Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1035497
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 62728
USSR: 34301
NSČR: 119130
NSSČR: 63879
USČR: 77324
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 418633
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
22.09.2019 22:15

Nájdené rozsudky pre výraz: právoplatné rozhodnutie o vine


Približný počet výsledkov: 16 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: právoplatné rozhodnutie o vine
  • pravoplatny nájdené 62275 krát v 23898 dokumentoch
  • rozhodnutie nájdené 1073765 krát v 61774 dokumentoch
  • o nájdené 2730383 krát v 62689 dokumentoch
  • vino nájdené 7770 krát v 2597 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 50 dokumentov


Právna veta: I. Základným predpokladom na aplikáciu ustanovenia § 152 ods. 1 Trestného poriadku o povinnosti na náhradu trov trestného konania je právoplatné rozhodnutie o vine obvineného z trestného činu (porovnaj § 120 ods. 3 a § 139 Trestného poriadku.) II. Ak bola vec obvineného, stíhaného pre trestný čin, skončená zastavením trestného stíhania podľa § 172 ods. 1 a 2 Trestného poriadku alebo postúpená podľa § 171 ods. 1 Trestného poriadku, nemožno mu uložiť podľa § 152 ods. 1 písm. b/ Trestného poriadku, aby nahradil štátu sumu, ktorá bola vyplatená ustanovenému obhajcovi ako odmena a hotové výdavky ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky na základe sťažnosti pôvodne obvinenej V. G. proti uzneseniu Krajského súdu v B. z 15. februára 2000, sp. zn. 1 Nt 1/97, podlá § 149 ods. 1 Trestného poriadku zrušil napadnuté rozhodnutie. Z odôvodnenia: Krajský súd v B. uznesením z 15. februára 2000, sp. zn. 1 Nt/97, podlá § 152 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku uložil V. G. povinnosť nahradiť štátu odmenu a hotové výdavky v sume 230 Sk, ktoré boli štátom uhradené ustanovenému obhajcovi. V. G. podala piloti cit. .
Právna veta: Predpokladom aplikácie článku II ods. 3 zákona NR SR č. 247/1994 Z. z. je, že žalovaný skutok aj pri rešpektovaní zásady, vyjadrenej v § 16 ods. 1 Tr. zák., zakladá skutkovú podstatu takého trestného činu, o ktorom prislúcha v prvom stupni vykonať konanie krajskému súdu podľa § 17 Tr. por. v znení pred citovanou novelou Trestného poriadku, t. j. že ide o trestný čin v tomto ustanovení uvedený alebo o trestný čin so zákonnou sadzbou trestu odňatia slobody, ktorého dolná hranica je najmenej päť rokov, resp. o trestný čin, za ktorý možno uložiť výnimočný trest.

Úryvok z textu:
... takéto odlišné právne posúdenie súvisí so zmenou hmotno-právnej úpravy, je súd povinný v každom štádiu trestného konania až do právoplatného rozhodnutia o vine obvineného rešpektovať zásadu uvedenú v ustanovení § 16 ods. 1 Tr. zák. veta za bodkočiarkou, t. j. žalovaný skutok posudzovať .
Právna veta: I. Zmyslom zaradenia pojmu „trestnosť činu“, pod ktorým sa rozumejú všetky podmienky, od ktorých závisí výrok súdu o vine a treste, do ustanovenia §16 ods. 1 Trestného zákona je určenie - podľa ktorého zákona (v prípade jeho zmien) sa má „trestnosť činu“ posúdiť. Z toho vyplýva, že toto ustanovenie má na zreteli zmeny Trestného zákona iba v období od spáchania činu do doby, keď sa o ňom rozhoduje. Ak teda o otázkach spadajúcich do rámca „trestnosti činu“ bolo už právoplatne rozhodnuté, možno tieto otázky opätovne posudzovať len v konaní o mimoriadnom opravnom prostriedku. II. Rozhodnutie o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dodal, že právne neobstojí argumentácia uvedená v rozhodnutí, sp. zn. 3 Tz 1/03, pretože „trestnosť činu“ sa skončila vyhlásením právoplatného rozhodnutia o vine a treste. Uvedenú novelu Trestného zákona, ktorá sa týka výkonu trestu, nemožno zaradiť pod „súhrn noriem“ podlá zákona účinného v .
Právna veta: Pri zločine machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 ods. 1 Tr. zák. sa vyžaduje určitá úroveň organizovanosti páchateľov.Z týchto dôvodov je dôležité posúdiť mieru tejto organizovanosti, či sa jedná o prosté spolupáchateľstvo alebo ide o konanie členov organizovanej skupiny - či ide o spolupáchateľov alebo členov organizovanej skupiny.O spolupáchateľov podľa § 20 Tr. zák. ide vtedy, ak bol trestný čin spáchaný spoločným konaním dvoch alebo viacerých páchateľov (spolupáchatelia), zodpovedá každý z nich, ako keby trestný čin spáchal sám. Naproti tomu podľa § 129 ods. 2 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... a obrazovo zvukových záznamov, po ich starostlivom vyhodnotení, rozhodne prvostupňový súd o vine všetkých štyroch obžalovaných, nie súc viazaný už právoplatným rozhodnutím o vine a treste obvinených Ing. Y. L. , PhD., a Ing. D. Y..Vzhľadom na to, že na všetkých ... a úmysel klade ný za vinu práve obžalovanému Ing. U. D., spochybňuje to postavenie všetkých obžalovaných pred súd i právoplatné rozhodnutie o vine obvinených Ing. L., PhD., a Ing. Y., pretože ak tak nekonali v záujme a úmysle uvedenom v obžalobe, .
Merito staznost obvineneho
... prípade nejedná ani o opätovné vzatie do väzby. Okrem toho započítavanie väzby do trestu prichádza do úvahy až po prípadnom právoplatnom rozhodnutí o vine a treste. Čo sa týka rozhodnutia, ktorým bol obvinený vzatý do väzby, toto je právoplatné a v tomto štádiu konania .
Merito odvolanie obžalovaného
... v každej z nich formulovaný vždy z hľadiska konania tej – ktorej obvinenej osoby a len na ňu sa vzťahujú účinky právoplatného rozhodnutia o vine vo vzťahu k tomuto skutku. To platí aj pokiaľ ide o prekážku právoplatne rozhodnutej veci (§ 9 ods. 1 písm .
Merito odvolanie obvineného
... o žiadosti obvineného o navrátenie lehoty (vrátane nesprávnej žurnalizácie v spise). Z pohľadu dovolacieho konania však nemožno pripustiť, aby bolo právoplatné rozhodnutie o vine obvineného spochybnené na podklade procesného rozhodnutia o zaistení osoby obvineného a obmedzení jeho osobnej slobody. V spisovom materiáli sa nenachádza .
Merito dovolanie obvineného
... podanie posudzuje vždy podľa obsahu, aj keď je nesprávne označené, dovolací súd vyvodil záver, že dovolanie obvineného smeruje aj proti právoplatnému rozhodnutiu o vine (rozsudok okresného súdu z 2. februára 2012, v spojení s uznesením krajského súdu zo 4. septembra 2012), aj proti právoplat .
Merito o ochranu osobnosti
... údaje o tejto osobe, na zák lade ktorých je možné ju spoznať v akomkoľvek štádiu trestného konania, pokiaľ nedošlo k právoplatnému rozhodnutiu o vine tejto osoby, môže predstavovať citeľný zásah do práva tejto osoby na ochranu jej osobnosti, najmä pokiaľ táto osoba nie je .
Merito dovolanie obvineného
... ktorého sa podan ie posudzuje vždy podľa obsahu dovolací súd vyvodil záver, že dovolanie o bvineného tak smeruje aj proti právoplatnému rozhodnutiu o vine a aj proti právoplatnému rozhodnutiu o treste . Lehoty pre podanie dovolania v tomto prípade z dôvodu uskutočnenej obnovy konania, vzhľadom .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.