Nájdené rozsudky pre výraz: porušené práva obhajoby

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 8

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

8 dokumentov
11 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: I. Okolnosť, či výsledky vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania odôvodňujú postavenie obvineného pred súd (§ 234 ods. 1 Tr. por.) je vecou úvahy prokurátora, ktorej opačnou alternatívou z hľadiska dokázania viny vo vzťahu ku skutkovým zisteniam je zastavenie trestného stíhania podľa § 215 ods. 1 písm. a/ alebo písm. c/ Tr. por. II. Porušenie povinnosti zistiť skutkový stav bez dôvodných pochybností a na to nadväzujúcich povinností orgánov činných v trestnom konaní ustanovených v § 2 ods. 10 Tr. por. nie je procesnou chybou v zmysle § 241 ods. 1 písm. f/ Tr. por., respektíve § 244 ods. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
O sťažnosti prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky proti uzneseniu Špecializovaného trestného súdu z 10. januára 2014, sp. zn. PK-2T/46/2013, rozhodol Najvyšší súd SR tak, že podľa § 194 ods. 1 písm. b/ Tr. por. napadnuté uznesenie zrušil a Špecializovanému trestnému súdu uložil, aby vo veci znovu konal a rozhodol. Z odôvodnenia: Napadnutým uznesením rozhodol Špecializovaný trestný súd tak, že podľa § 244 ods. 1 písm. h/ Tr. por. súd odmieta ob
Právna veta: Podľa § 261 ods. 2 písm. a) Tr. zák. (v znení účinnom do 30. júna 2016) trestného činu poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev sa dopustí ten, kto použije alebo predloží falšovaný, nesprávny alebo neúplný výkaz alebo doklad, alebo neposkytne povinné údaje, alebo použije prostriedky zo všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev, z rozpočtu spravovaného Európskymi spoločenstvami alebo v zastúpení Európskych spoločenstiev na iný účel, ako boli pôvodne určené, a tým umožní spôsobenie sprenevery alebo protiprávne zadržanie prostriedkov z uvedeného rozpočtu, a spôsobí ním väčš ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 9515100005 Dátum vydania rozhodnutia: 31. januára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Martin Piovartsy Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:9515100005.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí konanom dňa 31. januára 2018 v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Piovartsyh o a sudcov JUDr. Pavla Farkaša a JUDr. Gabriely Šimonovej, v trestnej veci obžalovaného PaedDr. N. I., P
Meritum odňatie a prikázanie veci
Najvyšší súd 6 Ndt 11/2017 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Daniela Hudáka, sudcov JUDr. Štefana Michálika a JUDr. Viliama Dohňanského na neverejnom zasadnutí konanom 1. júna v Bratislave, v trestnej veci obžalovaného M. P. zo zločinu krádeže v štádiu prípravy podľa § 13 ods. 1 k § 212 ods. 1, ods. 4 písm. b/ Trestného zákona, o návrhu obžalovaného M. P. na odňatie a prikázanie veci, takto r o z h o d o l: Podľ
Meritum odňatie a prikázanie veci
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Daniela Hudáka, sudcov JUDr. Štefana Michálika a JUDr. Viliama Dohňanského na neverejnom zasadnutí konanom 1. júna v Bratislave, v trestnej veci ob žalovaného M. P. zo zločinu krádeže v štádiu prípravy podľa § 13 ods. 1 k § 212 ods. 1, ods. 4 písm. b / Trestného zákona , o návrhu ob žalovaného M. P. na odňatie a prikázanie veci , takto r o z h o d
Meritum dovolanie obv.
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Juraja Klimenta a sudcov JUDr. Petra Hatalu a JUDr. Jozefa Szaba na neverejnom zasadnutí konanom dňa 6. februára 2008 v Bratislave, v trestnej veci obvineného B. H. , pre trestný čin nedovolenej výroby a držby omamnej látky, psychotropnej látky, jedu a prekurzora a obchodovania s nimi podľa § 187 ods. 1 písm. b/, d/ Tr. zák. účinného do 1. januára 2006, o
Právna veta: Dovolací dôvod uvedený v § 371 ods. 1 písm. i) Trestného poriadku je daný v prípadoch, keď rozhodnutie súdov spočíva na nesprávnom právnom posúdení zisteného skutku alebo na nesprávnom použití iného hmotnoprávneho ustanovenia. Touto formuláciou zákon vyjadruje, že dovolanie je určené na nápravu právnych chýb rozhodnutia vo veci samej, pokiaľ tieto chyby spočívajú v právnom posúdení skutku alebo iných skutočností podľa noriem hmotného práva. Poukazovanie na nesprávne skutkové zistenia, na ktorých je rozhodnutie založené, alebo nesúhlas s hodnotením dôkazov súdmi tento dovolací dôvod nenapĺňa. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1TdoV/3/2021 9514100194 20.09.2021 JUDr. Peter Paluda sudca ECLI:SK:NSSR:2021:9514100194.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Paludu a sudcov JUDr. Františka Moznera, JUDr. Martina Bargela, JUDr. Ivetty Macejkovej, PhD., LL.M. a JUDr. Patrika Príbelského, PhD., v trestnej veci obvinených S. F. a spol. pre zločin za
Meritum § 323/1a Tr.zák. a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 6Tdo/71/2019 5118010452 9. septembra 2020 JUDr. Gabriela Šimonová sudca ECLI:SK:NSSR:2020:5118010452.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Gabriely Šimonovej a sudcov JUDr. Štefana Michálika a JUDr. Patrika Príbelského, PhD., v trestnej veci obvineného K. Z. a spol., pre prečin útoku na verejného činiteľa podľa § 323
Meritum dovolanie obvinených
Najvyšší súd 1 Tdo V 9/2007 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Haralda Stiffela a sudcov JUDr. Juraja Majchráka, JUDr. Jozefa Kanderu, JUDr. Pavla Tomana a JUDr. Milana Lipovského, v trestnej veci proti obvinenému Ing. M. K. a spol., vedenej na Krajskom súde v Bratislave pod sp. zn. Z – 2 1 T 36/90, prerokoval na neverejnom zasadnutí konanom dňa Ing. F. Č., Ing. P. B., S. D. a J. L., zastúpení advokátom JUDr. A. B.
MENU