Nájdené rozsudky pre výraz: príslušnosť okresného úradu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4 dokumenty
9 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Z Dohovoru o právach dieťaťa, ktorý zaväzuje aj Slovenskú republiku, vyplýva pozitívny záväzok štátu urobiť opatrenia, prostredníctvom ktorých sa každému dieťaťu zabezpečí možnosť uplatniť svoje práva zaručené týmto Dohovorom. Preto všetky štátne orgány Slovenskej republiky s právomocou konať vo vzťahoch, ktoré sú predmetom úpravy Dohovoru, majú povinnosť podniknúť účinné opatrenia na ochranu práv zaručených Dohovorom. 2. Ak miestny orgán štátnej správy nezabezpečí maloletému dieťaťu ochranu a starostlivosť, ktorá mu vytvára podmienky na uplatnenie práva, plynúceho z Ústavy Slovenske ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 27. októbra 1997 v senáte, vo veci podnetu E. R. ako zákonnej zástupkyne dcéry J. R., bytom K., zastúpenej JUDr. I. R., advokátkou, vo veci porušovania práv dieťaťa priznaného čl. 3 a 16 Dohovoru o právach dieťaťa v spojení s čl. 19 ods. 2 a čl. 41 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky proti Slovenskej republike, zastúpenej Okresným úradom Košice I, takto r o z h o d o l : Slovenská republika, zastúpená Okresným úradom Košice I, práva m
Právna veta: K ďalším žalobným námietkam treba uviesť, že pri zisťovaní a postihovaní páchateľa správneho deliktu právnických osôb je právne bezvýznamné, či právnická osoba konala v mene alebo na príkaz inej právnickej osoby na základe ich zmluvného (súkromnoprávneho) vzťahu, lebo páchateľom správneho deliktu právnickej osoby je právnická osoba, ktorá svojim konaním naplnila všetky znaky skutkovej podstaty správneho deliktu právnických osôb. Aj podľa definícií trestného práva, ktoré možno aplikovať v rámci správneho trestania, je páchateľom trestného činu (administratívneho deliktu) ten, kto trestný ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7Sžo/15/2013 1012200010 24.09.2014 JUDr. Elena Závadská ECLI:SK:NSSR:2014:1012200010.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Závadskej a členiek senátu JUDr. Júlie Horskej a JUDr. Márie Usačevovej, v právnej veci žalobkyne STAVOZEMIX, s.r.o., so sídlom v Košiciach, Myslavská ul. č
Meritum preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Sžo/33/2014 1013201004 04.11.2014 JUDr. Jana Zemková sudca ECLI:SK:NSSR:2014:1013201004.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: Maczi, s.r.o., so sídlom Heydukova č. 21, Bratislava, právne zastúpený JUDr. Františkom Farkašom, advokátom, so sídlom Hálkova 5, Bratislava, proti odporcovi: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto, so sídlom V
Meritum uložení sankcie za priest. proti obč. spolunaž.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Asan/20/2018 3017200473 04.12.2018 Mgr. Viliam Pohančeník sudca ECLI:SK:NSSR:2018:3017200473.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Viliama Pohančeníka a zo sudcov JUDr. Jany Zemkovej PhD. a JUDr. Nory Halmovej, v právnej veci žalobkyne: F., korešpondenčná adresa: Z., zastúpená: JUDr. Darina Kučerová, advokátka, Železničná
Meritum priestupok
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Sžo/1/2018 3015200721 25.06.2019 JUDr. Ivan Rumana sudca ECLI:SK:NSSR:2019:3015200721.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd kasačný v právnej veci sťažovateľa (pôvodne žalobcu): S. D., bytom C., proti žalovanému: Mesto Bojnice, so sídlom Bojnice, Sládkovičova 1, IČO: 00 318 001, o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu odporcu o priestupku č. Priest. 1/2
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 4Sžk/20/2021 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4019200126 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 07. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Elena Berthotyová ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:4019200126.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z pre
MENU