Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
842414
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 51135
USSR: 30515
NSČR: 106727
NSSČR: 56931
USČR: 69946
EUR-LEX (sk): 11110
EUR-LEX (cz): 11145
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 402738
Krajské súdy (ČR): 31246
Posledná aktualizácia
16.01.2018 06:52

Nájdené rozsudky pre výraz: ZH Kredit


Približný počet výsledkov: 244 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: ZH Kredit
  • zh nájdené 1003 krát v 367 dokumentoch
  • kredit nájdené 2927 krát v 1404 dokumentochPrávna veta: Správca konkurznej podstaty má pri správe majetku úpadcu oprávnenie nakladať s majetkom podstaty a prechádza na neho aj výkon práv a povinností, ktoré súvisia s nakladaním s majetkom podstaty. Z ustanovení ZKV však nevyplýva oprávnenie správcu konkurznej podstaty vydávať akty aplikácie práva - individuálne akty orgánov verejnej moci (správy). Pod správou majetku úpadcu vo vyššie uvedenom význame preto nemožno rozumieť výkon práv prislúchajúcich orgánu verejnej moci (zdravotnej poisťovne), vrátane oprávnenia vydávať individuálne akty aplikácie práva. Správca konkurznej podstaty bez ďalšieho nen ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... .02.2013 Ľudovít Bradáč ECLI:SK:KSBB:2013:6708212534.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici v exekučnej veci oprávneného: ZH Kredit, s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava, IČO: 36 049 581, zast. JUDr. Felixom Neupauerom, advokátom, AK FELIX NEUPAUER ...
Súvisiace predpisy:
233/1995 - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
7/2005 - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: V zmysle § 103 O.s.p. kedykoľvek za konania prihliada súd na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať vo veci (podmienky konania). Medzi podmienky konania patrí aj spôsobilosť byť účastníkom súdneho konania. Na nedostatok spôsobilosti byť účastníkom konania musí súd prihliadnuť aj bez návrhu a kedykoľvek v každom štádiu konania. Nedostatok tejto spôsobilosti je neodstrániteľný a má za následok zastavenie konania podľa § 104 ods. 1 O.s.p, ktorý stanovuje, že ak ide o taký nedostatok podmienky konania, ktorý nemožno odstrániť, súd konanie zastaví. Spôsobilosť byť účastníkom konania má ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Zajacová ECLI:SK:KSTN:2015:3614204923.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v právnej veci navrhovateľa ZH Kredit, s.r.o., so sídlom Bratislava, Karadžičova č. 10, IČO: 36 049 581, v konaní zastúpeného JUDr. Felixom Neupauerom, advokátom ...
Súvisiace predpisy:
160/2015 - Civilný sporový poriadok
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
Právna veta: Postúpenie pohľadávky (cesia) spočíva v tom, že do existujúceho záväzku vstúpi namiesto doterajšieho veriteľa (postupcu, cedenta), nový veriteľ (postupník, cesionár). Postúpením pohľadávky teda dochádza k zmene v osobe veriteľa.

Úryvok z textu:
... z predsedníčky senátu JUDr. Amy Odalošovej a členov senátu JUDr. Ferdinanda Zimmermanna a JUDr. Janky Boroškovej v právnej veci žalobcu: ZH Kredit, s. r. o., IČO: 36 049 581, sídlo: Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava, zastúpený JUDr. Felixom Neupauerom ...
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
... .2012 Mgr. Štefan Baláž ECLI:SK:KSBB:2012:6108214089.1 Rozhodnutie Krajský súd v Banskej Bystrici v exekučnej veci oprávneného ZH Kredit, s. r. o., so sídlom Bratislava, Karadžičova 10, IČO: 36 049 581 zastúpeného advokátom JUDr. Felixom Neupauerom, Bratislava, Karadžičova 10 ...
Súvisiace predpisy:
20/2008, 233/1995, 581/2004
... . M..L..T.. ako zamestnávateľom a navrhovateľom ako zamestnancom ( čl. 42 ), doklady o výdavkoch odporkyne ( prílohová obálka ), predžalobná výzva firmy ZH Kredit.s.ro., adresovaná navrhovateľovi ( čl. 47 ) a obsahom pripojeného spisu tunajšieho súdu sp.zn. 3P/280/2011 a dospel k ...
Súvisiace predpisy:
233/1995, 36/2005
... Pluhová 2, Bratislava, IČO: 31 629 962 ako postupcom a spoločnosťou ZH KREDIT, spol. s r.o., so sídlom Hurbanova 558/7, Žiar nad Hronom, IČO: 36 049 581 ako postupníkom spoločnosť ZH KREDIT, spol. s r.o. nadobudla pohľadávku voči odporkyni v ... sume 173,30 € do 3 dní odo dňa právoplatnosti rozsudku právnej zástupkyni odporkyne JUDr. Márii Trylčovej. odôvodnenie: Pôvodný navrhovateľ spoločnosť ZH Kredit, s.r.o., so sídlom Karadžičova 10, Bratislava, IČO: 36 049 581 sa návrhom podaným na Okresnom súde Skalica ...
Súvisiace predpisy:
655/2004, 233/1995, 99/1963
... .03.2012 JUDr. Oľga Lichnerová ECLI:SK:KSTN:2012:3808211927.3 Rozhodnutie Krajský súd v Trenčíne v exekučnej veci oprávneného: ZH Kredit, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Karadžičova 10, IČO: 36 049 581, zastúpeného JUDr. Felixom Neupauerom, advokátom, advokátska kancelária ...
Súvisiace predpisy:
71/1992, 257/1992
... .09.2013 JUDr. Lea Stovičková ECLI:SK:KSTT:2013:2111209245.2 Uznesenie Krajský súd v Trnave v právnej veci žalobcu ZH Kredit, s. r. o., Bratislava, Karadžičova 10, IČO : 36049581, zastúpeného JUDr. Felixom Neupauerom, advokátom, Advokátska kancelária FELIX NEUPAUER & PARTNERS, Bratislava, Karadžičova ...
Súvisiace predpisy:
513/1991, 99/1963, 40/1964, 87/1995, 581/2004, 95/2002, 580/2004, 182/1993
... 18.06.2012 JUDr. Eva Straková ECLI:SK:OSPO:2012:8111205347.2 Rozhodnutie Okresný súd Prešov v právnej veci žalobcu: ZH Kredit s.r.o., so sídlom Bratislava, Karadžičova 10, IČO 36 049 581, právne zastúpený: JUDr. Felix Neupauer, advokátska kancelária FELIX ... podstaty úpadcu: PERSPEKTÍVA družstevná zdravotná poisťovňa v konkurze, so sídlom Bratislava, Pluhová 2, IČO 31 629 962 ako postupcom a ZH KREDIT, spol. s.r.o., so sídlom Žiar nad Hronom, Hubanova 558/7, IČO 36 049 581 ako postupníkom. Žalovaný podaním ...
Súvisiace predpisy:
99/1963, 581/2004
... 08.11.2013 Mgr. Daniela Pilarčíková ECLI:SK:OSNO:2013:5813207895.1 Uznesenie Okresný súd Námestovo v právnej veci navrhovateľa: ZH Kredit, s.r.o., so sídlom Karadžičova 10, Bratislava, IČO: 36 049 581, zast. JUDr. Felixom Neupauerom, advokátom, Advokátska kancelária FELIX ...
Súvisiace predpisy:
99/1963, 40/1964, 96/1963
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.