Nájdené rozsudky pre výraz: rozhodnutia eslp

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 519

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

903 dokumentov
1158 dokumentov
17 dokumentov
61 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum § 172/1b,c,d, 2e Tr.zák.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Tdo/63/2020 2619010335 29.09.2021 JUDr. Pavol Farkaš sudca ECLI:SK:NSSR:2021:2619010335.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Farkaša a sudcov JUDr. Martiny Zeleňakovej a JUDr. Petra Hatalu, v trestnej veci obvineného O. O., pre obzvlášť závažný zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov aleb
Meritum § 233/1a,b, 4a Tr.zák. a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2TdoV/7/2021 9520100315 20.09.2021 JUDr. Jana Serbová sudca ECLI:SK:NSSR:2021:9520100315.6 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jany Serbovej a sudcov JUDr. Petra Hatalu, JUDr. Martina Piovartsyho, JUDr. Petra Štifta a JUDr. Františka Moznera v trestnej veci obvineného Mgr. C. T. a spol., pre obzvlášť závažný zločin legalizác
Právna veta: Aj keď z Civilného sporového poriadku expressis verbis nevyplýva povinnosť súdu doručiť sťažnosť, podanú stranou sporu proti uzneseniu súdu prvej inštancie, vydanému súdnym úradníkom aj protistrane (sťažnosť je upravená v § 239 a nasl. C.s.p.), avšak podľa názoru dovolacieho súdu, právo strany sporu na doručenie takéhoto podania protistrany treba považovať za súčasť práva na spravodlivý proces, čo vyplýva aj z ustanovenia § 374 ods. 3, druhej vety C.s.p. Nedoručenie podania strany sporu, v danom prípade sťažnosti žalobcu proti uzneseniu súdu prvej inštancie o výške priznaných trov konania dru ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2ObdoG/3/2020 8115217649 19.08.2021 JUDr. Ivana Izakovičová sudca ECLI:SK:NSSR:2021:8115217649.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: B.. M. I., H. X, XXX XX M., proti žalovanému: Technické služby mesta Prešov a.s., Bajkalská 33, 080 01 Prešov, IČO: 31 718 914, právne zastúpenému Advokátska kancelária SLAMKA & Partners s.r.o., Radlinského 1735/29,
Právna veta: Podľa § 371 ods. 1 písm. i) Trestného poriadku dovolanie možno podať, ak rozhodnutie je založené na nesprávnom právnom posúdení zisteného skutku alebo na nesprávnom použití iného hmotnoprávneho ustanovenia; správnosť a úplnosť zisteného skutku však dovolací súd nemôže skúmať a meniť. Nesprávnym právnym posúdením zisteného skutku sa rozumie situácia spočívajúca v tom, že skutok bol v napadnutom rozhodnutí kvalifikovaný ako trestný čin, napriek tomu, že nešlo o žiaden trestný čin alebo, že ustálený skutok vykazuje znaky iného trestného činu, alebo že obvinený bol uznaný za vinného z prísnejšieh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Tdo/59/2020 4117010694 10.08.2021 JUDr. Pavol Farkaš sudca ECLI:SK:NSSR:2021:4117010694.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Farkaša a sudcov JUDr. Martiny Zeleňakovej a JUDr. Petra Štifta, v trestnej veci obvineného W. T. pre zločin vydierania podľa § 189 ods. 1, ods. 2 písm. a) Trestného zákona a iné, na neverej
Meritum § 172/1c,d, 2c Tr.zák.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Tdo/47/2020 4418010434 28.07.2021 JUDr. Martin Bargel sudca ECLI:SK:NSSR:2021:4418010434.2 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Martina Bargela a členov senátu JUDr. Pavla Farkaša a JUDr. Martiny Zeleňakovej, na neverejnom zasadnutí s verejným vyhlásením rozsudku konanom 28. júla 2021 v Bratislave, v trestnej veci obvinenej PhDr.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Sžf/1/2019 3011200786 30. 06. 2021 JUDr. Katarína Benczová ECLI:SK:NSSR:2021:3011200786.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny Benczovej a členiek senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a JUDr. Eriky Šobichovej, v právnej veci žalobcu: Zlatá huta spol. s.r.o., IČO: 31 426 964, so síd
Meritum pozemkové veci
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 7Sžrk/2/2020 4012200548 30.06.2021 JUDr. Zdenka Reisenauerová sudca ECLI:SK:NSSR:2021:4012200548.2 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Aleny Adamcovej a JUDr. Violy Takáčovej, PhD., v právnej veci žalobcu: Krajská prokuratúra Nitra, sídlo Damborského 1, Nitra, proti žalovaném
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 3Sžhk/1/2018 1009200831 09. 06. 2021 JUDr. Ivan Rumana ECLI:SK:NSSR:2021:1009200831.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd kasačný v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu (spravodajca) a sudkýň JUDr. Eriky Čanádyovej a JUDr. Petry Príbelskej, PhD. v právnej veci sťažovateľa (pôvodne žalobcu): Slovak Telekom,
Právna veta: Tvrdila, že notár nenesie zodpovednosť za obsah vyhlásenia o vydržaní a za splnenie podmienok podľa § 134 OZ a nezodpovedá za obsah osvedčenia vyhlásenia o vydržaní podľa § 63 Notárskeho poriadku, ide totiž o vyhlásenie, za ktoré zodpovedá účastník, notár vykonáva len osvedčenie. Vo vzťahu k predmetnej námietke je potrebné zdôrazniť povinnosti zakotvené v § 36 Notárskeho poriadku, podľa ktorého je notár povinný pri notárskej činnosti postupovať s odbornou starostlivosťou a tiež je povinný odmietnuť vykonať požadovaný úkon, pokiaľ je zjavné, že úkon odporuje zákonu, obchádza zákon, prieči sa do ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Asan/8/2020 1018201444 1. júna 2021 JUDr. Jana Zemková sudca ECLI:SK:NSSR:2021:1018201444.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a zo sudcov JUDr. Nory Halmovej a JUDr. Jozefa Milučkého v právnej veci žalobkyne: V.. W. V., I., I. Ú. O. Y., Š. W. XX, Y., právne zastúpená Podtatranská advokátska kancel
Meritum uložení pokuty 12 000 eur správny delikt znalca
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1Asan/32/2019 1015201870 25.05.2021 JUDr. Igor Belko sudca ECLI:SK:NSSR:2021:1015201870.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a členov senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca, PhD. a JUDr. Mariána Trenčana, v právnej veci žalobcu: Znalecký ústav PKF, s.r.o., IČO: 35802146, so sídlom Prievozská 2/A, Bratislava, práv
MENU