Nájdené rozsudky pre výraz: rozhodnutie o peňažnej sankcií

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 65

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

7 dokumentov
3 dokumenty
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Rozhodnutie súdu o uznaní a výkone cudzieho rozhodnutia má svoj presný procesný postup a vyžaduje splnenie prísnych, dokonca taxatívne vymenovaných materiálnych podmienok uvedených v zákone č. 183/2011 Z. z. z 1. júna 2011, účinného od 1. augusta 2011, ktorým sa súd prvého stupňa dôsledne riadil, konkrétne ustanovenia zákona rešpektoval a zákonom požadované úkony vykonal. Najvyšší súd Slovenskej republiky, v danej veci ako súd odvolací len dodáva, že citovaný zákon ustanovuje pravidlá, podľa ktorých iný členský štát než členský štát, v ktorom bola dotknutá osoba odsúdená, uznáva a vykonáva roz ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí konanom 18. januára 2017, v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Gabriely Šimonovej a sudcov JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Aleny Šiškovej v konaní o uznaní a výkone rozhodnutia o peňažnej sankcii v Európskej únii , o odvolaní odsúdeného P. Š. , proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 25 . august a 2016, sp. zn. Ntc /21 /2016, takto r o z h o d o l : Podľa § 518 ods.
Právna veta: Základný podklad pre uznanie a výkon rozhodnutia o peňažnej sankcie tvoria údaje uvedené justičným orgánom štátu pôvodu v osvedčení, ktoré musí byť (na rozdiel od ostatných písomností) v zásade vyhotovené v slovenskom jazyku. Súd pritom môže pri overovaní podmienok uznania a výkonu rozhodnutia vychádzať aj z vlastných zistení, nie je však oprávnený takto získanými poznatkami dopĺňať alebo dokonca meniť údaje uvedené v osvedčení. Ak totiž na základe takéhoto overenia zistí, že osvedčenie je neúplné a neobsahuje všetky údaje potrebné pre vydanie rozhodnutia o uznaní a výkone alebo ak rozhodnutie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej r epubliky v senáte zloženom z jeho predse du JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Petra Paludu a JUDr. Františka Moznera v trestnej veci proti povinnému D. C. pre porušenie § 172 ods. 3 zákona Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“) o premávke na pozemných komunikáciách z roku 1988 a Prílohy 2 zákona Spojen ého kráľovstva o priest
Meritum uznanie o výkon rozhodnutia o peňažnej sankcii
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Martina Piovartsyho a sudcov JUDr. Pavla Farkaša a JUDr. Štefana Harabina na neverejnom zasadnutí konanom 31 . januára 2017 v Bratislave, v konaní o uznaní a výkone rozhodnutia o peňažnej sankcii, o odvolaní odsúdeného R. T. proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 20. apríla 2016, sp. zn. 6Ntc/22/2013 takto r o z h o d o l : Podľa § 518 ods. 4 Tr. por
Meritum uznanie cudzieho rozhodnutia o peňažnej sankcii
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Urtos/3/2020 8020200093 26.05.2020 JUDr. Dana Wänkeová sudca ECLI:SK:NSSR:2020:8020200093.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Dany Wänkeovej a sudcov JUDr. Petra Paludu a JUDr. Martina Piovartsyho v trestnej veci proti povinnému R. J. pre priestupok podľa § 143 zákona Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severnéh
Meritum uznaní a výkone rozhodnutia o peňažnej sankcii
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 7017200880 Dátum vydania rozhodnutia: 22. mája 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Pavol Farkaš Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:7017200880.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Farkaša a sudcov JUDr. Patrika Príbelského PhD. a JUDr. Dany Wänkeovej v trestnej v eci proti E. E. o uznanie a výkon cudzieho rozhodnutia o peňažnej sankcii, vedenej na Krajskom súde v Brati
Meritum uznanie a výkon rozhodnutia o peňažnej sankcii
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Urtos/7/2021 6020010928 16.11.2021 JUDr. Juraj Kliment sudca ECLI:SK:NSSR:2021:6020010928.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Juraja Klimenta a sudcov JUDr. Petra Hatalu a JUDr. Petra Štifta v trestnej veci povinného A. N. E. P. H. V. C. I. J. É. H. V., pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 274 ods. 1 Trest
Meritum uznanie a výkon cudzieho rozhodnutia o peňažnej sankcii
N a j v y š š í s ú d 4 Urto 5 /2016 Slovenskej republiky RO ZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Štefana Harabina a sudcov JUDr. Martina Piovartsyho a JUDr. Pavla Farkaša na neverejnom zasadnutí s verejným vyhlásením 4. októbra 2016 v trestnej veci L. K. , v konaní o návrhu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky na rozhodnutie o uznaní a výkone cudzieho rozhodnutia o peňažnej sankcii, o odvolaní L
Meritum uznanie a výkon cudzieho rozhodnutia o peňažnej sankcii
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 6Urtos/4/2019 2019010017 24. apríla 2019 JUDr. Gabriela Šimonová ECLI:SK:NSSR:2019:2019010017.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Gabriely Šimonovej a sudcov JUDr. Štefana Michálika a JUDr. Viliama Dohňanského na neverejnom zasadnutí konanom 24. apríla 2019 v Bratislave, v konaní o uznávaní a výkone cudzieho rozhodn
Meritum konanie o uznaní a výkone rozhodnutia o peňažnej sankcii, odvolanie odsúdeného
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Martina Piovartsyho a sudcov JUDr. Pavla Farkaša a JUDr. Štefana Harabina na neverejnom zasadnutí konanom 1 2. januára 2016 v Bratislave, v konaní o uznaní a výkone rozhodnutia o peňažnej sankcii, o odvolaní odsúdeného R. M. proti rozsudku Krajského súdu v Banske j Bystrici z 23. septembra 2015, sp. zn. 3 Ntc 7/2015 , takto r o z h o d o l : Podľa § 518 o
Meritum uznanie cudzozemského rozsudku o peňažnej sankcii
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Urto/8/2018 2018014369 18.12.2018 JUDr. Martin Piovartsy sudca ECLI:SK:NSSR:2018:2018014369.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Piovartsyho a sudcov JUDr. Františka Moznera a JUDr. Petra Paludu na neverejnom zasadnutí s vereným vyhlásením rozsudku 18. decembra 2018 v konaní o uznaní a výkon rozhodnutia o peňažne
MENU