Nájdené rozsudky pre výraz: výkon funkcie sudcov ústavného súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 90

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
1 dokument
8 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Vzhľadom na to, e súčasťou ústavnej úpravy postavenia ústavných činiteľov Slovenskej republiky nie je aj dočasné pozbavenie ich funkcií, oporu v Ústave Slovenskej republiky nemôže mať zákon, ktorý dočasné pozbavenie výkonu funkcií ústavných činiteľov dovoľuje.Ustanoveniami § 13 ods. 4 a 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z. z. (t. j. zavedením zákonnej úpravy dočasného pozbavenia výkonu funkcie sudcu ústavn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA NÁLEZ Ústavného súdu Slovenskej republiky V mene Slovenskej republiky PL. ÚS 12/98 Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne zloženom z predsedu JUDr. Milana Čiča a zo sudcov JUDr. Anny Danielčákovej, JUDr. Ľubomíra Dobríka, JUDr. Jána Drgonca, JUDr. Jána Klučku, JUDr. Viery Mrázovej, JUDr. Štefana Ogurčáka a JUDr. Tibora Šafárika na neverejnom zasadnutí 17. novembra 1998 prerokoval návrh skupiny 33 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky vo veci súladu § 13 ods.
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky                                          III. ÚS 344/08-5      Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 15. októbra 2008 prerokoval vyhlásenie T. B., S., o odmietnutí sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky J. H. pre jeho predpojatosť v rozhodovaní veci vedenej pod sp. zn. Rvp 15013/08 a takto   rozhodol:    Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky J. H. nie je vylúčený z výkonu sudcovskej funkcie vo ve
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       0. ÚS 9/08-9    Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 13. februára 2008 podľa § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov o námietke predpojatosti sudkyne Ľudmily Gajdošíkovej a sudcu Juraja Horvátha uplatnenej MUDr. D. B., B., v konaní o jeh
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky         IV. ÚS 68/04-5     Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 11. marca 2004 podľa § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov prerokoval vyhlásenie sudcov tretieho senátu Ústavného súdu Slovenskej republiky Eduarda Báránya, Juraja Babjaka a Ľub
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     III. ÚS 73/2012-11   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 14. februára 2012 prerokoval vyhlásenie JUDr. Štefana Harabina, predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, o odmietnutí sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky Juraja Horvátha a Sergeja Kohuta pre ich predpojatosť v rozhodovaní vo veci vedenej pod sp. zn. II. ÚS 433/2011 a takto   rozhodol:   Sudcovia Ústavného súdu Slovenskej
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   NÁLEZ   Ústavného súdu Slovenskej republiky         V mene Slovenskej republiky                 III. ÚS 332/08-28    Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu Rudolfa Tkáčika a zo sudcov Jána Auxta a Ľubomíra Dobríka prerokoval na neverejnom zasadnutí 13. októbra 2009 sťažnosť JUDr. T. Š., K., zastúpeného advokátkou JUDr. K. H., K., vo veci namietaného porušenia jeho základného práva na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej repu
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky     I. ÚS 15/03    Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu Lajosa Mészárosa a zo sudcov Štefana Ogurčáka a Daniela Švábyho na neverejnom zasadnutí 22. januára 2003 prerokoval podanie L. K., B., o námietke predpojatosti sudcu Jána Lubyho vo veci vedenej na Ústavnom súde Slovenskej republiky pod sp. zn. Rvp 1573/02, a takto   rozhodol:    Sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky Ján Luby nie je vylúče
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky                                  0. ÚS 3/08-5    Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 13. februára 2008 podľa § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov o námietke predpojatosti sudcu Jána Auxta uplatnenej v konaní o sťažnosti MUDr. D. B., B., ve
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       0. ÚS 26/08-4    Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 19. marca 2008 podľa § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov o námietke predpojatosti sudcu Jána Auxta uplatnenej v konaní o sťažnosti MUDr. D. B., B., vedenej Ústavným súdom Slovensk
[]   SLOVENSKÁ REPUBLIKA   UZNESENIE   Ústavného súdu Slovenskej republiky       0.  ÚS 32/08-4   Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu 22. apríla 2008 podľa § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov o námietke predpojatosti sudcu Lajosa Mészárosa uplatnenej MUDr. D. B., B., v konaní o jeho sťažnosti vedenej Ústavným sú
MENU