Nájdené rozsudky pre výraz: zvukové výstražné znamenia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
17 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Zákon č. 73/1998 Z.z. neobsahuje legálnu definíciu konania – porušenie služobnej prísahy alebo služobnej povinnosti zvlášť hrubým spôsobom. Z uvedeného vyplýva, že na kvalifikovanie a posúdenie takého konania ponecháva zákonodarca pomerne širokú voľnú úvahu. Táto úvaha však nie je neobmedzená a nemôže zachádzať do prejavov svojvôle. To, či sa určitá osoba – príslušník Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky či Železničnej polície, dopustí porušenia služobnej prísahy alebo služobnej povinnosti zvlášť hrubým spôsobom, je potrebné ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a zo sud cov JUDr. Nory Halmovej (sudca spravodajca) a JUDr. Milana Moravu, v právnej veci žalobc u: P. S., bytom I., právne zastúpený advokátom : JUDr. Zsolt Suver, so sídlom Murgašova 3, Košice , proti žalovanému : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, so sídlom Pribinova 2, Bratislav
Právna veta: Ak správny orgán na základe vykonaných dôkazov nebol schopný spáchanie priestupku žalobcom preukázať, bol povinný vykonať ďalšie úkony s cieľom odstrániť rozpor medzi tvrdeniami a zistiť tak presne a úplne skutkový stav veci alebo konanie o priestupku zastaviť. V súlade s § 76 ods. 1 písm. c) zákona o priestupkoch je správny orgán povinný spáchanie priestupku preukázať, z čoho vyplýva, že na rozhodnutie o tom, či sa žalobca dopustil priestupku nepostačuje iba spochybnenie jeho výpovede. Je nepochybné, že správny orgán má v konaní postupovať tak, aby zistil skutkový stav čo najúplnejšie a tak ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Berthotyovej , PhD . a z členov JUDr. Ing. Miroslava Gavalca, PhD. a JUDr. Igora Belka v právnej veci žalob cu : I.. I. H. , B. X. , K. , právne zastúpen á: JUDr. František Komka , advokát, Hlavná 27 , Prešov , proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, Bratislava (pôvodne:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1Sžd/42/2012 2109232783 26.11.2013 JUDr., Ing. Miroslav Gavalec ECLI:SK:NSSR:2013:2109232783.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Y. A., bytom XXX XX Z., proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, Bratislava, (pôvodne Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave, Krajský dopravný inšpektorát), o pre
Meritum dopravný priestupok - § 22 ods. 1 písm. l/ zákona č. 372/1990 Zb. o preistupkoch
Najvyšší súd 10Sžd/30/2011 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a členov senátu JUDr. Jany Henčekovej , PhD. a JUDr. Milana Moravu , v právnej veci žalob kyne M. , P. , zastúpenej JUDr. Z. , advokátom so sídlom na H. , proti žalovanému Krajskému riaditeľstvu Policajného zboru v Košiciach , Krajský dopravný inšpektorát, Kuzmányho 8 , Košice
Meritum § 22 ods. 1 písm. j/ a § 22 ods. 2 písm. d/ zák. č. 372/1990 Zb.
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členov senátu JUDr. Ľubice Filovej a JUDr . Judity Kokolevskej , v právnej veci žalob kyne : S., bytom H. , právne zast úpená JUDr. Petrom Majerníkom, advokátom so sídlom AK v Košiciach, Floriánska 16 , proti žalovanému : Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach , Krajský dopravný
MENU