Nájdené rozsudky pre výraz: návrh na zápis do obchodného registra

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 9

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

53 dokumentov
113 dokumentov
2 dokumenty
9 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa Obchodného zákonníka akciová spoločnosť môže byť založená buď na základe výzvy na upisovanie akcií, alebo bez výzvy na upísanie akcií, pričom v prvom prípade (upisovania akcií) členov prvých orgánov spoločnosti ustanovuje do funkcie ustanovujúce valné zhromaždenie voľbou a v druhom prípade (bez upisovania akcií) tak činia samotní zakladatelia. Z uvedeného vyplýva, že zloženie orgánov spoločnosti musí byť známe už pred podaním návrhu na zápis obchodnej spoločnosti do obchodného registra a navyše podľa § 175 ods. 2 Obchodného zákonníka návrh na zápis do obchodného registra podáva predstave ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     II. ÚS 77/07-20   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 17. mája 2007 predbežne prerokoval návrh Ing. M. A., K., zastúpeného advokátkou JUDr. D. G., Advokátska kancelária, K., na preskúmanie rozhodnutia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií sp. zn. VP/05/06-K zo 4. septembra 2006 a takto   rozhodol:   Návrh Ing. M. A. odmieta ako zjavne neopodstatnený.   Odôvodn
Kľúčové slová: iná činnosť súdu
Právna veta: Podľa § 352a Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj „OSP“) - systematicky zaradeného do siedmej časti pod nadpisom „Iná činnosť súdu“ - súd vykonáva zápis údajov do obchodného registra, zmenu zapísaných údajov, výmaz zapísaných údajov a ukladá listiny do zbierky listín podľa osobitného zákona (t. j. zákona o obchodnom registri; pozn.). Podľa § 1 písm. c) zákona o obchodnom registri tento zákon upravuje postup pri zápise údajov do obchodného registra, zápise zmeny zapísaných údajov a výmaze zapísaných údajov (ďalej len „registrácia“). Vychádzajúc z uvedených zákonných ustanovení je registrá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky             III. ÚS 17/07-32   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 14. februára 2008 v senáte zloženom z predsedu Jána Auxta a zo sudcov Ľubomíra Dobríka a Rudolfa Tkáčika v konaní o sťažnosti spoločnosti S., spol. s r. o., so sídlom N., zastúpenou advokátom JUDr. L. P., B., vo veci namietaného porušenia jej základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     III. ÚS 239/04-8      Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 18. augusta 2004 predbežne prerokoval sťažnosť SPACEJOIST SLOVAKIA, a. s., Veselá 4, Prešov, zastúpenej advokátkou JUDr. A. D., Advokátska kancelária, B., ktorou namieta porušenie svojho základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov, základného práva na zákonného sudcu a základného práva domáhať sa zákonom ustanovený
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky                      III. ÚS 2/03-14                                       Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 8. januára 2003 predbežne prerokoval sťažnosť Ing. M. H., bytom S. J., I. H., bytom S. J., P. H., bytom B., a L. H., bytom B., pre namietané porušenie ich základného práva vlastniť majetok a takto   r o z h o d o l :   Sťažnosť Ing. M. H., I. H., P. H. a L. H. o d m i e t a pre nedosta
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     II. ÚS 542/2011   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 7. decembra 2011 predbežne prerokoval sťažnosť spoločnosti A & J E.-I., s. r. o., B., zastúpenej advokátom JUDr. I. H., T., pre namietané porušenie jej základného práva podľa čl. 46 ods. 1 a čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 36 ods. 1 a čl. 38 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd, čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 393/2021-14 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Rastislava Kaššáka a sudcov Jany Baricovej (sudkyňa spravodajkyňa) a Miloša Maďara v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa , , , proti uzneseniu Okresného súdu Košice I č. k. 30 Nsre 8/2018 zo 14. augusta 2018, uzneseniu Krajského súdu v Košiciach č. k. 3 Cob 101/2018 z 25
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky     III. ÚS 337/04-32        Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu Eduarda Báránya a zo sudcov Juraja Babjaka a Ľubomíra Dobríka vo veci sťažnosti STAM agency, spol. s r. o., B., zastúpenej advokátkou JUDr. A. D., Advokátska kancelária, B., v ktorej namieta porušenie jej základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov zaručeného v čl. 48 ods. 2 Ústavy
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 319/2015­24 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 26. augusta 2015 predbežne prerokoval sťažnosť    ,   a  ,  ,   zastúpených   advokátom   JUDr.   Jozefom Holičom,   Lužická   7,   Bratislava,   vo veci   namietaného   porušenia   ich   základného   práva podľa čl. 6   ods. 1   Dohovoru   o   ochrane   ľudských   práv   a   základných   slobôd   rozsudkom Okresného súdu Zvolen č. k. 6 C 120/19
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky IV. ÚS 348/2010-25 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 23. septembra 2010 predbežne prerokoval sťažnosť XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a akad. maliarky a sochárky XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
MENU