Nájdené rozsudky pre výraz: zamietnutie návrhu na doplnenie dokazovania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3 dokumenty
48 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum § 144/1, 3b Tr. zák. a iné
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2TdoV/11/2017 9017200162 17. mája 2021 JUDr. Peter Hatala sudca ECLI:SK:NSSR:2021:9017200162.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Hatalu a sudcov JUDr. Jany Serbovej, JUDr. Juraja Klimenta, JUDr. Aleny Šiškovej a JUDr. Martina Bargela v trestnej veci obvineného Q. D. a spol. pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy pod
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 2Tdo/36/2020 3115010158 08. 09. 2020 JUDr. Dana Wänkeová ECLI:SK:NSSR:2020:3115010158.2 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z jeho predsedníčky JUDr. Dany Wänkeovej a sudcov JUDr. Petra Paludu a JUDr. Martina Piovartsyho v trestnej veci proti obvinenému L. V.É. pre obzvlášť závažný zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok
Právna veta: Znalec pri príprave a vypracovaní znaleckého posudku, v štádiu po začatí trestného stíhania a pred vznesením obvinenia má a môže vychádzať zo všetkých dovtedy legálne, pri dodržaní zákonom stanoveného postupu, získaných dôkazných prostriedkov a teda aj zo svedeckej výpovede neskôr obvinenej osoby. Neskoršia procesná nespôsobilosť svedeckej výpovede nespôsobuje nezákonnosť znaleckého posudku a nevylučuje zohľadnenie odborných znaleckých záverov pre rozhodnutie o vine.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 3Tdo/29/2019 6217010178 24. 07. 2019 JUDr. Martin Bargel ECLI:SK:NSSR:2019:6217010178.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Martina Bargela a sudkýň JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Ivetty Macejkovej, PhD., LL.M. v trestnej veci obvinenej K. S., pre prečin ublíženia na zdraví podľa § 157 ods. 1, ods. 2 písm. a) Trestného zákon
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 3111010143 Dátum vydania rozhodnutia: 24. januára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Martin Bargel Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:3111010143.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Martina Bargela a sudkýň JUDr. Aleny Šiškovej a JUDr. Gabriely Šimonovej v trestnej veci obvine ného S. M., pre pokračovací prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 348 ods. 1 písm. d) Trest
Meritum dovolanie obvineného
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Paludu a sudcov JUDr. Dany Wänkeovej a JUDr. Patrika Príbelského, v trestnej veci obvinen ého Š. G. , pre zločin úverového podvodu podľa § 222 ods. 1, ods.4 Tr. zák., vedenej na Okresnom súde Bratislava IV pod sp. zn. 2T/82/2011 , na neverejnom zasadnutí dňa 19. apríla 2017 v Bratislave, o dovolaní obvineného Š. G. proti uzneseniu Kraj ského sú
Meritum sťažnosť obžalovaných
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci obžalovaného O. M. a spol., pre trestný čin skrátenia dane formou spolupáchateľstva podľa § 9 ods. 2, § 148 ods. 1, ods.. 5 Tr. zák. účinného do 1. januára 2006, prerokoval na neverejnom zasadnutí konanom 5. júna 2009 v Bratislave sťažnosť obžalovaných Ing. P. K., G. B. a Ing. L. K. proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre zo 16. apríla 2009, sp. zn. 1T 31/01 a rozhodol takto: Podľa § 1
MENU