Nájdené rozsudky pre výraz: nepovolený vstup na územie SR

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: nepovolený vstup na územie SRzamietnutie vstupu a vycestovania
R 65/1999
Právna veta: Samotná skutočnosť, že cudzinec sa dopustil priestupku, nie je dôvodom na nepovolenie vstupu cudzinca na územie Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 1 písm. i) zákona č. 73/1995 Z. z..

Úryvok z textu:
Napadnutým rozhodnutím žalovaný správny orgán potvrdil rozhodnutie orgánu prvého stupňa, ktorým žalobcovi podlá § 12 ods. 1 písm. e) zákona č. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (dá- lej len „zákon č. 73/1995 Z. z.“) z dôvodov udržania verejného poriadku nepovolil vstup na územie Slovenskej republiky do 13. júla 1999 pre priestupok podlá § 22 písm. a) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (dálej len „zákon č. 3
Právna veta: Zo záverov rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie zo dňa 30. mája 2013 (vec Mehmet Arslan proti Polícia ČR, C-534/11, dostupný na http://curia.europa.eu; ďalej len ,,vec A“), vyplýva, že pokiaľ cudzinec zaistený podľa zákona o pobyte cudzincov požiada o udelenie medzinárodnej ochrany, pokiaľ je táto žiadosť podaná účelovo (slovami Súdneho dvora „iba s cieľom pozdržať alebo zmariť výkon rozhodnutia o navrátení“) a pokračovanie zaistenia je naďalej objektívne nutné, je možné takéhoto cudzinca ponechať v zaistení. Obmedzenie osobnej slobody žiadateľov o azyl nevylučuje ani medzinárodné azylové ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republ iky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Henčekovej , PhD. a z členov senátu JUDr. Ing. Miroslava Gavalca, PhD. a JU Dr. Eleny Berthotyovej, PhD. v právnej veci navrhovateľa: A. H. , nar. X. , trvalé bytom S., štátna príslušnosť Sýria, zastúpený Centrom právnej pomoci, kancelária Košice, Moyzesova 18 , 040 41 Košice, proti odporcovi: Prezídium p
Právna veta: V zmysle odporúčania Rady Európy [Odporúčanie Rady ministrov Rec(2003)5 zo 16.04.2003] sa zaistenie žiadateľov o azyl má okrem iného uskutočniť iba po dôkladnom preskúmaní jeho nevyhnutnosti v každom jednotlivom prípade a obmedzenie osobnej slobody (org. measure of detention) žiadateľov o azyl má byť pravidelne preskúmavané súdom v súlade s čl. 5 ods. 4 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (bod 4 a 5). Podľa názoru odvolacieho súdu štáty majú nepopierateľné suverénne právo kontrolovať vstup cudzincov a ich pobyt na svojom území. Nevyhnutnou súčasťou tohto práva je oprávnenie št ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 10Sža/51/2014 7014201370 05.01.2015 JUDr. Zuzana Ďurišová ECLI:SK:NSSR:2015:7014201370.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a z členiek senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci navrhovateľa G. M., nar. XX.XX.XXXX, trvale byt
Meritum § 88a ods. 1 písm. b/ zák. č. 404/2011 Z.z.
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a z členov JUDr. Igora Belka a JUDr. Petra Palu du v právnej veci navrhovateľa V. M. , nar. X. , štátna príslušnosť Ukrajina, posledný pobyt v krajine pôvodu - J., Ukrajina, toho času s miesto m pobytu v Útvare policajného zaistenia pre cudzincov v Sečovciach, zastúpený Centrom právnej pomoci
Meritum čl. 13 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006
Najvyšší súd 10Sža /9/2015 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed níčky senátu JUDr. Eleny Berthotyovej , PhD . a z člen iek JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Jany Henčekovej , PhD. , v právnej veci žalobcu: N. K. A. , nar. X. , trvale bytom B. , toho času Pobytový tábor v Rohovciach, zastúpeného JUDr. Miroslavou Mittelmannovou, advokátkou, so sídlom Hurbanovo námestie č. 5, Brati
MENU