Nájdené rozsudky pre výraz: princíp kontinuity verejnej správy

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Bolo povinnosťou zdravotnej poisťovne podľa § 23 ods. 2 zákona č. 273/1994 Z.z., pokiaľ zistila nedostatky uvedené v § 23 ods. 1, predpísať platiteľovi poistného poplatok z omeškania vo výške 0,2 % z dlžnej sumy poistného za každý kalendárny deň, prípadne odo dňa pôvodnej splatnosti poistného za príslušný kalendárny mesiac alebo odo dňa skrátenia tohto poistného za príslušný kalendárny mesiac do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na účet príslušnej poisťovne a zrušením zákona č. 273/1994 Z.z. zákonom č. 581/2004 Z.z., účinnosťou tohto zákona dňom 1.11.2004, prešla táto povinnosť na úrad podľa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: G., a.s. so sídlom K., IČO: X., zastúpeného Mgr. F., advokátom, Advokátska kancelária F., so sídlom K., proti žalovanému: Prešovský samosprávny kraj, Nám. Mieru č. 2, Prešov, IČO: 37 870 475, o nároku žalobcu na zaplatenie poplatku z omeškania podľa § 23 ods. 2 zákona č. 273/1994 Z.z. vo výške 0,2 % za každý deň z omeškania zo sumy 49.269,53 € od 19.12.2002 do 12.2.2008 a o žia
Meritum preskúmanie zákonnosti rozhodnutia-§ 84 z.č. 581/2004 Z.z.-protest prokurátora
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a členiek senátu JUDr. Aleny Adamcovej a JUDr. Marianny Reiffovej, v právnej veci žalobcu: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, proti žalovanému: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti platobného výmeru Všeobecnej zdravotnej poisťovne, pobočky v Liptovskom Mikuláši, č. 2644/2004/A zo dňa 16. septembra 20
Meritum o zaplatenie 5 144,99 eur s príslušenstvom
Najvyšší súd 2Obdo/32/2013 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu N., so sídlom Z., zastúpeného JUDr. F., advokátom, so sídlom K., proti žalovanému M., N., IČO: X., o zaplatenie 5 144,99 eur, vedenej na Okresnom súde Spišská Nová Ves pod sp. zn. 10Cb/118/2008, na dovolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 28. februára 2013 č. k. 2Cob/179/2012-393, jednohlasne, takto rozhodol: Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok
Meritum § 84 zákona č. 581/2004 Z.z.
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne Mgr. M. D., bytom v B., zastúpená advokátom JUDr. M. Š., CSc., AK so sídlom v B., proti žalovaným 1/ Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, so sídlom v Bratislave, Grösslingova č. 8, 2/ Všeobecná zdravotná poisťovňa, so sídlom v Bratislave, Mamateyova č. 17, P. O. Box 41, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia Všeobecnej zdravotnej poisťovne č. OZP/2007/492849 zo d
MENU