Nájdené rozsudky pre výraz: odškodnenie za chorobu z povolania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4 dokumenty
7 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: „Najvyšší súd v svojej rozhodovacej praxi neustále upozorňuje účastníkov na odlišný charakter správneho súdnictva, v ktorom prevažuje kasačný spôsob prieskumu (§ 250i ods. 1 veta prvá O.s.p.) napadnutých správnych rozhodnutí, tzn. že správny súd vykonáva iba prieskum správnosti zistenia skutkového stavu na základe podkladov obsiahnutých v pripojenom správnom spise (§ 250i ods. 1 veta druhá O.s.p,), a ak dospeje k názoru, že skutkový stav nebol riadne zistený, nie je to dôvod na súdne zisťovanie riadneho skutkového stavu vykonávaním dôkazov, ale naopak je to zákonný dôvod na zrušenie roz ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej PhD. v právnej veci žalob kyne : Bc. M. P. , nar. X. , trvale bytom T. , X. S. , zast. JUD r. Juraj om Kusom, adv okátom so sídlom advokátskej kancelárie Námestie Osloboditeľov č. 10, 071 so sídlom Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava , o preskúman
Meritum § 88 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poisťovne - nemá nárok na úrazovú rentu
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členiek senátu JUDr. Ľubice Filovej a JUDr. Márie Usačevovej v právnej veci navrhovateľky M. R. , bytom Z. X. , K. proti odporkyni Sociá lnej poisťovni, ústredi u, Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o úrazovú rentu , o odvolaní navrhovateľky proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 8.
Meritum o zaplatenie 52 081,26 €
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej re publiky v právnej veci žalobcu G. B. , bývajúce ho v P., zastúpeného advokátskou kanceláriou F., s.r.o., so sídlom v B. , IČO: X. , proti žalovanému D. , a.s. , so sídlom v Š., IČO: X. , zastúpenému advokátskou kanceláriou A. , s.r.o., so sídlom v B. , IČO: X. , o zaplatenie 52 081,26 € , za účasti vedľajšej účastníčky na strane žalovaného S., so sídlom v B. , vedenej na Okresnom súde Galanta pod sp. zn. 17
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7Sk/27/2018 3017200057 26. 06. 2019 JUDr. Viola Takáčová ECLI:SK:NSSR:2019:3017200057.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Violy Takáčovej, PhD. a členiek senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Aleny Adamcovej, v právnej veci žalobcu: V. B., narodený XX. W., bytom v T. č. XXX, pr
MENU