Nájdené rozsudky pre výraz: príkaz na vyšetrenie duševného stavu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 19

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

37 dokumentov
28 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Dôvodom spochybnenia zákonnosti znaleckého posudku o jeho duševnom stave bola skutočnosť, že tento bol vypracovaný bez jeho osobného vyšetrenia ustanovenými znalcami.Vyšetrenie duševného stavu obvineného v trestnom konaní, smerujúce k podaniu znaleckého posudku ako dôkazného prostriedku, ktorým sa sleduje cieľ využiť odborné znalosti na čo najpresnejšie zistenie skutkového stavu, je predmetom úpravy § 148 Tr. por. a § 149 Tr. por.V zmysle § 148 ods. 1 Tr. por. vyšetruje duševný stav obvineného znalec z odboru psychiatrie. Podľa ods. 2 citovaného ustanovenia je na vyšetrenie duševného stavu obv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 7211011116 Dátum vydania rozhodnutia: 30. októbra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Martin Piovartsy Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:7211011116.2 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Piovartsyho a sudcov JUDr. Pavla Farkaša a JUDr. Petra Hatalu v trestnej veci obvineného A. S. pre obzvlášť závažný zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov a
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Právo na obhajobu zahŕňa právo brániť sa proti tvrdeniam obžaloby spôsobom primeraným vznesenému obvineniu a skutočnosti, že v konaní ako „protistrana“ vystupuje štát zastúpený prokurátorom, teda osobou znalou práva, ktorá je v prípravnom konaní považovaná za dominus litis a koná z pozície verejnej moci. Požiadavka primeranosti je naplnená najmä vtedy, ak je obvinený zastúpený advokátom ako osobou kvalifikovanou a schopnou náležite reagovať na argumenty obžaloby. V prípade samoobhajoby je vždy namieste zváženie využitia inštitútu § 37 ods. 2 Tr. por. Podľa § 37 ods. 2 Tr. por. obvinený musí ma ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Piovartsyho a sudcov JUDr. Pavla Farkaša a JUDr. Štefana Harabina , na neverejnom zasadnutí konanom dňa 28 . marca 201 7 s verejným vyhlásením rozsudku , v trestnej veci proti obvinenému M. L. , pre prečin krádeže podľa § 212 ods. 2 písm. c/ Tr. zák. , o dovolaní obvineného podanom prostredníctvom obhajkyne JUDr. Z. L. , p
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Nieje možné hovoriť o vine páchate ľa, ak nie je zistené, že páchateľ skutočne následok spôsobil. Pri spôsobenej škode na majetku je teda nutné zisťovať, či táto škoda vznikla v dôsledku omylu osoby vykonávajúcej majetkovú dispozíciu, do ktorého sa dostala konaním inej osoby alebo konaním vlastným, čo následne páchateľ využil, resp. či škoda bola spôsobená inak. V druhom rade bude nevyhnutné zisťovať, či došlo k obohateniu páchateľa alebo inej osoby a či aj toto obohatenie má príčinnú súvislosť s konaním páchateľa, ktorý uvádzal do omylu osoby vykonávajúcej majetkovú dispozíciu. Ak škoda na ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Tdo/43/2017 Identifikačné číslo spisu: 1414010370 Dátum vydania rozhodnutia: 10.01.2018 Meno a priezvisko: JUDr. Alena Šišková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1414010370.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Aleny Šiškovej a sudcov JUDr. Jany Serbove
Merito veci dovolanie obvineného
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Gabriely Šimonovej a sudcov JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Aleny Šiškovej na neverejnom zasadnutí 29. marca 2017 v Bratislave, v trestnej veci obvineného J. M. , pre trestný čin vydierania podľa 235 ods. 1, ods. 2 písm. d / Trestného zákona č. 140/1961 Zb. a iné , o dovolaní J. M. , proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 3. septembra 2015, sp. zn.
Merito veci § 215/1a Tr.zák. a iné
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Tdo/10/2016 Identifikačné číslo spisu: 5105010850 Dátum vydania rozhodnutia: 29.03.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Gabriela Šimonová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:5105010850.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Gabriely Šimonovej a su
Merito veci sťažnosť vyžiadanej osoby
Najvyšší súd 5 Tost 31/2016 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Juraja Klimenta a sudcov JUDr. Petra Szaba a JUDr. Daniela Hudáka v trestnej veci vyžiadanej osoby ml. E. L. podľa zákona č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze na neverejnom zasadnutí konanom 31. augusta 2016 v Bratisla
Merito veci § 208/1a, b Tr.zák. a iné
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 5308010265 Dátum vydania rozhodnutia: 9. mája 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Štefan Harabin Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:5308010265.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Štefana Harabina a členov JUDr. Gabriely Šimonovej a JUDr. Viliama Dohňanského na neverejnom z asadnutí 9. mája 2018 v trestnej veci obvineného Ing. V. O., pre zločin týrania blízkej osoby a zverenej oso
Merito veci dovolania obvinenych
Najvyšší súd 4 Tdo 42 /2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Emila Bdžocha a sudcov JUDr. Martina Piovartsyho a JUDr. Petra Szaba na neverejnom zasadnutí 18. januára 20 11 v Bratislave v trestnej veci obvineného J. D. a spol., pre zločin porušovania domovej slobody podľa § 194 ods. 1, ods. 3 písm. a/ Tr. zák. spolupáchateľstv om podľa § 20 Tr. zák., o dovolan iach obvinen ých J. D. a L. S. podan ých prostredníct
Merito veci dovolania obvinenych
Najvyšší súd 4 Tdo 42/2010 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Emila Bdžocha a sudcov JUDr. Martina Piovartsyho a JUDr. Petra Szaba na neverejnom zasadnutí 18. januára 2011 v Bratislave v trestnej veci obvineného J. D. a spol., pre zločin porušovania domovej slobody podľa § 194 ods. 1, od
Merito veci o náhradu škody
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4 Cdo 67/2014 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Mgr. Ing. J., bývajúceho v L., proti žalovanej Slovenskej republike – M., o náhradu škody, vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 21 C 166/2011, o dovolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 25. septembra 2013 sp. zn. 6 Co 389/2013, takto
MENU