SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Dátum:
od:
do:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1231418
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65528
USSR: 36293
NSČR: 126262
NSSČR: 68326
USČR: 80787
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 427386
Krajské súdy (ČR): 46936
Posledná aktualizácia
27.09.2020 04:55

Nájdené rozsudky pre výraz: namietané prieťahy v konaní


Približný počet výsledkov: 68 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: namietané prieťahy v konaní
  • namietane nájdené 22577 krát v 13988 dokumentoch
  • prietah nájdené 177715 krát v 13548 dokumentoch
  • v nájdené 2691419 krát v 34244 dokumentoch
  • konanie nájdené 1187361 krát v 34239 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 1 dokument
Krajské súdy SR 9 dokumentov


Právna veta: 1) Odporca v 3. rade sa vždy včas ospravedlnil z neúčasti na pojednávaní, dôvody, ktoré uvádzal, možno považovať za dôležité (§ 119 ods. 1 OSP) s tým, že súhlasil s vykonaním pojednávania v jeho neprítomnosti. Ústavný súd je toho názoru, že ak okresný súd trval na jeho osobnej účasti na pojednávaní, mal a mohol zabezpečiť osobnú prítomnosť fyzickej osoby oprávnenej konať za neho a poskytovať stanoviská k veciam tvoriacim predmet konania. Podľa výpisu zo živnostenského registra z 21. februára 2012 štatutárny orgán odporcu v 3. rade tvorilo 9 fyzických osôb. Z predmetného výpisu nevyplýva spôsob ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
[]     SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     IV. ÚS 298/2014-21   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 23. mája 2014 v senáte zloženom z predsedu Ladislava Orosza, zo sudkyne Ľudmily Gajdošíkovej (sudkyňa spravodajkyňa) a sudcu Jána Lubyho predbežne prerokoval sťažnosť P. S., zastúpeného Advokátskou kanceláriou JUDr. Magda Poliačiková, advokátka, s. r. o., Národná 17, Žilina, konajúcou prostredníctvom konateľa a advokáta JUDr. Ing. Jozefa Lalinského, .
Kľúčové slová: dovolanie v trestnom konaní, dôvody dovolania v trestnom konaní, právo na obhajobu

Zbierka ÚS 1/2017
Právna veta: „Dovolanie možno podať aj vtedy, ak je rozhodnutie založené na dôkazoch, ktoré neboli súdom vykonané zákonným spôsobom (§ 371 ods. 1 písm. g/ Tr. por.).„Neprípustným v dovolacom konaní je aj namietanie nevykonania navrhnutých dôkazov (ako napr. výsluch svedkov..., konfrontácie s..., overenie jeho hodnovernosti, vyžiadanie kópie záznamu nahrávky rozhovoru svedka..., nariadenie znaleckého dokazovania znalcom z odboru ekonomiky), pretože ak uplatnenie práva na obhajobu spočíva v navrhovaní dôkazov, zodpovedá mu síce povinnosť orgánov činných v trestnom konaní a súdu zaoberať sa každým ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sp. zn. I. ÚS 236/2011 zo 16. júna 2011 odmietol, a to z dôvodu zjavnej neopodstatnenosti, pokiaľ išlo o namietané prieťahy v konaní, a tiež z dôvodu nedostatku právomoci na jej prerokovanie, keďže ochranu označenému právu na obhajobu mohol poskytnúť sťažovateľovi ešte odvolací .
... oboznámení sa s predloženým podnetom zo dňa 24. 4. 2001, ako aj s napadnutým spisom tunajšieho súdu, v ktorom sú namietané prieťahy v konaní, Vám dávam nasledujúce vyjadrenie: Návrh v predmetom konaní bol podaný na tunajší súd dňa 15. 12. 1999. Dňa 4. 1 .
... správe súdov, obsahovo sa však (popri zdôvodnení námietky zaujatosti súdu v podaní z 21. decembra 1999) čiastočne vzťahovali aj na namietané prieťahy v konaní, resp. v konaniach súvisiacich (vec sp. zn. 35 C 31/97). Do úvahy vzal aj celkovú dĺžku doterajšieho konania vo .
... . a 3. rade. Dňa 24. februára 1998 sa vo veci konalo pojednávanie.   Ani v tomto namietanom období ústavný súd nezistil namietané prieťahy v konaní. Okresný súd konal úkony smerujúce k rozhodnutiu vo veci samej.    c) obdobie od 24. februára 1998 do 23. septembra 1998 .
... veci ďalej. Okresný súd však od 23. decembra 1997 nevykonal vo veci žiadny úkon. Neprejednal jej vec, pričom neakceptuje sťažovateľkou namietané prieťahy v konaní, ale zastáva názor, že v konaní už nemá pokračovať.   Na základe uvedených skutočností žiadala, aby ústavný súd vyslovil, že: „Právo .
... na jej prerokovanie (napr. I. ÚS 103/02).   Predmetom sťažnosti je namietaná nečinnosť orgánu verejnej správy. In concreto ide o namietané prieťahy v konaní sp. zn. V 507/95 na správe katastra, ktorá za osem rokov nerozhodla s konečnou platnosťou o povolenie návrhu na .
... o ústavnom súde“) na ďalšie konanie.   Okresný súd vo svojom vyjadrení z 29. januára 2004 uviedol, že „pokiaľ ide o namietané prieťahy v konaní, je pravdou, že súd nariadil dňa 30. 09. 2002 znalecké dokazovanie prvý krát, avšak traja súdom ustanovení znalci znalecký posudok .
... odmietnuť aj návrh, ktorý je zjavne neopodstatnený.   Predmetom sťažnosti je jednak namietaná nečinnosť orgánu verejnej správy, in concreto ide o namietané prieťahy v konaní pozemkového úradu sp. zn. 173/92-Z-1066, v dôsledku ktorých malo dôjsť k porušeniu základných práv sťažovateľky podľa čl .
... prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 ústavy.   B. Konanie okresného súdu sp. zn. 18 E 152/95   Pokiaľ ide o namietané prieťahy v konaní vedenom pod sp. zn. 18 E 152/95, návrh na nariadenie výkonu rozhodnutia v tejto veci bol podaný okresnému súdu .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.