Nájdené rozsudky pre výraz: Absolútna neplatnosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 33

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2345 dokumentov
730 dokumentov
28910 dokumentov
7 dokumentov
70 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Opinion of the Advocate-General Obsah I – Okolnosti predchádzajúce sporu a napadnutý rozsudok II – Konanie pred Súdnym dvorom a návrhy účastníkov konania III – Právna analýza A – O prvom hlavnom odvolacom dôvode, ktorý je založený na nesprávnom právnom posúdení Súdu prvého stupňa, pokiaľ ide o posúdenie dôsledkov vyplývajúcich z porušenia povinnosti oznámenia 1. Napadnutý rozsudok 2. Argumentácia účastníkov konania 3. Posúdenie a) O existencii povinnosti individuálneho oznámenia sporného rozhod
Keywords 1. Žaloba o neplatnosť – Akty, ktoré možno napadnúť žalobou – Akty so záväznými právnymi účinkami – Akty, ktoré menia právne postavenie žalobcu (Článok 230 štvrtý odsek ES) 2. Hospodárska súťaž – Správne konanie – Preskúmavacie právomoci Komisie – Odmietnutie podniku predložiť komunikáciu s advokátom z dôvodu jej dôvernosti – Právomoci Komisie (Nariadenie Rady č. 17 článok 14) 3. Hospodárska súťaž – Správne konanie – Preskúmavacie právomoci Komisie – Právomoc vyžadovať predloženie k
Keywords 1. Žaloba o neplatnosť – Lehoty – Začiatok plynutia – Uverejnenie alebo oznámenie – Deň nadobudnutia vedomosti o akte – Subsidiárna povaha – Rozhodnutie Komisie adresované členskému štátu a konštatujúce zlučiteľnosť štátnej pomoci so spoločným trhom bez začatia konania vo veci formálneho zisťovania – Uverejnenie – Pojem (Článok 230 piaty odsek ES; nariadenie Rady č. 659/1999, článok 26 ods. 1) 2. Akty inštitúcií – Odôvodnenie – Povinnosť – Rozsah – Zohľadnenie kontextu (Článok 253 ES
MENU