyka okrem vysielania audiovizuálnych diel určených maloletým .
Merito porušenie povinnosti a snakcia - upozornenie na porušenie zákona, § 16 ods. 3 písm e/ zákona č. 308/2000 Z.z.
... a cudzích jazykov v súlade s osobitnými predpismi. Podľa § 5 ods. 2 zákona č. 270/1995 Z.z. inojazyčné audiovizuálne dielo určené maloletým do 12 rokov šírené vysielaním musí byť dabované do štátneho jazyka okrem vysielania audiovizuálnych diel určených maloletým do .
Merito § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii
... , že predmetn ý program bol v o štvrtom 30 -min útovom časovom úseku dvakrát prerušen ý zaradením reklamy. V predmetnom audiovizuálnom diele teda počet reklamných prerušení prevýšil počet kompletných 30 -minútových časových úsekov, čo je v rozpore s vyššie uvedeným výkladom § .
Merito Potvrdené
... Rady, nakoľko táto v otázke odplatnosti rozhodla rovnako aj v rozhodnutí č. RP/028/2012 zo dňa 29. mája 2012. Audiovizuálne dielo, ktoré je šírené aj iným spôsobom ako televíznym vysielaním, pričom z tohto šírenia profituje iný subjekt (napr. prevádzkovateľ kina alebo .
Merito Potvrdzujúce
... tohto ustanovenia, predovšetkým vo vzťahu k spôsobu určenia 30-minútového časového úseku, počas ktorého nie je možné vysielané audiovizuálne dielo prerušiť zaradením reklamy alebo telenákupu. V tejto súvislosti odporkyňa poukázala na článok 11 smernice č. 89/552/EHS, ... 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. odporkyňou a argumentáciu navrhovateľky, že keď možno prerušiť audiovizuálne dielo zaradením reklamy aj keď jeho trvanie nepresahuje 30 minút, tak možno prerušiť aj nekompletný 30-minútový časový úsek .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.