Nájdené rozsudky pre výraz: vozidlo s právom prednostnej jazdy

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3 dokumenty
36 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Z uvedeného ustanovenia § 40 zák. č. 8/2009 Z.z. vyplýva zákonnom predpokladaný spôsob správania (objektívna stránka porušenej povinnosti) vodiča v prípade, ak sa dostane do kontaktu s vozidlami s právom prednostnej jazdy. Povinnosťou žalobcu bolo v danej situácii na križovatke umožniť bezpečný a plynulý prejazd, a ak si to situácia v danom okamihu vyžadovala, aj zastaviť vozidlo na takom mieste, aby im neprekážalo. Iné správanie žalobcu by viedlo k porušeniu tejto povinnosti, čo aj žalovaný vyslovil. Pokiaľ žalovaný dospel k tomuto záveru, potom nevenoval dostatočne, ako konštatoval kr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsed u senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalobcu : P. , nar. X. , bytom K. , zast.: JUDr. K. , advokát kou so sídlom advokátskej kancelárie K. , proti žalovanému: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline , Krajský dopr
Právna veta: Podľa názoru odvolacieho súdu totožného s názorom krajského súdu bolo pre posúdenie zodpovednosti podstatné zistenie, že žalobkyňa vošla do koľajiska, kde nepožívala zvýšenú ochranu chodkyne na priechode pre chodcov, napriek tomu, že videla blížiacu sa električku a svojim konaním tak vytvorila vodičovi električky náhlu prekážku, čím ho donútila k zmene rýchlosti jazdy, čo v konaní bolo nepochybne preukázané a takéto konanie bolo v rozpore s ustanovením s § 22 ods. 1 písm. l/ zákona č. 372/1990 Zb. Pre takýto záver nemala vplyv skutočnosť, že žalovaný v čase rozhodovania nemal k dispozí ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1Sžo 142/2007 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Igora Belka a z členiek JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a JUDr. Zdenky Reisenauerovej, v právnej veci žalobkyne: L. Č., bytom Z., H., zastúpenej advokátom JUDr. I. F., .B. proti žalovanému: K.R.P.Z., K.D.I., B., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. KRP-P-203/DI-SK-2005 zo dňa 4.10.2005, o odvo
Právna veta: Odvolací súd považuje za neadekvátne, aby náhradný trest odňatia slobody vo výmere desať mesiacov (ustanovený Špecializovaným trestným súdom) mal slúžiť ako odstrašenie a zároveň motivácia na to, aby obžalovaní zaplatili peňažný trest vo výške 1000 Eur, pretože pomer závažnosti a dôsledkov týchto trestov je nevyvážený. Pri úvahách o primeranosti výmery náhradného trestu odňatia slobody treba citlivo zvažovať závažnosť a rozsah zásahu do osobnej slobody páchateľa vo forme odňatia slobody, ak peňažný trest páchateľ úmyselne nezaplatí. Hlavným zmyslom náhradného trestu odňatia slobody v zmysle § ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 6To/11/2019 9519100161 3. marca 2021 JUDr. Martin Bargel ECLI:SK:NSSR:2021:9519100161.3 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Martina Bargela a sudcov JUDr. Patrika Príbelského, PhD. a JUDr. Martina Piovartsyho na verejnom zasadnutí konanom 3. marca 2021 v Bratislave v trestnej veci proti obžalovanému I. S. pre prečin podplácania p
Meritum zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom poistení vojakov § 175 ods. 1, § 60 ods. 5, písm. a/
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalob cu : S. G. , nar. X. , trvale bytom X. , zast. : Mgr. Elenou Szabóovou , adv okát kou so sídlom advokátskej kancelárie Kapisztóryho č. 2, 940 01 Nové Zámky, proti žalovanému: Mini
Meritum dopravný priestupok - § 22 ods. 1 písm. l/ zákona č. 372/1990 Zb. o preistupkoch
Najvyšší súd 10Sžd/30/2011 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a členov senátu JUDr. Jany Henčekovej , PhD. a JUDr. Milana Moravu , v právnej veci žalob kyne M. , P. , zastúpenej JUDr. Z. , advokátom so sídlom na H. , proti žalovanému Krajskému riaditeľstvu Policajného zboru v Košiciach , Krajský dopravný inšpektorát, Kuzmányho 8 , Košice
MENU