Nájdené rozsudky pre výraz: autonómia cirkvi

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4 dokumenty
8 dokumentov
1 dokument
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Za nehnuteľný majetok gréckokatolíckej cirkvi považoval právny poriadok účinný vtzv. rozhodnom období vymedzenom v osobitnom predpise* nielen majetok zapísaný v pozemkovej knihe ako vlastníctvo tejto cirkvi alebo jej zložky a majetok zapísaný ako vlastníctvo konkrétnych gréckokatolíckych inštitúcií (napr. nadácií, kostolov, fondov, spolkov), ale tiež majetok zapísaný ako vlastníctvo akejkoľvek gréckokatolíckej inštitúcie. Vuvedenom období bolo potrebné majetok gréckokatolíckej školy považovať za majetok gréckokatolíckej cirkvi.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia Okresný súd Poprad rozsudkom z 5. mája 2008 č.k. 19 C 79/2007 – 185 zamietol žalobu, ktorou sa žalobca podľa zákona č. 161/2005 Z.z. o navrátení vlastníctva k nehnuteľným veciam cirkvám a náboženským spoločnostiam a prechode vlastníctva k niektorým nehnuteľnostiam (ďalej len „zákon č. 161/2005 Z.z.“) domáhal vydania (v žalobe bližšie konkretizovaných) nehnuteľností v katastrálnom území V., ktoré sú zapísané v pozemkovoknižnej vložke č. 811 a na liste vlastníctva č. 1161 (ďalej
Meritum o určenie neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru a náhradu mzdy s príslušenstvom
Najvyšší súd 3 Cdo 194/ 2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa Mgr. A. Z. , bytom P., zastúpeného JUDr. J. F., advokátom so sídlom v T. , proti odporkyni R. , so sídlom v K. , IČO: X. , zastúpenej JUDr. J. M. , advokátom so sídlom v K. , o určenie neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru a náhradu mzdy s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 12 C 153/2006, o dovolaní navrhovateľa proti
Meritum o určenie neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru a náhradu mzdy s príslušenstvom
Najvyšší súd 3 Cdo 194/2011 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa Mgr. A. Z., bytom P., zastúpeného JUDr. J. F., advokátom so sídlom v T., proti odporkyni R., so sídlom v K., IČO: X., zastúpenej JUDr. J. M., advokátom so sídlom v K., o určenie neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru a náhradu mzdy s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 12 C 153/2006, o dovolaní navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu
Meritum náhradu mzdy
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 7Cdo/81/2018 1208204860 8. apríla 2021 JUDr. Lubor Šebo sudca ECLI:SK:NSSR:2021:1208204860.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu J. E., bytom v L. L., L. XX, zastúpeného JUDr. Marianom Holým, advokátom so sídlom v Brezne, Boženy Němcovej 1/A, proti žalovanému Cirkev Adventistov siedmeho dňa - Slovenské združenie, so sídlom v Bratislave, Cablkova 3
Právna veta: Cirkevné rády (rehole) Rímskokatolíckej cirkvi v Slovenskej republike nie sú „bežnými“ právnickými osobami podľa slovenského právneho poriadku, ale svoju právnu subjektivitu odvodzujú od Rímskokatolíckej cirkvi v Slovenskej republike, a sú zároveň právnickými osobami v zmysle kánonického práva – súčasti tzv. inštitútov zasväteného života. Podľa Základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou z 24. novembra 2000 platí, že Slovenská republika uznáva právnu subjektivitu všetkých právnických osôb, ktoré ju majú podľa kánonického práva. Pre posúdenie otázky právneho nástupníc ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Cdo/192/2017 1107215316 28.04.2021 Mgr. Peter Melicher sudca ECLI:SK:NSSR:2021:1107215316.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: Slovenská provincia rádu menších bratov kapucínov, so sídlom v Bratislave, Župné námestie 592/10, IČO: 00 599 107, právne zastúpeného: SOUKENÍK - ŠTRPKA, s. r. o., so sídlom v Bratislave, Šoltésovej 14, IČO: 36 862 711,
MENU