Nájdené rozsudky pre výraz: Rozsudky súdov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 66

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

35726 dokumentov
5762 dokumentov
140209 dokumentov
1454 dokumentov
172 dokumentov
14 dokumentov
124 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: V reštitučnom konaní sa dokazovanie vykonáva predovšetkým prostredníctvom výpisov z verejných registrov nehnuteľností, ktorými sa rozumejú pozemková kniha, evidencia nehnuteľností a kataster nehnuteľností ako i verejných a súkromných listín. Z týchto registrov je potrebné preukázať, že príslušný pozemok bol pôvodne vo vlastníctve reštituenta alebo jeho právneho predchodcu a následne bol v rozhodnej dobe nadobudnutý štátom, resp. inou právnickou osobou. Príslušnou verejnou alebo súkromnou listinou je potrebné najmä zdokladovať, že k nadobudnutiu štátom došlo v rozhodnom období na základe jednéh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 2Sžr/4/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1014201135 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 11. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Hatalová ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2021:1014201135.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky
Právna oblasť: Daňové právo

Právna veta: Umožnenie vyrubovania úrokov z omeškania (ako nevymáhateľnej pohľadávky podľa zákona o konkurze), aj po oddlžení dlžníka a vyhlásení konkurzu na jeho majetok, a to len pre prípad zrušenia konkurzu, by správcu dane neprimerane zvýhodnilo v porovnaní s inými veriteľmi. Umožnilo by mu to totiž zlepšiť svoju pozíciu vo vzťahu k potenciálnemu uspokojeniu svojej pohľadávky v prípade zrušenia konkurzu a oddlženia (§ 166f ods. 2 a 4 či § 167v ods. 3 zákona o konkurze) získaním právoplatného a vykonateľného exekučného titulu (deklaratórneho rozhodnutia) v čase, keď sa iní veritelia pre zákonnú prekážku ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 8Sžfk/29/2021 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6020200228 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 11. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Kristína Babiaková ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2021:6020200228.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 10Sžr/1/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8015200837 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 11. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Hatalová ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2021:8015200837.2 Uznesenie Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: Gréckokatolícka cirkev, farnosť Lomn
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 3Sžfk/2/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6019200011 Dátum vydania rozhodnutia: 09. 12. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Monika Valašiková ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2021:6019200011.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z p
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 5Sžfk/67/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6019200005 Dátum vydania rozhodnutia: 09. 12. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Monika Valašiková ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2021:6019200005.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z
Merito veci Iná povaha rozhodnutia
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 2Sžfk/2/2020 Identifikačné číslo spisu: 6019200004 Dátum vydania rozhodnutia: 23. marca 2022 Meno a priezvisko: JUDr. Monika Valašiková Funkcia: predsedníčka senátu ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:6019200004.1 ROZSUDOK Najvyšší správny súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedn
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 5Sžo/1/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1016200118 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 11. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viola Takáčová ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2021:1016200118.1 Uznesenie Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: L.. P. B., súdny exekútor so sídlom
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 10Sžo/1/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1016200570 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 10. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Kristína Babiaková ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2021:1016200570.2 Uznesenie Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: Minister spravodlivosti Slovens
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 5Asan/17/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5018200375 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 10. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Elena Berthotyová ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2021:5018200375.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z preds
Merito veci Iná povaha rozhodnutia
Súd: Najvyšší správny súd SR Spisová značka: 8Sžk/44/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3017200185 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 11. 2022 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Katarína Benczová ECLI: ECLI:SK:NSSSR:2022:3017200185.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v senáte zloženom
MENU