Nájdené rozsudky pre výraz: faktická konzumpcia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami
R 53/2006
Právna veta: Trestný čin nedovoleného ozbrojovania podľa § 185 ods. 1 Trest­ ného zákona) je úmyselným ohrozovacím trestným činom, ktorý je dokonaný už výrobou, zadovážením alebo prechovávaním strelnej zbrane (sebe alebo inému) bez povolenia. Uvedený trestný čin je zá­ roveň tzv. trvacím trestným činom, ktorý je páchaný po celú dobu udržiavania protiprávneho stavu, t. j. nepovolenej držby zbrane. Jednočinný súbeh tohto trestného činu s iným trestným činom prichádza do úvahy vtedy, ak si páchateľ strelnú zbraň zadováži konaním, ktoré napĺňa znaky trestného činu, napr. krádeže podľa § 247 Trestného zákona ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky citovaným uznesením zamietol podľa § 256 Trestného poriadku odvolanie obžalovaného R. M., podané proti roz­ sudku Krajského súdu v Trenčíne zo 16. februára 2005, sp. zn. 21 T 9/04. *) Ide o znenie do 1. augusta 2004, keď nadobudol účinnosť zákon č. 403/2004 Z. z. o eu­ rópskom zatykačom rozkaze a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Krajský súd v Trenčíne rozsudkom zo 16. februára 2005, sp. zn. 21 T 9/04, uznal obžalovaného R. M. za vinného zo spáchania tr
Meritum dovolanie obvineného
N a j v y š š í s ú d 3 Tdo 17 /20 10 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z jeho predsedu JUDr. M ilana Lipovského a sudcov JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Štefana Sekelského na neverejnom zasadnutí v Bratislave 19. mája 2010 v trestnej veci obvineného Ľ. J. pre trestný čin týrania blízkej a zverenej osoby podľa § 215 ods. 1 písm. a/, ods. 2 písm. d/ zákona č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov ( Tr estný zák on) a iné , vedenej
Meritum dovolanie obvineného
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenske j republiky v senáte zloženom z pr edsedu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Libora Duľu a JUDr. Petra Paludu , na neverejnom zasadnutí 23. júna 2015 v Bratislave o dovolaní obvinené ho C. B. proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 10. decembra 2014 , sp. zn. 3 To 121/2014 , takto r o z h o d o l : Podľa § 38 2 písm. c ) Tr. por. dovolanie obvineného C. B. sa o d m i e t a. O d ô v o
Meritum § 323/1b, 2a Tr.zák. a iné
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 2516010244 Dátum vydania rozhodnutia: 17. mája 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Peter Szabo Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:2516010244.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Szaba a sudcov JUDr. Juraja Klimenta a JUDr. Petra Hatalu v trestnej veci obvineného B. M. pre pokračovací zločin útoku na verejného činiteľa podľa § 323 ods. 1 písm. b), ods. 2 písm. a) Tr. zák. v s
Meritum § 147/1 Tr.zák. a iné
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 7715010090 Dátum vydania rozhodnutia: 21. marca 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Peter Paluda Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:7715010090.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Paludu a sudcov JUDr. Františka Moznera a JUDr. Martina Piovartsyho na neverejnom z asadnutí konanom dňa 21. marca 2018 v Bratislave v trestnej veci obvineného P. N. pre zločin zabitia podľa
Meritum § 329/1, 2 Tr. zák. a iné
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 9516100096 Dátum vydania rozhodnutia: 21. marca 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Martin Bargel Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:9516100096.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Martina Bargela a sudkýň JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Aleny Šiškovej na verejnom zasadnutí konano m 21. marca 2018 v Bratislave v trestnej veci obžalovaného B.., pre pokračovací zločin prijímania úplatku
MENU