Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1064781
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63353
USSR: 34557
NSČR: 120667
NSSČR: 63879
USČR: 78394
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 420472
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
06.12.2019 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: Zákaz fajčenia


Približný počet výsledkov: 43 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: Zákaz fajčenia
  • zakaz nájdené 49824 krát v 20260 dokumentoch
  • fajcenie nájdené 1320 krát v 352 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 25 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 1 dokument
Súdny dvor Európskej únie 1 dokument


Právna veta: Súd v tejto súvislosti poukazuje na mimoriadne rýchlo sa rozvíjajúcu oblasť nových technológií, technológie vzduchotechniky nevynímajúc. Od čias vzniku zákona č. 377/2004 Z.z. sa ich technická úroveň zvýšila natoľko, že nie je vylúčené, že technické riešenie žalobcu je dostatočné, aby zabezpečilo ochranu nefajčiarov pred vplyvom škodlivých látok z tabakových výrobkov a ako také ho možno považovať za stavebné oddelenie v súlade s § 7 ods. 1 pís. g) bod 2 zák. č. 377/2004 Z. z..

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 6S/41/2014 1014200323 29. 04. 2016 JUDr. Vlastimil Pavlikovský ECLI:SK:KSBA:2016:1014200323.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vlastimila Pavlikovského a členov senátu Mgr. Mariána Degmu a JUDr. Andrey Kriškovej, v právnej veci žalobcu: VINOTÉKA BONVIVÁN s.r.o. sídlo: Martinengova 30, 811 02 .
Právna veta: Odvolací súd však poukazuje na to, že jednotlivé dôvody pre okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávate-ľa predstavujú celkom samostatné a spolu nesúvisiace dôvody skončenia pracovného pomeru. Z ich porovnania nemožno robiť žiadne závery o tom, akú vysokú intenzitu má mať porušenie pracovnej disciplíny pre okamžité skončenie pracovného pomeru. Ak teda súd pri preskúmavaní rozhodnutia zamestnávateľa zistí, že jedno z viacerých porušení pracovnej disciplíny, za ktoré bol so zamestnancom okamžite skončený pracovný pomer, nie je dokázané, sám posudzuje, či ostatné porušenia pracov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Z. z. spočívajúcu v nedodržiavaní elementárnych hygienických požiadaviek, zákon č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci porušovaním zákazu fajčenia na pracovisku, zákon č. 311/2001 Zákonníka práce a to porušovaním pracovnej disciplíny neplnením si základných povinností zamestnanca a opakovane .
Právna veta: Požitie akýchkoľvek látok, liekov s obsahom alkoholu, policajtom pred alebo počas výkonu štátnej služby, napĺňa skutkovú podstatu prepustenia podľa vyššie citovaného ustanovenia, keďže v podmienkach policajného zboru sa uplatňuje nulová tolerancia v nameraných hodnotách pri vykonávaní dychových skúšok, alebo odberoch krvi u policajtov, ktorá vyplýva najmä z požiadavky výnimočne zodpovedného prístupu policajta k rešpektovaniu predpisov pri jeho účasti na plnení funkcií štátu. Najmä z pohľadu, že ide o ozbrojený bezpečnostný zbor (§ 1 ods. 1 zákona č. 171/1993 Z.z.) a ak by mal príslušník ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v dobe výkonu štátnej služby ani mimo týchto miest, nenastupovať pod ich vplyvom do výkonu štátnej služby a dodržiavať ustanovený zákaz fajčenia na miestach, kde sa vykonáva štátna služba, ak si to vyžaduje dôležitý záujem štátnej služby, minister môže povoliť požívanie alkoholu .
Právna veta: Aj podľa názoru odvolacieho súdu pohľadávky z pracovno-právnych vzťahov predstavujú také pohľadávky, ktoré nemožno započítať a ani proti nim nie je možné namietať započítanie jednostranným právnym úkonom. Zákonník práce nepozná inštitút započítania tak, ako je upravený v inom právnom predpise (napríklad § 580 Občianskeho zákonníka), z ktorého potom vyplýva záver o tom, že zamestnávateľ svoje pohľadávky voči zamestnancovi musí uplatniť samostatnou žalobou a nie započítacou námietkou, v prípade, že k nej nedôjde iným spôsobom k zániku. Práva a povinnosti z pracovno-právnych vzťahov zanikajú spôs ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... žiadne finančné požiadavky. Žalovaný počas pracovného pomeru u žalobcu spôsobil tomuto škodu vo výške 160,- eur tým spôsobom, že porušil zákaz fajčenia v Bučine Zvolen, pri vykládke a žalovaný ako zamestnávateľ musel uhradiť pokutu vo výške 160,- eur s tým, že žalobca .
... dispozícii pračku ­ automatickú, pretože odev nesmú nosiť mimo objekt, ale odev perie upratovačka. Na všetkých pracoviskách je prísny zákaz fajčenia. Z vlastných skúseností vie a má vedomosti o tom že pán I. nedodržiaval predpisy ochrany zdravia pri práci, ... pračku ­ automatickú, pretože odev nesmú nosiť mimo objekt, ale odev perie upratovačka. Na všetkých pracoviskách je prísny zákaz fajčenia. Z vlastných skúseností vie a má vedomosti o tom že pán I. nedodržiaval predpisy ochrany zdravia pri práci, .
... v dobe výkonu štátnej služby ani mimo týchto miest, nenastupovať pod ich vplyvom do výkonu štátnej služby a dodržiavať ustanovený zákaz fajčenia na miestach, kde sa vykonáva štátna služba, ak si to vyžaduje dôležitý záujem štátnej služby, minister môže povoliť požívanie alkoholu .
... vykonával potrebu. Cestujúci svedkovi pribuchol dvere, preto svedok vyčkal, kým neopustí toaletu. Svedok upozornil cestujúceho na zákaz fajčenia vo vlaku, na možnosť uloženia pokuty a vyzval ho, aby predložil cestovný doklad. Cestujúci vtedy nepopieral, že ... vykonával potrebu. Cestujúci svedkovi pribuchol dvere, preto svedok vyčkal, kým neopustí toaletu. Svedok upozornil cestujúceho na zákaz fajčenia vo vlaku, na možnosť uloženia pokuty a vyzval ho, aby predložil cestovný doklad. Cestujúci vtedy nepopieral, .
... výkonu štátnej služby ani mimo týchto miest, nenastupovať pod ich vplyvom do výkonu štátnej služby a dodržiavať ustanovený zákaz fajčenia na miestach kde sa vykonáva štátna služba, ak si to vyžaduje dôležitý záujem štátnej služby, minister môže povoliť ... výkonu štátnej služby ani mimo týchto miest, nenastupovať pod ich vplyvom do výkonu štátnej služby a dodržiavať ustanovený zákaz fajčenia na miestach kde sa vykonáva štátna konaní bol žalovaný povinný vykonať z vlastnej iniciatívy také dôkazy, ktoré môžu .
... príslušné orgány, kde je možné podať oznámenie o porušení zákona a poukazuje na to, že pôvodný oznam doplnil aj nápisom zákaz fajčenia. Žalovaný vo vyjadrení k žalobe uviedol, že v podanom odvolaní žalobca uvádza, že sa správneho deliktu nedopustil tak, keď ... a fajkou, ktorá je uvedená aj v prílohe zák. č. 377/04 Z.z., ktorá je všeobecne jednoznačne vnímaná ako zákaz fajčenia na prevádzke. Napriek tomuto zisteniu teda, že ku značke chýbal nápis zákaz fajčiť v rozhodnutí bolo konštatované, že žalobca porušil .
... skončení pracovnej doby každá smena zanechá predajňu v upratanom stave a s riadne uloženým tovarom. V priestoroch predajni je prísny zákaz fajčenia a zdržiavania sa cudzích osôb ak nie sú práve zákazníkmi predajne. Navrhovateľ vzal interné predpisy zamestnávateľa na vedomie a bol .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.