Nájdené rozsudky pre výraz: povinnosť zamestnávateľa vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov výpoveď

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 15

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3 dokumenty
42 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Vo výpovedi z pracovného pomeru je potrebné nielen citáciou právneho predpisu, ale aj skutkovo konkretizovať (vymedziť) výpovedný dôvod tak, aby nebol zameniteľný, inak je výpoveď podľa § 61 ods. 2 Zákonníka práce neplatná. Dôvod výpovede z pracovného pomeru je skutkovo vymedzený nezameniteľným spôsobom vtedy, ak sú vo výpovedi okolnosti výpovedného dôvodu uvedené tak, že opísaný skutok je nezameniteľný s inými skutkami. Je treba mať tiež na pamäti, že súd právnou kvalifikáciou (citáciou právneho predpisu), ktorú účastník vo výpovedi uvedie, nie je viazaný. Dôvod výpovede podľa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Bajánkovej a sudcov JUDr. Milana Deáka a JUDr. Oľgy Trnkovej v právnej veci navrhovateľky I., bývajúcej v N., proti odporcovi Z. v H. Č. o neplatnosť výpovede z pracovného pomeru a náhradu mzdy, vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 7 C 104/2004, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Krajského súdu v Tre
Právna veta: Hore citované ustanovenie § 74 ods. 1 Zákonníka práce určuje povinnosť zamestnávateľa vopred prerokovať s príslušným odborovým orgánom (ako zástupcom zamestnancov) výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru, ako hmotnoprávnu podmienku platnosti uvedených právnych úkonov zo strany zamestnávateľa, nesplnenie ktorej v nadväznosti na ustanovenie § 17 ods. 2 Zákonníka práce spôsobuje ich neplatnosť (t.j. neplatnosť výpovede alebo okamžitého skončenia pracovného pomeru.). Účinky splnenia tejto povinnosti zamestnávateľa nastanú len vtedy, ak žiadosť zamestnávateľa o prerokovaní skončen ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa M. P., bývajúceho v H., zastúpeného JUDr. R. G., advokátom v L., proti odporcovi S. V. P., š.p. N., o určenie neplatnosti výpovede z pracovného pomeru, vedenej na Okresnom súde Lučenec pod sp.zn. 9 C 134/2006, o dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Okresného súdu Lučenec zo 4. apríla 2007, č.k. 9 C 134/2006-196 v spojení s rozsudkom Krajského
Právna veta: Účinky splnenia povinnosti zamestnávateľa vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov výpoveď v zmysle § 74 Zákonníka prá-ce nastanú len vtedy, ak žiadosť zamestnávateľa o prerokovanie skončenia pracovného pomeru výpoveďou alebo priložený návrh na skončenie pracovného pomeru výpoveďou obsahujú náležitosti výpovede určené v § 61 ods. 2 Zákonníka práce.

Úryvok z textu:
Bývalý Okresný súd Piešťany (v súčasnosti Okresný súd Trnava) rozsud­ kom zo 17. marca 2004, č. k. 12 C 257/02-119, zamietol návrh, ktorým sa navrhovateľ domáhal určenia neplatnosti výpovede, danej mu odporcom dňa 23. októbra 2002 podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce, ako aj ná­ hrady mzdy. Odporcovi náhradu trov konania nepriznal. Na základe vyko­ naného dokazovania mal preukázané, že odporca pri uložení výpovede navr­ hovateľovi z organizačných dôvodov dodržal všetky hmotnoprávne pod­ mi
Meritum o určenie neplatnosti výpovede
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Vladika a sudcov JUDr. Oľgy Trnkovej a JUDr. Jozefa Kolcuna v právnej veci navrhovateľky V. Z. , bývajúcej v Ž., proti odporcovi H. a.s. , so sídlom v T. , o určenie neplatnosti výpovede , vedenej na Okres nom súde Žilina pod sp. zn. 33 C 9/2007, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Krajského súdu v Žiline zo 17.
Meritum o určenie neplatnosti výpovede
2 M Cdo 21/2009 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Vladika a sudcov JUDr. Oľgy Trnkovej a JUDr. Jozefa Kolcuna v právnej veci navrhovateľky V. Z., bývajúcej v Ž., proti odporcovi H. a.s., so sídlom v T., o určenie neplatnosti výpovede, vedenej na Okresn
Meritum o určenie neplatnosti výpovede z pracovného pomeru
Najvyšší súd 5 M Cdo 17/2008 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa M. P., bývajúceho v H., zastúpeného JUDr. R. G., advokátom v L., proti odporcovi S. V. P., š.p. N., o určenie neplatnosti výpovede z pracovného pomeru, vedenej na Okresnom súde Lučenec pod sp.zn. 9 C 134/2006, o dovolaní generálneho prokurátora Sloven
Meritum určenie neplatnosti výpovede z prac. pomeru a náhradu mzdy
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 8Cdo/240/2019 Identifikačné číslo spisu: 1613207042 Dátum vydania rozhodnutia: 31.03.2021 Meno a priezvisko: JUDr. Soňa Mesiarkinová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2021:1613207042.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Sone Mesiarkinovej a sudcov JUD
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 7Cdo/7/2018 Identifikačné číslo spisu: 6615216306 Dátum vydania rozhodnutia: 21.03.2018 Meno a priezvisko: JUDr. Katarína Slováčeková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:6615216306.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne K.. Bc. R. S., bytom N., R. XXXX/X, zastúpenej JUDr. Broni
Meritum neplatnosť výpovede
1 M Cdo 2/2008 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Bajánkovej a sudcov JUDr. Milana Deáka a JUDr. Oľgy Trnkovej v právnej veci navrhovateľky I., bývajúcej v N., proti odporcovi Z. v H. Č. o neplatnosť výpovede z pracovného pomeru a náhradu mzdy, vedenej na
Meritum určenie neplatnosti okamžitého skončenia prac. pomeru
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Cdo/179/2019 Identifikačné číslo spisu: 6616204720 Dátum vydania rozhodnutia: 31.08.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Mária Trubanová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:6616204720.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu H. X., bývajúceho v M., zastúpeného JUDr. Róbertom Gombalom, advokátom,
MENU