Nájdené rozsudky pre výraz: výkon kolektívnu správu majetkových práv

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
18 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Konštatoval, že medzi účastníkmi zostalo sporné, či navrhovateľ je nositeľom aktívnej vecnej legitimácie v spore, a či na strane navrhovateľa alebo odporcu je dôkazné bremeno v spore, pretože v zmysle ustanovenia § 84 autorského zákona – práva a povinnosti používateľa – ak používateľ nepreukáže, že nositeľ práv výslovne vylúčil kolektívnu správu svojich práv, a ak bolo v odbore použitia predmetov ochrany udelené oprávnenie podľa § 80 autorského zákona, používateľ je povinný plniť svoje povinnosti vyplývajúce z použitia predmetu ochrany prostredníctvom organizácie kolektívnej správy, ktorej bol ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Cdo 114 /20 12 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa S., IČO: X. , občianske združenie , zastúpeného JUDr. A.T. , advokátkou Advokátskej kancelárie B. , so sídlom v B. , proti odporcovi E. , IČO : X. , zastúpenému JUDr. I.H. , advokátom v K. , o zaplatenie 2 183,95 € (65 793,75 Sk) s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Ban ská Bystrica pod sp.zn. 19 C 211 /200 6, o dovolaní odporcu proti uzneseniu Krajsk
Meritum o zaplatenie sumy 65 793,75 eur
Najvyšší súd 5 Cdo 114/2012 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa S., IČO: X., občianske združenie, zastúpeného JUDr. A.T., advokátkou Advokátskej kancelárie B., so sídlom v B., proti odporcovi E., IČO: X., zastúpenému JUDr. I.H., advokátom v K., o zaplatenie 2 183,95 € (65 793,75 Sk) s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp.zn. 19 C 211/2006, o dovolaní odporcu proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystr
Meritum 1 560 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Obdo/109/2020 6416202423 28.10.2021 JUDr. Ivana Izakovičová sudca ECLI:SK:NSSR:2021:6416202423.2 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: LITA, autorská spoločnosť, so sídlom Mozartova 9, 810 01 Bratislava, IČO: 00 420 166, zastúpeného JUDr. Dagmar Kubovičovou, advokátkou so sídlom Nám. Biely kríž 3, P. O. Box 39, 830 03 Bratislava 33, proti žalované
MENU