SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1187624
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64714
USSR: 35935
NSČR: 124655
NSSČR: 67450
USČR: 80174
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425562
Krajské súdy (ČR): 43764
Posledná aktualizácia
11.07.2020 04:07

Nájdené rozsudky pre výraz: konanie o vydanie do cudziny


Približný počet výsledkov: 12 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: konanie o vydanie do cudziny
  • konanie nájdené 1170673 krát v 33883 dokumentoch
  • o nájdené 1507283 krát v 33884 dokumentoch
  • vydanie nájdené 41836 krát v 13840 dokumentoch
  • do nájdené 290559 krát v 30624 dokumentoch
  • cudzina nájdené 1143 krát v 392 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 29 dokumentov
Krajské súdy SR 5 dokumentov


Právna veta: Podľa čl. 50 ods. 1 ústavy len súd rozhoduje o vine a treste za trestné činy. „Každý, proti komu sa vedie trestné konanie, považuje sa za nevinného, kým súd nevysloví právoplatným odsudzujúcim rozsudkom jeho vinu“ (čl. 50 ods. 2 ústavy). Podľa čl. 50 ods. 3 ústavy obvinený má právo, aby mu bol poskytnutý čas a možnosť na prípravu obhajoby a aby sa mohol obhajovať sám alebo prostredníctvom obhajcu. Podľa čl. 50 ods. 6 ústavy trestnosť činu sa posudzuje a trest sa ukladá podľa zákona účinného v čase, keď bol čin spáchaný, pričom neskorší zákon sa použije, ak je to pre páchateľa priaznivejšie. Je ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... príslušnosť slovenského súdu podľa § 18 Trestného poriadku. Keďže Slovenská republika realizuje len ako dožiadaná strana konanie o vydanie do cudziny, príslušnosť slovenského súdu je daná podľa § 379 a nasl. Trestného poriadku. Príslušnosť súdu tu ... základe žiadosti orgánov Rakúskej republiky o vydanie na trestné stíhanie. V Slovenskej republike teda proti nemu prebieha konanie o vydanie do cudziny podľa druhého oddielu 24. hlavy Trestného poriadku (Právny styk s cudzinou).    Tvrdenie navrhovateľa, že .
Právna veta: Ochrana ľudských práv a základných slobôd je v našom ústavnom systéme v prvom rade úlohou súdov, a to tak všeobecných súdov, ako aj Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“). Osobitne možno ešte zvýrazniť povinnosť všetkých súdov chrániť jednotlivcov pred zásahmi verejnej moci. Táto povinnosť súdov je základným komponentom právneho štátu rešpektujúceho a ctiaceho ľudské slobody. Vďaka svojim definičným znakom – nezávislosti a viazanosti právom – Ústavou Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), zákonmi a vybranými medzinárodnými zmluvami môže a musí súdna moc chrániť jedno ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... už citovanej bilaterálnej zmluvy, bolo potrebné postupovať aj podľa piatej časti, druhej hlavy Trestného poriadku o právnom styku s cudzinou. Konanie o vydanie do cudziny je konaním zmiešaného typu, lebo dotknuté ustanovenia Trestného poriadku (§ 509 a § 510) rozlišujú medzi konaním o prípustnosti vydania .
... vzatí sťažovateľa do predbežnej väzby podľa § 398 ods. 1 Trestného poriadku.    Sťažovateľ vo svojej sťažnosti namietal porušenie zákona v konaní o vydanie do cudziny, pretože podľa jeho názoru neboli v jeho prípade splnené zákonom ustanovené podmienky vydania jeho osoby štátnym orgánom R. r.    Sťažovateľ .
... je v príčinnej súvislosti s porušením namietaných základných práv sťažovateľky. Procesné postavenie sťažovateľky a účel (povaha) konania o vydanie do cudziny majú totiž zásadný vplyv na rozsah, obsah a kvalitu garantovania základných práv procesného charakteru podľa čl. ... do jej materinského jazyka. Požiadavka sťažovateľky na to, aby jej boli preložené všetky listiny súvisiace s konaním o vydanie do cudziny do jej materinského jazyka netvorí obsah základného práva podľa čl. 47 ods. 4 ústavy. Podľa názoru .
... súde v Košiciach pod sp. zn. Ntrz 2/03 alebo akýmkoľvek iným spôsobom porušilo označené práva sťažovateľky. Ministerstvo spravodlivosti v konaní o vydanie do cudziny nerozhoduje o vzatí do vydávacej väzby ani o prepustení z nej.   Na základe uvedeného nebolo možné dospieť k záveru o .
... možnosť porušenia označeného práva alebo slobody, reálnosť ktorej by mohol posúdiť po jej prijatí na ďalšie konanie.   Ústavný súd v konaní o vydaní do cudziny a o väzbe takejto osoby vo svojich predchádzajúcich rozhodnutiach uviedol, že v tomto type konania sa rozhoduje o prípustnosti vydania .
... pochybnosť o spôsobilosti obvineného náležite sa obhajovať.   Podľa § 37 ods. 3 Trestného poriadku obvinený musí mať obhajcu aj v konaní o vydanie do cudziny a v konaní, v ktorom sa rozhoduje o uložení ochranného liečenia s výnimkou protialkoholického liečenia.   Podľa § 37 ods. 4 .
... .) do vydávacej väzby, ktorá sa bude vykonávať v Ústave na výkon väzby Bratislava.»   Z doterajšej judikatúry všeobecných súdov týkajúcej sa konania o vydanie do cudziny (pozri napr. sp. zn. 6 To 73/2002 z 15. januára 2003) vyplýva, že v tomto type konania súd rozhoduje .
... končenom dôsledku viedlo len k poškodeniu záujmov samotného sťažovateľa.   V súlade s § 502 ods. 3 Trestného poriadku, ktorý pre konanie o vydanie do cudziny v záujme zabezpečenia spravodlivého súdneho konania ustanovuje povinnú obhajobu, bol sťažovateľ v predmetnom konaní zastúpený ním zvolenou advokátkou, prostredníctvom ktorej .
... obhajcu. Ústavný súd v tejto súvislosti poukazuje 25 na § 502 ods. 3 Trestného poriadku, podľa ktorého v konaní o vydanie do cudziny musí mať vyžiadaná osoba obhajcu. Zo spisovej dokumentácie vyplýva, a sťažovateľ túto skutočnosť ani nespochybňuje, že ešte 16. ... sú dané podmienky na vyslovenie prípustnosti vydania do cudziny. 15 Podľa § 502 ods. 3 Trestného poriadku v konaní o vydanie do cudziny musí mať vyžiadaná osoba obhajcu. Podľa § 504 ods. 2 Trestného poriadku osobu, po ktorej vyhlásili cudzie orgány .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.