Nájdené rozsudky pre výraz: násilie páchané na ženách

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 9

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3 dokumenty
146 dokumentov
10 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Z ustanovenia § 74 ods. l O.s.p vyplýva, že pred začatím konania môže súd nariadiť predbežné opatrenie, ak je potrebné, aby dočasne boli upravené pomery účastníkov, alebo ak je obava, že by výkon súdneho rozhodnutia bol ohrozený. Predbežné opatrenie nariadi súd na návrh (§ 75 ods. 1 O.s.p.). Podľa § 76 ods. l písm. g/ O.s.p. predbežným opatrením môže súd nariadiť účastníkovi najmä, aby nevstupoval dočasne do domu alebo bytu, v ktorom býva osoba, vo vzťahu ku ktorej je dôvodne podozrivý z násilia. Násilie znamená najčastejšie označenie jednorazového fyzického aktu, resp. postupu, pri ktorom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 M Cdo 10/2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci nav rhovateľky Ing. I. N. , zastúpenej JUDr. R.B. , advokátkou v B. , proti odporcovi M. N. , zastúpeného Advokátskou kanceláriou JUDr. G. a spol. s.r. o., B. , o vydanie predbežného opatrenia , vedene j na Okre snom súde Bratislava V pod sp. zn. 41 C 477/2011 , v konaní o mi moriadnom dovol aní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzneseniu Krajského sú du
Merito veci neudelenie azylu - sociálna skupina - § 19a ods. 4 písm. e) zákona č. 480/2002 Z.z. o azyle
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členov senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a JUDr. Evy Baranovej v právnej veci navrhovateľky: M. S. zastúpená Mgr. V. J. Bratislava, proti odporcovi: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Migračný úrad, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporcu ČAS: MU-143/PO-Ž-2007 zo dňa 9. augusta 2007, na odvolani
Merito veci Potvrdzujúce
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Sža/24/2012 Identifikačné číslo spisu: 7012200268 Dátum vydania rozhodnutia: 16.10.2012 Meno a priezvisko: JUDr. Igor Belko Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2012:7012200268.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a z členov Ing. JUDr. Miroslava
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5MCdo/10/2012 Identifikačné číslo spisu: 1511899812 Dátum vydania rozhodnutia: 15.10.2012 Meno a priezvisko: JUDr. Vladimír Magura Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2012:1511899812.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky Ing. M. P., zastúpenej JUDr. Renátou Barbušovou, advokátk
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Právo slobodne rozhodovať o svojom pohlavnom živote patrí medzi základné práva ženy a v tomto súvise je zároveň primárnym objektom tohto trestného činu. Objektívna stránka spočíva v konaní páchateľa, ktorý násilím alebo hrozbou bezprostredného násilia donúti ženu k súloži alebo na taký čin zneužije jej bezbrannosť. Násilie je v tomto prípade realizované v zmysle prekonania odporu ženy, za účelom dosiahnutia súlože, samozrejme proti vôli ženy a jej mienenému odporu, čomu zodpovedá pojem donútenie k súloži. (Hamranová, D.: Násilie páchané na ženách z legislatívneho hľadiska, trestné činy so skut ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4Tdo/16/2019 Identifikačné číslo spisu: 8213010339 Dátum vydania rozhodnutia: 03.12.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Alena Šišková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:8213010339.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Aleny Šiškovej a sudcov JUDr. Pavla Farkaša
Merito veci § 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z. z., § 250ja ods. 2 OSP, § 156 ods. 1 a 3 OSP
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Sža/1/2016 Identifikačné číslo spisu: 7015200886 Dátum vydania rozhodnutia: 16.03.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Igor Belko Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:7015200886.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a členov senátu Ing. JUDr. Mirosl
Kľúčové slová: vrátenie daruobdarovanýdarcanevhodné správanie darcu
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 630 OZ darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. Dovolací súd na doplnenie uvádza, že v neposlednom rade treba pripomenúť, že posúdenie okolností konkrétneho prípadu sa nemôže viazať len na hodnotenie správania obdarovaného, ale je potrebné zohľadniť aj nevhodné správanie darcu.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 8Cdo/146/2020 Identifikačné číslo spisu: 7213213763 Dátum vydania rozhodnutia: 24.08.2022 Meno a priezvisko: JUDr. Erika Šobichová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2022:7213213763.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eriky Šobichovej a členov senát
Merito veci neudelenie azylu - sociálna skupina - § 19a ods. 4 písm. e) zákona č. 480/2002 Z.z. o azyle
Najvyšší súd 8 Sža 2/2009 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členov senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a JUDr. Evy Baranovej v právnej veci navrhovateľky: M. S. zastúpená Mgr. V. J. Bratislava, proti odporcovi: Ministerstvo vnútra Slovenskej rep
Merito veci nariadenie neodkladného opatrenia
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5Cdo/225/2022 Identifikačné číslo spisu: 5722201131 Dátum vydania rozhodnutia: 31.01.2023 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Halušková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2023:5722201131.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne G. H., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom Y. XXX/X, XXX XX W., zast
MENU