Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1064779
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63353
USSR: 34557
NSČR: 120667
NSSČR: 63879
USČR: 78394
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 420472
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
06.12.2019 06:26

Nájdené rozsudky pre výraz: trest vyhostenia z územia SR


Približný počet výsledkov: 26 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: trest vyhostenia z územia SR
  • trest nájdené 385887 krát v 49825 dokumentoch
  • vyhostenia nájdené 7225 krát v 1058 dokumentoch
  • z nájdené 9445085 krát v 416881 dokumentoch
  • uzemie nájdené 125193 krát v 31276 dokumentoch
  • sr nájdené 438896 krát v 136000 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 22 dokumentov


Právna veta: Správny orgán môže rozhodnúť o alternatívach k zaisteniu štátneho príslušníka tretej krajiny (§ 89 ods. 1 písmeno a), b) zákona o pobyte cudzincov) podľa názoru súdu iba v prípade, ak správny orgán koná vo veci administratívneho vyhostenia, ktoré bolo uložené štátnemu príslušníkovi tretej krajiny rozhodnutím príslušného policajného útvaru, ale nie v prípade, ak správny orgán zaisťuje štátneho príslušníka tretej krajiny na účel výkonu trestu vyhostenia uloženého štátnemu príslušníkovi tretej krajiny súdnym rozhodnutím. Takýto výklad vyplýva zo znenia samotného textu zákona o pobyte cudzincov (§ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 12Sp/70/2014 1014201425 09.09.2014 Mgr. Marián Degma ECLI:SK:KSBA:2014:1014201425.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v konaní pred samosudcom Mgr. Mariánom Degmom v právnej veci navrhovateľa: Q. C., nar. XX.X.XXXX, štátna príslušnosť Nigerská republika, zast. Mgr. Jarmilou Vargovou, advokátkou, Brečtanová 21, Bratislava, proti odporcovi .
Právna veta: Štátny príslušník tretej krajiny môže byť zaistený na čas nevyhnutne potrebný, najviac však na šesť mesiacov (prvá veta ustanovenia § 88 ods. 4 zákona o pobyte cudzincov). Policajný útvar môže rozhodnúť o predĺžení lehoty zaistenia najviac o 12 mesiacov, ak možno predpokladať, že napriek vykonaným úkonom, potrebným na výkon jeho administratívneho vyhostenia, sa tento výkon predĺži z dôvodu, že štátny príslušník tretej krajiny dostatočne nespolupracuje alebo z dôvodu, že mu zastupiteľský úrad nevydal náhradný cestovný doklad v lehote podľa prvej vety; to neplatí, ak ide o žiadateľa o azyl, rodi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vydané rozhodnutie o administratívnom vyhostení a bol určený zákaz vstupu do 01.03.2014 a neskôr súdom uložený trest vyhostenia z územia SR do 24.02.2016, čo bolo dvakrát súdom kvalifikované ako prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia. Navrhovateľ neustále ... vydané rozhodnutie o administratívnom vyhostení a bol určený zákaz vstupu do 01.03.2014 a neskôr súdom uložený trest vyhostenia z územia SR do 24.02.2016, čo bolo dvakrát súdom kvalifikované ako prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia. Navrhovateľ .
... odsúdený rozsudkom Krajského súdu v Bratislave k súhrnnému trestu odňatia slobody v trvaní 12 rokov, k trestu vyhostenia z územia SR na dobu 10 rokov, bolo mu uložené ochranné protitoxikologické liečenie ambulantnou formou ochranný dohľad. Odporca najprv ... odsúdený rozsudkom Krajského súdu v Bratislave k súhrnnému trestu odňatia slobody v trvaní 12 rokov, k trestu vyhostenia z územia SR na dobu 10 rokov, bolo mu uložené ochranné protitoxikologické liečenie ambulantnou formou ochranný dohľad. Odporca najprv .
... t. j. či bude naplnený účel zaistenia. Tvrdenie odporcu o účelnosti nepodmienečnom treste odňatia slobody uložený aj trest vyhostenia z územia SR na dobu sedem rokov. Ďalej odporca v odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že navrhovateľ sa na území SR ... navrhovateľovi dňa 26.08.2011 vystavený náhradný cestovný doklad a dňa 30.08.2011 bol zabezpečený výkon trestu vyhostenia z územia SR. Uvedené konanie od zaistenia cez vystavenie náhradného cestovného dokladu a následné vyhostenie trvalo sedem dní a preto .
... navrhovateľa uznal vinným z prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 348 ods. 1 písm. c) Trestného zákona bez uloženia trestu vyhostenia z územia SR, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 20.4.2012. Dôvodom opätovného zaistenia navrhovateľa bola podľa správneho orgánu skutočnosť, aby sa realizovalo právoplatné .
... za prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 348 ods. 1 písm. c/ Tr. zákona, navrhovateľovi nebol uložený trest vyhostenia z územia SR a preto správny orgán vydal rozhodnutie o administratívnom vyhostení navrhovateľa dňa 24.09.2012 pod č. s. P.-B.-P ... B. sp. zn. D. zo dňa 25.05.2012 k trestu odňatia slobody na 4 mesiace, bez uloženia trestu vyhostenia z územia SR. Odporca zdôraznil, že navrhovateľ nedisponuje platným cestovným dokladom v zmysle článku 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 562/ .
... . b/ zákona o pobyte cudzincov zaistil navrhovateľa dňom 19.07.2013 v čase o 17:15 hod. na účel výkonu trestu vyhostenia z územia SR a zároveň podľa § 88 ods. 5 zákona o pobyte cudzincov ho umiestnil do ÚPZC Sečovce na čas nevyhnutne potrebný ... . b/ zákona o pobyte cudzincov zaistil navrhovateľa dňom 19.07.2013 v čase o 17:15 hod. na účel výkonu trestu vyhostenia z územia SR a zároveň podľa § 88 ods. 5 zákona o pobyte cudzincov ho umiestnil do ÚPZC Sečovce na čas nevyhnutne potrebný .
... . b/ zákona o pobyte cudzincov zaistil navrhovateľa dňom 19.07.2013 v čase o 17:15 hod. na účel výkonu trestu vyhostenia z územia SR a zároveň podľa § 88 ods. 5 zákona o pobyte cudzincov ho umiestnil do ÚPZC Sečovce na čas nevyhnutne potrebný ... . b/ zákona o pobyte cudzincov zaistil navrhovateľa dňom 19.07.2013 v čase o 17:15 hod. na účel výkonu trestu vyhostenia z územia SR a zároveň podľa § 88 ods. 5 zákona o pobyte cudzincov ho umiestnil do ÚPZC Sečovce na čas nevyhnutne potrebný .
... predvedený na PPZ ÚHCP RHCP Bratislava. Prostredníctvom ustanoveného tlmočníka bol vyzvaný na vyjadrenie týkajúce sa trestu vyhostenia z územia SR, v ktorom potvrdil vzdanie sa opravného prostriedku proti trestnému rozkazu. Uviedol, že na pojednávaní ... predvedený na PPZ ÚHCP RHCP Bratislava. Prostredníctvom ustanoveného tlmočníka bol vyzvaný na vyjadrenie týkajúce sa trestu vyhostenia z územia SR, v ktorom potvrdil vzdanie sa opravného prostriedku proti trestnému rozkazu. Uviedol, že na pojednávaní .
... prípadu, ako aj miere zavinenia obžalovaných na trestnej činnosti. Podľa názoru krajského súdu stavu veci a zákonu zodpovedá tiež uloženie trestu vyhostenia z územia SR na 10 rokov, teda v hornej polovici zákonom stanovenej trestnej sadzby, ktorý trest bolo potrebné uložiť aj s prihliadnutím na .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.