Nájdené rozsudky pre výraz: ústavná sťažnosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 276

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1293 dokumentov
16653 dokumentov
13295 dokumentov
18 dokumentov
134 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Právna veta: Pod pojmom oprávnenie na vykonávanie činností v zmysle § 5 písm. c) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení platnom do 31.12.2010, je potrebné rozumieť povolenie, súhlas s vykonávaním určitej činnosti, ktoré vydáva Slovenská lekárska komora po tom, čo zistí, že lekár spĺňa odborné a iné zákonom ustanovené predpoklady na vykonávanie samostatnej zdravotníckej praxe. Skutočnosť, že lekár na základe tohto povolenia, súhlasu s výkonom činnosti (licencie L1A) môže uzatvárať dohody/zmluvy, od ktorých závisí, kde takúto činnosť bude vykonávať, na existenciu povolenia udeleného lekárskou komorou, vplyv nemá. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 9Sžsk/81/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3019200239 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 07. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viola Takáčová ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:3019200239.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníč
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Podľa § 116 ods. 1 písm. a/ zákona č. 385/2000 Z.z. je disciplinárnym previnením zavinené nesplnenie alebo porušenie povinnosti sudcu. Podľa § 116 ods. 2 písm. f/ zákona č. 385/2000 Z.z. je závažným disciplinárnym previnením zavinené konanie sudcu, ktoré má za následok prieťahy v disciplinárnom konaní. Z uvedeného je zrejmé, že pokiaľ podľa § 116 ods. 1 písm. a/ zákona č. 385/2000 Z.z. je disciplinárnym previnením samotný prieťah (referujúc na ustanovenie § 30 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z.z. ukladajúce sudcovi povinnosť konať plynulo bez zbytočných prieťahov), tak ustanovenie § 116 ods. 2 písm. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 32D/4/2021 Identifikačné číslo spisu: 9621200062 Dátum vydania rozhodnutia: 31. marca 2022 Meno a priezvisko: JUDr. Anita Filová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:9621200062.1 UZNESENIE Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v disciplinárnom senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. An
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Vzhľadom na uvedené je potrebné uvážiť čo je účelom zákona č. 64/1997 Z.z.. Účelom a cieľom zákona je vyporiadanie pozemkov nachádzajúcich sa v záhradkových osadách medzi užívateľmi a vlastníkmi. Z chronológie, ktorú zvolil zákonodarca pri koncipovaní tohto právneho predpisu je zrejmé, že preferovaný spôsob vyporiadania je uzavretie kúpnej zmluvy (teda dohoda užívateľa a vlastníka pozemku), na základe návrhu užívateľov adresovaného vlastníkom pozemkov. Až keď s týmto spôsobom vyporiadania vlastník pozemku nesúhlasí, teda odmietne prijatie návrhu alebo je nečinný, sú užívatelia oprávnení inicio ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 2Sžrk/7/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7018201028 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 11. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Elena Berthotyová ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2021:7018201028.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedn
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Právna veta: Senát najvyššieho správneho súdu nevidí dôvod odkláňať sa od právneho záveru, že držba licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe je oprávnením na vykonávanie činnosti podľa § 5 ods. c) zákona č. 461/2003 Z. z. Lekár, ktorý je držiteľom takejto licencie, je podľa citovaného ustanovenia samostatne zárobkovo činnou osobou, ktorej účasť na povinnom nemocenskom a dôchodkovom poistení môže podľa § 21 ods. 1 a ods. 4 písm. b) cit. zák. zaniknúť buď zánikom tejto licencie alebo tým, že jeho príjem z podnikania a inej zárobkovej činnosti poklesne pod 12-násobokvymeriavacieho základu podľa § 138 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 7Sžsk/39/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4018200103 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 08. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Michal Novotný ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:4018200103.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom zo sudcov: Mg
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Vo vzťahu k prvej nastolenej právnej otázke kasačný súd považuje za potrebné v prvom rade zdôrazniť, že reklamné stavby, na ktoré sa vyžaduje stavebné povolenie (teda s najväčšou informačnou plochou 3 a viac m2 - § 55 ods. 1 Stavebného zákona v spojení argumentum a contrario § 55 ods. 2 písm. h) a § 56 písm. j) Stavebného zákona), majú v posudzovanom prípade charakter dočasných stavieb (bod 1). V súvislosti s konaním o povolení reklamnej stavby je preto nepochybné, že jeho výsledkom je vydanie stavebného povolenia, na ktoré sa aplikuje všeobecný postup rozhodovania o žiadosti o stavebné povole ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 3Svk/24/2021 Identifikačné číslo spisu: 4020200241 Dátum vydania rozhodnutia: 23. februára 2022 Meno a priezvisko: JUDr. Zuzana Šabová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:4020200241.1 ROZSUDOK Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Katar
Merito veci poskytnutie právnej pomoci
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 7Svk/21/2021 Identifikačné číslo spisu: 7018200585 Dátum vydania rozhodnutia: 25. mája 2022 Meno a priezvisko: JUDr. Zdenka Reisenauerová Funkcia: predsedníčka senátu ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:7018200585.1 ROZSUDOK Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JU
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 2Sžk/18/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7018201144 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 12. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Michal Matulník ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2021:7018201144.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníč
Merito veci Iná povaha rozhodnutia
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 4Svk/53/2022 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5020200067 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 01. 2023 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Monika Valašiková ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2023:5020200067.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsed
Merito veci sociálne poistenie
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 7Sžsk/136/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3018200007 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 05. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viola Takáčová ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:3018200007.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsední
Merito veci sociálne poistenie
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 7Sžsk/136/2018 Identifikačné číslo spisu: 3018200007 Dátum vydania rozhodnutia: 24. mája 2022 Meno a priezvisko: JUDr. Viola Takáčová Funkcia: predsedníčka senátu ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:3018200007.5 ROZSUDOK Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senát
MENU