Nájdené rozsudky pre výraz: konanie o sprístupnenie informácií

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 19

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4 dokumenty
260 dokumentov
1 dokument
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Zákonodarca v zákone o slobode informácií upravuje podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu k informáciám. Konanie o poskytnutie informácie sa začína na základe žiadosti žiadateľa o poskytnutie informácie podanej povinnej osobe (§ 2 zákona o slobode informácii) a spravuje sa ustanoveniami správneho poriadku, ak nie je v zákone o slobode informácií ustanovené inak. Začatie konania o sprístupnenie informácií zákonodarca upravuje v § 14 zákona o slobode informácií, v ktorom ustanovuje spôsob a formu podania žiadosti o sprístupnenie informácií, pričom v odseku 1 uvedenej právnej norme výslov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7Sži/26/2014 4013200720 08.07.2015 JUDr. Zdenka Reisenauerová ECLI:SK:NSSR:2015:4013200720.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Centrum ekologických informácií, so sídlom Suché Mýto č. 19, 811 03 Bratislava IČO: 42 268 559, zastúpený Advokátskou kanceláriou Bardač, s.r.o., so sídlom Búdková č. 4, 811 04 Bratislava, IČO: 47 243 252,
Právna veta: Zákonodarca v zákone o slobode informácií upravuje podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu k informáciám. Konanie o poskytnutie informácie sa začína na základe žiadosti žiadateľa o poskytnutie informácie podanej povinnej osobe (§ 2 zákona o slobode informácii) a spravuje sa ustanoveniami správneho poriadku, ak nie je v zákone o slobode informácií ustanovené inak. Začatie konania o sprístupnenie informácií zákonodarca upravuje v § 14 zákona o slobode informácií, v ktorom ustanovuje spôsob a formu podania žiadosti o sprístupnenie informácií, pričom v odseku 1 uvedenej právnej norme výslov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sži/22 /2014 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Centrum ekologických informácií, so sídlom Suché Mýto č. 19, 811 03 Bratislava IČO: 42 268 559, zastúpený Advokátskou kanceláriou Bardač s.r.o., so sídlom Búdková č. 4, 811 04 Bratislava , IČO: 47 243 252, proti žalovanému: Obec Rišňovce, so sídlom Rišňovce 259, 951 21 Rišňovce , IČO: 00 308 404 , o preskúmanie zákonnosti fiktívneho rozhodnutia žalovaného, na odv
Meritum oneskorené odvolanie, § 218 ods. 1 OSP
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: Centrum ekologických informácií , so sídlom Suché Mýto 1 9, 811 03, IČO: 47 243 252, pr. zast. Bardač s.r.o., AK, so sídlom Búdková 4, 811 04 Bratislava , IČO: 47 243 252, proti odporcovi: Obec Čaňa , so sídlom Osloboditeľov 22, Čaňa, IČO: 00 324 060, pr. zast. JUDr. Jaromír Jakab, Phd., so sídlom Bočná 10, Košice , o preskúmanie zákonnosti fiktívneho rozhodnutia zo dňa 8.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Sži/40/2014 4013200736 25. 10. 2015 JUDr. Jozef Hargaš ECLI:SK:NSSR:2015:4013200736.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Centrum ekologických informácií, so sídlom 811 03 Bratislava, Suché Mýto č.19, IČO: 42 268 559, zastúpeného Mgr. Róbertom Bardačom, konateľom a advokátom Advokátskej kancelárie Bardač, s.r.o., so sídlom 811 04 B
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 8015200215 Dátum vydania rozhodnutia: 13. decembra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Milan Morava Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:8015200215.2 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: T. U., bytom U., zastúpeného: Nechala & Co. s.r.o., Továrenská 10, Bratislava, proti žalovanej: Národnej ra de Slovenskej republiky, Námestie Alexandra Dubčeka 1, Bratislava, o preskúmanie fiktívneho rozhodnutia
Meritum slobodný prístup k informáciam, fiktívne rozhodnutie
Najvyšší súd Slovenskej republiky 7Sži/7/2013 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Centrum ekologických informácií, so sídlom 811 03 Bratislava, Suché Mýto č.19, IČO: 42 268 559, zastúpeného Mgr. Róbertom Bardačom, konateľom a advokátom Advokátskej kancelárie Bardač, s.r.o., so sídlom 811 04 Bratislava, Búdková č. 4, IČO: 47 243 252, proti žalovanému: Obec Podkriváň, so sídlom 985 51 Podkriváň č. 87, IČO: 316 318, zastúpenej JUDr. Michalom Holčíkom, advokátom A
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší správny súd SR 35Komp/1/2021 1020201740 30. 11. 2021 JUDr. Elena Berthotyová ECLI:SK:NSSSR:2021:1020201740.1 Uznesenie Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a členov senátu JUDr. Anity Filovej (spravodajkyňa), JUDr. Zuzana Mališovej, prof. JUDr. Juraja Vačoka, PhD. a JUDr. Moniky Valašikovej, P
Meritum forma podanie žiadosti o sprístupnenie informácií vyžadujúcu elektroinickú podateľňu §14 ods. 4 zákona č. 211/2000 Z.z
Najvyšší súd 6Sži/12 /2014 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Centrum ekologických informácií , so sídlom v Bratislave , Suché Mýto č.19, IČ O: 42 268 559, zastúpeného Mgr. Róbertom Bardačom, konateľom a advokátom Advok átskej kancelárie Bar dač, s.r.o., so sídlom v Bratislave , Búdková č. 4, IČO: 47 243 252, proti žalovanému: Mestská časť Košice - Myslava , so sí dlom Pod Horou 22, Myslava , IČO: 690961, zastúpenej JUDr
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Centrum ekologických informácií, Suché Mýto 19, Bratislava, právne zastúpený: Bardač, s.r.o., advokátska kancelária, Búdková 4, Bratislava , proti žalovanému: Obe c Bukovec , Bukovec 83 , o preskúmanie zákonnosti fiktívneho rozhodnutia žalovaného, konajúc o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach č. k. 6S/1 36 /2013 -58 zo dňa 18 . decembra 2014 , takto
Meritum § 219 ods. 1, 2 O.s.p.
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4Sži/ 25 /201 4 U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Centrum ekologických informácií , so sídlom Bratislava, Suché Mýto č.19, zastúpen ý: Bardač, s.r.o., so sídlom Bratislava, Búdková č. 4 , proti žalovanému: Obec Trenč , so sídlom 985 32 Veľká nad Ipľom , o preskúmanie zákonnosti fiktívneho rozhodnutia žalovaného , konajúc o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 30. januára 20
MENU