Nájdené rozsudky pre výraz: obnovenie prechodného pobytu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

14 dokumentov
156 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky I. ÚS 105/2015­9 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 4. marca 2015 predbežne   prerokoval   sťažnosť   ,  ,   zastúpenej advokátom Mgr. Miroslavom Golianom, Budatínska 16, Bratislava, vo veci namietaného porušenia jej základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods.   2   Ústavy   Slovenskej   republiky   postupom   Krajského   súdu   v Bratislave   v konaní vedenom p
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     III. ÚS 421/2013-14   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 3. septembra 2013 predbežne prerokoval sťažnosť A. Z., trvale bytom M., Bieloruská republika, prechodne bytom B., zastúpenej advokátom JUDr. S. V., B., vo veci namietaného porušenia jej práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 a čl. 14 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných práv rozhodnutím Najvyššieho súdu Sloven
[]     SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky   II. ÚS 653/2014-11   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 9. októbra 2014 v senáte zloženom z predsedu Ladislava Orosza (sudca spravodajca), zo sudkyne źudmily Gajdošíkovej a sudcu Sergeja Kohuta predbežne prerokoval sťažnosť A. V. A., zastúpenej advokátom JUDr. Vladimírom Štrbíkom, Námestie slobody 22, Prievidza, ktorou namieta porušenie svojho základného práva podža čl. 46 ods. 2 Ústavy Slovenske
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky III. ÚS 104/2022-38 Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Petra Straku a sudcov Roberta Šorla (sudca spravodajca) a Martina Vernarského v konaní podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky o ústavnej sťažnosti sťažovateľa FC SENEC Ges.bH, s. r. o., Jantárová cesta 1872/25, Dunajská Streda, IČO 45 343 004, zastúpeného Advokátskou kan
MENU