Nájdené rozsudky pre výraz: rodičovská zodpovednosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 7

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

17 dokumentov
484 dokumentov
3 dokumenty
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Dieťa zo zákona má právo na výživu, ide o jeho zákonný nárok vychádzajúc z demonštratívneho výpočtu zložiek rodičovskej zodpovednosti v ust. § 28 ods.1 písm. a) Zákona o rodine. Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je obmedzené, kým dieťa nie je schopné samo sa živiť. Dôvodom zmeny rozhodnutia o výživnom môže byť len podstatná a trvalá zmena pomerov na strane rodičov, dieťaťa, ku ktorej došlo od poslednej úpravy. Vzhľadom na vek navrhovateľky a tiež prípravu na budúce povolanie je nepochybné, že na jej strane došlo k podstatnej zmene pomerov, ktorá dostatočne odôvodňuje upl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Spišská Nová Ves 2C/424/2015 7615217827 04. 02. 2016 JUDr. Viera Dubovinská ECLI:SK:OSSN:2016:7615217827.3 Rozhodnutie Okresný súd Spišská Nová Ves, samosudkyňa JUDr. Viera Dubovinská, v právnej veci navrhovateľky, C. H., S.. H..X.H., M. O.. X.. Š. H., V. S. W., proti odporcovi, F. L., S.. X.X.H., M. F.. I. XX/lX, V.V. S. W., o výživné pre dospelé dieťa takto rozho
Meritum vyhlásenie vykonateľnosti rozhodnutia a o nariadenie výkonu
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 3815218103 Dátum vydania rozhodnutia: 31. mája 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Mária Trubanová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:3815218103.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci návrhu oprávneného C. G., bývajúceho v R., zastúpeného advokátkou JUDr. Danielou Ježovou, LL.M., PhD., so sídlom v Brati slave, Javorinská 13, proti povinnej D. W., bývajúcej v W., zastúpenej advokátom JUDr. Andrejom Garom, so s
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1116204425 Dátum vydania rozhodnutia: 16. januára 2019 Meno a priezvisko: JUDr. Katarína Slováčeková Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:1116204425.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci starostlivosti súdu o maloletého W. M. H., narodeného XX. júla XXXX, bytom u matky, zastúpeného Úradom práce, sociá lnych vecí a rodiny Bratislava, so sídlom v Bratislave, Vazovova 7/A, dieťa matky G. H., bytom R., E. 5,
Meritum o úprave styku s maloletou
Najvyšší súd 5 Cdo 273 /20 13 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci výkonu rozhodnutia o úprave styku s maloletou L. D.D. , b ývajúcou u matky, zastúpen ou kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, Vazovova č. 7/A, dieťa rodičov matky – Mgr. K. D. , bývajúcej v B. B. a otca – R. D. , bývajúceho v B. B. , vedenej na Okresnom súde Brat islava IV pod sp.zn. 39 Em 1/2010 , o dovolaní povinnej , zastúpenej advokátskou
Meritum o zvýšenie výživného
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa R. Z. , bývajúceho v Š., proti odporcovi J. Z. , bývajúcemu v P., zastúpeného JUDr. M. J., advokátom vo V. , o zvýšenie výživného , vedenej na Okresnom súde Vranov nad Topľou pod sp. zn. 3 C 77/2009, o dovolaní odporcu proti rozsudku Krajského súdu v Prešove z 24. februára 2010, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Prešove
Meritum o návrat maloletých detí do krajiny obvyklého pobytu
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v právnej veci maloletých detí : E. S., narodená X. a J. S., narodená X. , obe štátnej príslušnosti F. a S., zastúpené kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske, so sídlom Nám. SNP 151/6, Partizánske, deti rodičov : otec B. D, bytom G. , štátny občan F., zastúpený Mgr. P. B. , advokátom v B. a matka : A. S., bývajúca v P., štátna občianka S., zastúpená JUDr. E.
Meritum o návrhu otca na nariadenie návratu maloletého do krajiny obvyklého pobytu
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci starostlivosti o maloletého L. R., narodeného X., v konaní zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, so sídlom v Bratislave, Vazovova 7/A, dieťa rodičov : matky Ing. K. R., bývajúcej v B., zastúpenej JUDr. A. C., advokátkou v B., otca A. R., bývajúceho vo W., V., zastúpeného JUDr. J. M., advokátom v B., o návrhu otca na nariadenie návratu maloletého do krajiny
MENU