Nájdené rozsudky pre výraz: prehliadka dopravného prostriedku

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 11

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3 dokumenty
6 dokumentov
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: I. Pri relevantných poznatkoch o podozrení zo spáchania alebo aktuálneho páchania trestného činu, ktorými polícia disponuje v dostatočnom časovom predstihu, vzniká povinnosť postupu orgánov činných v trestnom konaní podľa Trestného poriadku. V takom prípade možno dôkaz pre trestné konanie získať len trestnoprocesným postupom. Ak však poznatky o trestnej činnosti nie sú polícii dostatočne vopred známe, môže byť výsledok zákonného postupu pri služobnom zákroku (§ 9 ods. 3 zákona o Policajnom zbore) dôkazom v trestnom konaní. II. Pri pátraní po hľadanej osobe je policajt vzmysle § 23 ods. 1, o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Tdo 27 /2012 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Libora Duľu a JUDr. Ing. Antona Jakubíka v trestnej veci proti obvinené mu I. M. a spol. pre obzvlášť závažný zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, je dov alebo prekurzorov, i ch držania a obchodo vania s nimi podľa § 172 ods. 1 písm. c/, d/, ods. 2 písm. a/ Tr. zák. na neverejnom zasadnutí 26
Kľúčové slová: služobný zákrokpovinnosti policajta
Právna veta: Zákonným predpokladom vykonania služobného zákroku policajtom je v zmysle § 9 ods. 1 zákona o PZ skutočnosť, že sa pácha trestný čin alebo priestupok alebo je dané dôvodné podozrenie z jeho páchania. Judikatúra najvyššieho súdu je konštantná v tom, že informačno-technické prostriedky (sledovanie osôb a vecí) môžu byť použité aj pred začatím trestného stíhania, avšak po zistení trestnej činnosti sú OČTK povinné začať bez meškania trestné stíhanie podľa § 199 Tr. por. Dôkaz získaný použitím ITP (informačno-technických prostriedkov) pred začatím trestného stíhania nie je možné použiť v trest ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 2509010183 Dátum vydania rozhodnutia: 18. apríla 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Štefan Harabin Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:2509010183.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Štefana Harabina a členov JUDr. Martina Piovartsyho a JUDr. Pavla Farkaša na neverejnom zasadnu tí s verejným vyhlásením rozsudku 18. apríla 2018 v trestnej veci obvineného O. I. pre zločin nedovolenej
Meritum odvolanie prokurátora ÚŠP GP SR
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republik y U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Karabína a sudcov JUDr. Juraja Klimenta a JUDr. Petra Szaba v trestnej veci proti obžalovanému Ing. K. P. pre prečin podplácania podľa § 333 ods. 1, ods. 2 písm. b / Tr. zák. prerokoval na verejnom zasadnutí konanom 16 . decembra 2010 v Bratislave odvolanie prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky pr
Meritum dovolanie obvineného
N a j v y š š í s ú d 3 Tdo 52 /201 1 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z jeho predsed níčky JUDr. Jany Serbovej a sudcov JUDr. Milana Lipovského a JUDr. Igora Burgera na neverejnom zasadnutí v Bratislave 25. januára 201 2 v trestnej veci obvineného R. S. pre zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi spolupáchateľstvom podľa § 20, § 172 ods. 1 písm. c/,
Meritum dovolanie obvineného
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 15. apríla 2015 v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu JUDr. Štefana Harabina a sudcov JUDr. Gabriely Šimonovej a JUDr. Viliama Dohňanského v trestnej veci proti obvinenému I. C. , pre zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi spolupáchateľstvom podľa §§ 20, 172 ods. 1 písm. d/ Tr. zák., o
Meritum odvolanie obžalovaného
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Kanderu členov senátu JUDr. Milana Karabína a JUDr. Petra Paludu, v trestnej veci proti obžalovanému Ing. K. P. , pre prečin podplácania podľa § 333 ods. 1, ods. 2 písm. b / Tr. zák., na verejnom zasadnutí konanom dňa 29. júna 2009 v Bratislave, prerokoval odvolanie obžalovaného, proti rozsudku Špeciálneho súdu v Pezinku z 10. júla 2008, sp.
Meritum dovolanie obvineného
Najvyšší súd 2 T do 37 /2011 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenske j republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Ing. Antona Jakubíka a JUDr. Libora Duľu v trestnej veci obvineného M.. A. pre zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok , jedov a lebo prekurzorov, ich dr žania a obchodovania s nimi podľa § 172 ods. 1 písm. c/, písm. d/, ods. 2 písm. e/ Tr. zák. a iné na nev erejnom zasadn
Meritum odvolanie obžalovaného
N a j v y š š í sú d 1 To 16 /200 9 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Karabína a sudcov JUDr. Pavla Farkaša a JUDr. Jany Serbovej prerokoval na neverejnom zasadnutí konanom 26. júla 2010 v Bratislave odvolanie obžalovaného Ing. K. P. proti rozsudku Špecializovaného trestného súdu v Pezinku zo dňa 9. novembra 2009, sp. zn. PK 1 T 13/2008 , a rozhodol t a k t o : Podľa § 321 ods. 1 písm. b/ Tr. por
Meritum dovolanie obvineného
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Milana Karabína a sudcov JUDr. Juraja Klimenta a JUDr. Petra Szaba v trestnej veci proti obvinenému M. B. pre obzvlášť závažný zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo preku rzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi podľ a § 172 ods. 1 písm. c /, písm. d /, ods. 2 písm. c / Tr. zák., s poukazom na § 138 písm. b /, j/ Tr. zák. pr
Meritum dovolanie obvineného
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Milana Karabína a sudcov JUDr. Juraja Klimenta a JUDr. Petra Szaba v trestnej veci proti obvinenému V. R. pre spolupáchateľstvo zločin u nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekuzorov , ich držanie a obchodovanie s nimi podľa § 20, § 172 ods. 1 písm. c /, písm. d / Tr. zák. a iné prerokoval na neverejnom zasadnutí konanom 23. októ
MENU